centrosomal protein 290kDa (CEP290) - coding DNA reference sequence

(used for variant description)

(last modified February 27, 2015)


This file was created to facilitate the description of sequence variants on transcript NM_025114.3 in the CEP290 gene based on a coding DNA reference sequence following the HGVS recommendations.

The sequence was taken from NG_008417.1, covering CEP290 transcript NM_025114.3.


Please note that introns are available by clicking on the exon numbers above the sequence.
 (upstream sequence)
           .     .     .     .        g.5044
         atttgaagtcctcgttccacgccttctcatcatcctgaacaccg    c.-301

 .     .     .     .     .     .        g.5104
 agctctgggactccggcggagaatctaaacgtaaagcatcacccacggtcgtgaactgta    c.-241

 .     .     .     .     .     .        g.5164
 ggctctcctggcatccgggatcttattctggccttggcggagttggggatggtgtcgcct    c.-181

 .     .     .     .     .     .        g.5224
 agcagccgctgccgctttggcttgctcgggaccatttggctggacccagagtccgcgtgg    c.-121

 .     .     .     .     .     .        g.5284
 aaccgcgatagggatctgtcagggcccgcggccgggtccagcttggtggttgcggtagtg    c.-61

 .     .     .     .  | 02   .     .       g.5909
 agaggcctccgctggttgccaggcttggtctag | aggtggagcacagtgaaagaattcaag  c.-1

     .     .     .     .     .     .    g.5969
 ATGCCACCTAATATAAACTGGAAAGAAATAATGAAAGTTGACCCAGATGACCTGCCCCGT    c.60
 M P P N I N W K E I M K V D P D D L P R     p.20

     .     .     .     .  | 03   .     .  g.6201
 CAAGAAGAACTGGCAGATAATTTATTGATTTCCTTATCCAAG | GTGGAAGTAAATGAGCTA  c.120
 Q E E L A D N L L I S L S K  | V E V N E L   p.40

     .     .     .     .     .     .    g.6261
 AAAAGTGAAAAGCAAGAAAATGTGATACACCTTTTCAGAATTACTCAGTCACTAATGAAG    c.180
 K S E K Q E N V I H L F R I T Q S L M K     p.60

 | 04    .     .     .     .     .     .  g.7712
 | ATGAAAGCTCAAGAAGTGGAGCTGGCTTTGGAAGAAGTAGAAAAAGCTGGAGAAGAACAA  c.240
 | M K A Q E V E L A L E E V E K A G E E Q   p.80

     . | 05    .     .     .     .    | 06. g.10433
 GCAAAATTTG | AAAATCAATTAAAAACTAAAGTAATGAAACTGGAAAATGAACTGGAG | ATG c.300
 A K F E |  N Q L K T K V M K L E N E L E  | M  p.100

     .     .     .     .     .     .    g.10493
 GCTCAGCAGTCTGCAGGTGGACGAGATACTCGGTTTTTACGTAATGAAATTTGCCAACTT    c.360
 A Q Q S A G G R D T R F L R N E I C Q L     p.120

     .     .     .     .     .     .    g.10553
 GAAAAACAATTAGAACAAAAAGATAGAGAATTGGAGGACATGGAAAAGGAGTTGGAGAAA    c.420
 E K Q L E Q K D R E L E D M E K E L E K     p.140

     .     . | 07   .     .     .     .  g.16037
 GAGAAGAAAGTTAATGAGCAA | TTGGCTCTTCGAAATGAGGAGGCAGAAAATGAAAACAGC  c.480
 E K K V N E Q  | L A L R N E E A E N E N S   p.160

     .   | 08 .     .    | 09 .     .     . g.16820
 AAATTAAGAAGAGAG | AACAAACGTCTAAAGAAAAAG | AATGAACAACTTTGTCAGGATATT c.540
 K L R R E  | N K R L K K K  | N E Q L C Q D I  p.180

     .     .     .     .     .     .    g.16880
 ATTGACTACCAGAAACAAATAGATTCACAGAAAGAAACACTTTTATCAAGAAGAGGGGAA    c.600
 I D Y Q K Q I D S Q K E T L L S R R G E     p.200

     .     .     .     .     .     .    g.16940
 GACAGTGACTACCGATCACAGTTGTCTAAAAAAAACTATGAGCTTATCCAATATCTTGAT    c.660
 D S D Y R S Q L S K K N Y E L I Q Y L D     p.220

      | 10    .     .     .     .     .  g.17391
 GAAATTCAG | ACTTTAACAGAAGCTAATGAGAAAATTGAAGTTCAGAATCAAGAAATGAGA  c.720
 E I Q  | T L T E A N E K I E V Q N Q E M R   p.240

     .     .     .     .     .     .    g.17451
 AAAAATTTAGAAGAGTCTGTACAGGAAATGGAGAAGATGACTGATGAATATAATAGAATG    c.780
 K N L E E S V Q E M E K M T D E Y N R M     p.260

     .     .     .     .     .     .    g.17511
 AAAGCTATTGTGCATCAGACAGATAATGTAATAGATCAGTTAAAAAAAGAAAACGATCAT    c.840
 K A I V H Q T D N V I D Q L K K E N D H     p.280

     .  | 11   .     .     .     .     .  g.18229
 TATCAACTTCAA | GTGCAGGAGCTTACAGATCTTCTGAAATCAAAAAATGAAGAAGATGAT  c.900
 Y Q L Q  | V Q E L T D L L K S K N E E D D   p.300

     .     .     .     .  | 12   .     .  g.20796
 CCAATTATGGTAGCTGTCAATGCAAAAGTAGAAGAATGGAAG | CTAATTTTGTCTTCTAAA  c.960
 P I M V A V N A K V E E W K  | L I L S S K   p.320

     .     .     .     .     .     .    g.20856
 GATGATGAAATTATTGAGTATCAGCAAATGTTACATAACCTAAGGGAGAAACTTAAGAAT    c.1020
 D D E I I E Y Q Q M L H N L R E K L K N     p.340

     .     .     .     .   | 13 .     .  g.21862
 GCTCAGCTTGATGCTGATAAAAGTAATGTTATGGCTCTACAGCAG | GGTATACAGGAACGA  c.1080
 A Q L D A D K S N V M A L Q Q  | G I Q E R   p.360

     .     .     .     .     .     .    g.21922
 GACAGTCAAATTAAGATGCTCACCGAACAAGTAGAACAATATACAAAAGAAATGGAAAAG    c.1140
 D S Q I K M L T E Q V E Q Y T K E M E K     p.380

     .     .     .     .     | 14    .  g.26061
 AATACTTGTATTATTGAAGATTTGAAAAATGAGCTCCAAAGAAACAAAG | GTGCTTCAACC  c.1200
 N T C I I E D L K N E L Q R N K G |  A S T   p.400

     .     .     .     .     .     .    g.26121
 CTTTCTCAACAGACTCATATGAAAATTCAGTCAACGTTAGACATTTTAAAAGAGAAAACT    c.1260
 L S Q Q T H M K I Q S T L D I L K E K T     p.420

     .     .     .     .     .     .    g.26181
 AAAGAGGCTGAGAGAACAGCTGAACTGGCTGAGGCTGATGCTAGGGAAAAGGATAAAGAA    c.1320
 K E A E R T A E L A E A D A R E K D K E     p.440

     .     .     .     | 15    .     .  g.26961
 TTAGTTGAGGCTCTGAAGAGGTTAAAAGATTATGAATCG | GGAGTATATGGTTTAGAAGAT  c.1380
 L V E A L K R L K D Y E S  | G V Y G L E D   p.460

     .     .     .     .     .     .    g.27021
 GCTGTCGTTGAAATAAAGAATTGTAAAAACCAAATTAAAATAAGAGATCGAGAGATTGAA    c.1440
 A V V E I K N C K N Q I K I R D R E I E     p.480

     .     .     .     .     .     .    g.27081
 ATATTAACAAAGGAAATCAATAAACTTGAATTGAAGATCAGTGATTTCCTTGATGAAAAT    c.1500
 I L T K E I N K L E L K I S D F L D E N     p.500

     .     .  | 16   .     .     .     .  g.28511
 GAGGCACTTAGAGAGCGTGTGG | GCCTTGAACCAAAGACAATGATTGATTTAACTGAATTT  c.1560
 E A L R E R V G |  L E P K T M I D L T E F   p.520

     .     .     .     .     .     .    g.28571
 AGAAATAGCAAACACTTAAAACAGCAGCAGTACAGAGCTGAAAACCAGATTCTTTTGAAA    c.1620
 R N S K H L K Q Q Q Y R A E N Q I L L K     p.540

   | 17  .     .     .     .     .     .  g.28703
 GAG | ATTGAAAGTCTAGAGGAAGAACGACTTGATCTGAAAAAAAAAATTCGTCAAATGGCT  c.1680
 E  | I E S L E E E R L D L K K K I R Q M A   p.560

     .     .     . | 18   .     .     .  g.30100
 CAAGAAAGAGGAAAAAGAAGTGCAACTTCAG | GATTAACCACTGAGGACCTGAACCTAACT  c.1740
 Q E R G K R S A T S G |  L T T E D L N L T   p.580

     .     .     .     .     .     .    g.30160
 GAAAACATTTCTCAAGGAGATAGAATAAGTGAAAGAAAATTGGATTTATTGAGCCTCAAA    c.1800
 E N I S Q G D R I S E R K L D L L S L K     p.600

     .     .   | 19  .     .     .     .  g.32070
 AATATGAGTGAAGCACAATCAAAG | AATGAATTTCTTTCAAGAGAACTAATTGAAAAAGAA  c.1860
 N M S E A Q S K  | N E F L S R E L I E K E   p.620

     .     .     .     .     | 20    .  g.32665
 AGAGATTTAGAAAGGAGTAGGACAGTGATAGCCAAATTTCAGAATAAAT | TAAAAGAATTA  c.1920
 R D L E R S R T V I A K F Q N K L |  K E L   p.640

     .     .     .     .     .     .    g.32725
 GTTGAAGAAAATAAGCAACTTGAAGAAGGTATGAAAGAAATATTGCAAGCAATTAAGGAA    c.1980
 V E E N K Q L E E G M K E I L Q A I K E     p.660

     .     .     .     .     .     .    g.32785
 ATGCAGAAAGATCCTGATGTTAAAGGAGGAGAAACATCTCTAATTATCCCTAGCCTTGAA    c.2040
 M Q K D P D V K G G E T S L I I P S L E     p.680

     .  | 21   .     .     .     .     .  g.35406
 AGACTAGTTAAT | GCTATAGAATCAAAGAATGCAGAAGGAATCTTTGATGCGAGTCTGCAT  c.2100
 R L V N  | A I E S K N A E G I F D A S L H   p.700

     .     .     .     .     .     .    g.35466
 TTGAAAGCCCAAGTTGATCAGCTTACCGGAAGAAATGAAGAATTAAGACAGGAGCTCAGG    c.2160
 L K A Q V D Q L T G R N E E L R Q E L R     p.720

     .     .     .     .     .    | 22.  g.35868
 GAATCTCGGAAAGAGGCTATAAATTATTCACAGCAGTTGGCAAAAGCTAATTTAAAG | ATA  c.2220
 E S R K E A I N Y S Q Q L A K A N L K  | I   p.740

     .     .     .     .     .     .    g.35928
 GACCATCTTGAAAAAGAAACTAGTCTTTTACGACAATCAGAAGGATCGAATGTTGTTTTT    c.2280
 D H L E K E T S L L R Q S E G S N V V F     p.760

     .     .     .     .     .     .    g.35988
 AAAGGAATTGACTTACCTGATGGGATAGCACCATCTAGTGCCAGTATCATTAATTCTCAG    c.2340
 K G I D L P D G I A P S S A S I I N S Q     p.780

     .     .    | 23.     .     .     .  g.38068
 AATGAATATTTAATACATTTGTTACAG | GAACTAGAAAATAAAGAAAAAAAGTTAAAGAAT  c.2400
 N E Y L I H L L Q  | E L E N K E K K L K N   p.800

     .     .     .     .     .     .    g.38128
 TTAGAAGATTCTCTTGAAGATTACAACAGAAAATTTGCTGTAATTCGTCATCAACAAAGT    c.2460
 L E D S L E D Y N R K F A V I R H Q Q S     p.820

     .     .  | 24  .     .     .     .  g.40155
 TTGTTGTATAAAGAATACCTAAG | TGAAAAGGAGACCTGGAAAACAGAATCTAAAACAATA  c.2520
 L L Y K E Y L S | E K E T W K T E S K T I   p.840

     .     .     .     .     .     .    g.40215
 AAAGAGGAAAAGAGAAAACTTGAGGATCAAGTCCAACAAGATGCTATAAAAGTAAAAGAA    c.2580
 K E E K R K L E D Q V Q Q D A I K V K E     p.860

    | 25 .     .     .     .     .     .  g.40365
 TATAAT | AATTTGCTCAATGCTCTTCAGATGGATTCGGATGAAATGAAAAAAATACTTGCA  c.2640
 Y N  | N L L N A L Q M D S D E M K K I L A   p.880

     .     .     .     .     .     .    g.40425
 GAAAATAGTAGGAAAATTACTGTTTTGCAAGTGAATGAAAAATCACTTATAAGGCAATAT    c.2700
 E N S R K I T V L Q V N E K S L I R Q Y     p.900

     .     .     .     .     .     .    g.40485
 ACAACCTTAGTAGAATTGGAGCGACAACTTAGAAAAGAAAATGAGAAGCAAAAGAATGAA    c.2760
 T T L V E L E R Q L R K E N E K Q K N E     p.920

     .     .     .     .     .    | 26.  g.44208
 TTGTTGTCAATGGAGGCTGAAGTTTGTGAAAAAATTGGGTGTTTGCAAAGATTTAAG | GAA  c.2820
 L L S M E A E V C E K I G C L Q R F K  | E   p.940

     .     .     .     .     .     .    g.44268
 ATGGCCATTTTCAAGATTGCAGCTCTCCAAAAAGTTGTAGATAATAGTGTTTCTTTGTCT    c.2880
 M A I F K I A A L Q K V V D N S V S L S     p.960

     .     .     .     .     .     .    g.44328
 GAACTAGAACTGGCTAATAAACAGTACAATGAACTGACTGCTAAGTACAGGGACATCTTG    c.2940
 E L E L A N K Q Y N E L T A K Y R D I L     p.980

     .     .     .     .     . | 27   .  g.50226
 CAAAAAGATAATATGCTTGTTCAAAGAACAAGTAACTTGGAACACCTGGAG | TGTGAAAAC  c.3000
 Q K D N M L V Q R T S N L E H L E  | C E N   p.1000

     .     .     .     .     .     .    g.50286
 ATCTCCTTAAAAGAACAAGTGGAGTCTATAAATAAAGAACTGGAGATTACCAAGGAAAAA    c.3060
 I S L K E Q V E S I N K E L E I T K E K     p.1020

     .     .     .     .  | 28  .     .  g.53258
 CTTCACACTATTGAACAAGCCTGGGAACAGGAAACTAAATTAG | GTAATGAATCTAGCATG  c.3120
 L H T I E Q A W E Q E T K L G |  N E S S M   p.1040

     .     .     .     .     .     .    g.53318
 GATAAGGCAAAGAAATCAATAACCAACAGTGACATTGTTTCCATTTCAAAAAAAATAACT    c.3180
 D K A K K S I T N S D I V S I S K K I T     p.1060

     .     .     .     .     .     .    g.53378
 ATGCTGGAAATGAAGGAATTAAATGAAAGGCAGCGGGCTGAACATTGTCAAAAAATGTAT    c.3240
 M L E M K E L N E R Q R A E H C Q K M Y     p.1080

     .     .     .     .     .     .    g.53438
 GAACACTTACGGACTTCGTTAAAGCAAATGGAGGAACGTAATTTTGAATTGGAAACCAAA    c.3300
 E H L R T S L K Q M E E R N F E L E T K     p.1100

      | 29    .     .     .     .     .  g.54435
 TTTGCTGAG | CTTACCAAAATCAATTTGGATGCACAGAAGGTGGAACAGATGTTAAGAGAT  c.3360
 F A E  | L T K I N L D A Q K V E Q M L R D   p.1120

     .     .     .     .     .     .    g.54495
 GAATTAGCTGATAGTGTGAGCAAGGCAGTAAGTGATGCTGATAGGCAACGGATTCTAGAA    c.3420
 E L A D S V S K A V S D A D R Q R I L E     p.1140

     .     .     .     . | 30   .     .  g.56396
 TTAGAGAAGAATGAAATGGAACTAAAAGTTGAAGTGTCAAA | ACTGAGAGAGATTTCTGAT  c.3480
 L E K N E M E L K V E V S K | L R E I S D   p.1160

     .     .     .     .     .     .    g.56456
 ATTGCCAGAAGACAAGTTGAAATTTTGAATGCACAACAACAATCTAGGGACAAGGAAGTA    c.3540
 I A R R Q V E I L N A Q Q Q S R D K E V     p.1180

     .     .     .  | 31  .     .     .  g.57756
 GAGTCCCTCAGAATGCAACTGCTAGACTATCAG | GCACAGTCTGATGAAAAGTCGCTCATT  c.3600
 E S L R M Q L L D Y Q  | A Q S D E K S L I   p.1200

     .     .     .     .     .     .    g.57816
 GCCAAGTTGCACCAACATAATGTCTCTCTTCAACTGAGTGAGGCTACTGCTCTTGGTAAG    c.3660
 A K L H Q H N V S L Q L S E A T A L G K     p.1220

     .     .     .     .     .     .    g.57876
 TTGGAGTCAATTACATCTAAACTGCAGAAGATGGAGGCCTACAACTTGCGCTTAGAGCAG    c.3720
 L E S I T S K L Q K M E A Y N L R L E Q     p.1240

     .     .     .     .     .     .    g.57936
 AAACTTGATGAAAAAGAACAGGCTCTCTATTATGCTCGTTTGGAGGGAAGAAACAGAGCA    c.3780
 K L D E K E Q A L Y Y A R L E G R N R A     p.1260

     .     .     .     .     .     .    g.57996
 AAACATCTGCGCCAAACAATTCAGTCTCTACGACGACAGTTTAGTGGAGCTTTACCCTTG    c.3840
 K H L R Q T I Q S L R R Q F S G A L P L     p.1280

     .     .     .     .     .     .    g.58056
 GCACAACAGGAAAAGTTCTCCAAAACAATGATTCAACTACAAAATGACAAACTTAAGATA    c.3900
 A Q Q E K F S K T M I Q L Q N D K L K I     p.1300

     .     .     .     .     .     .    g.58116
 ATGCAAGAAATGAAAAATTCTCAACAAGAACATAGAAATATGGAGAACAAAACATTGGAG    c.3960
 M Q E M K N S Q Q E H R N M E N K T L E     p.1320

     .     .     .     .     .     .    g.58176
 ATGGAATTAAAATTAAAGGGCCTGGAAGAGTTAATAAGCACTTTAAAGGATACCAAAGGA    c.4020
 M E L K L K G L E E L I S T L K D T K G     p.1340

      | 32    .     .     .     .     .  g.59323
 GCCCAAAAG | GTAATCAACTGGCATATGAAAATAGAAGAACTTCGTCTTCAAGAACTTAAA  c.4080
 A Q K  | V I N W H M K I E E L R L Q E L K   p.1360

     .     .     .     .     .     .    g.59383
 CTAAATCGGGAATTAGTCAAGGATAAAGAAGAAATAAAATATTTGAATAACATAATTTCT    c.4140
 L N R E L V K D K E E I K Y L N N I I S     p.1380

     .     .     .     .     .   | 33  .  g.60724
 GAATATGAACGTACAATCAGCAGTCTTGAAGAAGAAATTGTGCAACAGAACAAG | TTTCAT  c.4200
 E Y E R T I S S L E E E I V Q Q N K  | F H   p.1400

     .     .     .     .     .     .    g.60784
 GAAGAAAGACAAATGGCCTGGGATCAAAGAGAAGTTGACCTGGAACGCCAACTAGACATT    c.4260
 E E R Q M A W D Q R E V D L E R Q L D I     p.1420

     .     .     .     .  | 34   .     .  g.61061
 TTTGACCGTCAGCAAAATGAAATACTAAATGCGGCACAAAAG | TTTGAAGAAGCTACAGGA  c.4320
 F D R Q Q N E I L N A A Q K  | F E E A T G   p.1440

     .     .     .     .     .     .    g.61121
 TCAATCCCTGACCCTAGTTTGCCCCTTCCAAATCAACTTGAGATCGCTCTAAGGAAAATT    c.4380
 S I P D P S L P L P N Q L E I A L R K I     p.1460

     .     .     .     .     .    | 35.  g.62367
 AAGGAGAACATTCGAATAATTCTAGAAACACGGGCAACTTGCAAATCACTAGAAGAG | AAA  c.4440
 K E N I R I I L E T R A T C K S L E E  | K   p.1480

     .     .     .     .     .     .    g.62427
 CTAAAAGAGAAAGAATCTGCTTTAAGGTTAGCAGAACAAAATATACTGTCAAGAGACAAA    c.4500
 L K E K E S A L R L A E Q N I L S R D K     p.1500

     .     .     .     .     .     .    g.62487
 GTAATCAATGAACTGAGGCTTCGATTGCCTGCCACTGCAGAAAGAGAAAAGCTCATAGCT    c.4560
 V I N E L R L R L P A T A E R E K L I A     p.1520

     .     .     .     .     .     .    g.62547
 GAGCTAGGCAGAAAAGAGATGGAACCAAAATCTCACCACACATTGAAAATTGCTCATCAA    c.4620
 E L G R K E M E P K S H H T L K I A H Q     p.1540

     .     .     .     .     .     .    g.62607
 ACCATTGCAAACATGCAAGCAAGGTTAAATCAAAAAGAAGAAGTATTAAAGAAGTATCAA    c.4680
 T I A N M Q A R L N Q K E E V L K K Y Q     p.1560

     .     .   | 36  .     .     .     .  g.63298
 CGTCTTCTAGAAAAAGCCAGAGAG | GAGCAAAGAGAAATTGTGAAGAAACATGAGGAAGAC  c.4740
 R L L E K A R E  | E Q R E I V K K H E E D   p.1580

     .     .     .     .     .     .    g.63358
 CTTCATATTCTTCATCACAGATTAGAACTACAGGCTGATAGTTCACTAAATAAATTCAAA    c.4800
 L H I L H H R L E L Q A D S S L N K F K     p.1600

     .  | 37   .     .     .     .     .  g.64034
 CAAACGGCTTGG | GATTTAATGAAACAGTCTCCCACTCCAGTTCCTACCAACAAGCATTTT  c.4860
 Q T A W  | D L M K Q S P T P V P T N K H F   p.1620

     .     .     .     .     .     .    g.64094
 ATTCGTCTGGCTGAGATGGAACAGACAGTAGCAGAACAAGATGACTCTCTTTCCTCACTC    c.4920
 I R L A E M E Q T V A E Q D D S L S S L     p.1640

     .     .     .     .     .     .    g.64154
 TTGGTCAAACTAAAGAAAGTATCACAAGATTTGGAGAGACAAAGAGAAATCACTGAATTA    c.4980
 L V K L K K V S Q D L E R Q R E I T E L     p.1660

     .     .     .  | 38   .     .     .  g.66849
 AAAGTAAAAGAATTTGAAAATATCAAATTACA | GCTTCAAGAAAACCATGAAGATGAAGTG  c.5040
 K V K E F E N I K L Q | L Q E N H E D E V   p.1680

     .     .     .     .     .     .    g.66909
 AAAAAAGTAAAAGCGGAAGTAGAGGATTTAAAGTATCTTCTGGACCAGTCACAAAAGGAG    c.5100
 K K V K A E V E D L K Y L L D Q S Q K E     p.1700

     .     .     .     .     .     .    g.66969
 TCACAGTGTTTAAAATCTGAACTTCAGGCTCAAAAAGAAGCAAATTCAAGAGCTCCAACA    c.5160
 S Q C L K S E L Q A Q K E A N S R A P T     p.1720

     .     .     .     .     .     .    g.67029
 ACTACAATGAGAAATCTAGTAGAACGGCTAAAGAGCCAATTAGCCTTGAAGGAGAAACAA    c.5220
 T T M R N L V E R L K S Q L A L K E K Q     p.1740

    | 39 .     .     .     .     .     .  g.68041
 CAGAAA | GCACTTAGTCGGGCACTTTTAGAACTCCGGGCAGAAATGACAGCAGCTGCTGAA  c.5280
 Q K  | A L S R A L L E L R A E M T A A A E   p.1760

     .     .     .     .     .     .    g.68101
 GAACGTATTATTTCTGCAACTTCTCAAAAAGAGGCCCATCTCAATGTTCAACAAATCGTT    c.5340
 E R I I S A T S Q K E A H L N V Q Q I V     p.1780

     .     .   | 40  .     .     .     .  g.69334
 GATCGACATACTAGAGAGCTAAAG | ACACAAGTTGAAGATTTAAATGAAAATCTTTTAAAA  c.5400
 D R H T R E L K  | T Q V E D L N E N L L K   p.1800

     .     .     .     .     .     .    g.69394
 TTGAAAGAAGCACTTAAAACAAGTAAAAACAGAGAAAACTCACTAACTGATAATTTGAAT    c.5460
 L K E A L K T S K N R E N S L T D N L N     p.1820

     .     .     .     .     .     .    g.69454
 GACTTAAATAATGAACTGCAAAAGAAACAAAAAGCCTATAATAAAATACTTAGAGAGAAA    c.5520
 D L N N E L Q K K Q K A Y N K I L R E K     p.1840

     .     .     .     .     .     .    g.69514
 GAGGAAATTGATCAAGAGAATGATGAACTGAAAAGGCAAATTAAAAGACTAACCAGTGGA    c.5580
 E E I D Q E N D E L K R Q I K R L T S G     p.1860

    | 41 .     .     .     .     .     .  g.69926
 TTACAG | GGCAAACCCCTGACAGATAATAAACAAAGTCTAATTGAAGAACTCCAAAGGAAA  c.5640
 L Q  | G K P L T D N K Q S L I E E L Q R K   p.1880

     .     .     .     .     .     .    g.69986
 GTTAAAAAACTAGAGAACCAATTAGAGGGAAAGGTGGAGGAAGTAGACCTAAAACCTATG    c.5700
 V K K L E N Q L E G K V E E V D L K P M     p.1900

      | 42    .     .     .     .     .  g.75341
 AAAGAAAAG | AATGCTAAAGAAGAATTAATTAGGTGGGAAGAAGGTAAAAAGTGGCAAGCC  c.5760
 K E K  | N A K E E L I R W E E G K K W Q A   p.1920

     .     .     .     .     .     .    g.75401
 AAAATAGAAGGAATTCGAAACAAGTTAAAAGAGAAAGAGGGGGAAGTCTTTACTTTAACA    c.5820
 K I E G I R N K L K E K E G E V F T L T     p.1940

     .     .     .   | 43 .     .     .  g.75792
 AAGCAGTTGAATACTTTGAAGGATCTTTTTGCCAA | AGCCGATAAAGAGAAACTTACTTTG  c.5880
 K Q L N T L K D L F A K | A D K E K L T L   p.1960

     .     .     .     .     .     .    g.75852
 CAGAGGAAACTAAAAACAACTGGCATGACTGTTGATCAGGTTTTGGGAATACGAGCTTTG    c.5940
 Q R K L K T T G M T V D Q V L G I R A L     p.1980

     .     .     .     .     .     .    g.75912
 GAGTCAGAAAAAGAATTGGAAGAATTAAAAAAGAGAAATCTTGACTTAGAAAATGATATA    c.6000
 E S E K E L E E L K K R N L D L E N D I     p.2000

     . | 44   .     .     .     .     .  g.78620
 TTGTATATGAG | GGCCCACCAAGCTCTTCCTCGAGATTCTGTTGTAGAAGATTTACATTTA  c.6060
 L Y M R | A H Q A L P R D S V V E D L H L   p.2020

     .     .     .     .     .     .    g.78680
 CAAAATAGATACCTCCAAGAAAAACTTCATGCTTTAGAAAAACAGTTTTCAAAGGATACA    c.6120
 Q N R Y L Q E K L H A L E K Q F S K D T     p.2040

     .   | 45 .     .     .     .     .  g.83146
 TATTCTAAGCCTTCA | ATTTCAGGAATAGAGTCAGATGATCATTGTCAGAGAGAACAGGAG  c.6180
 Y S K P S  | I S G I E S D D H C Q R E Q E   p.2060

     .     .     .     .     .     .    g.83206
 CTTCAGAAGGAAAACTTGAAGTTGTCATCTGAAAATATTGAACTGAAATTTCAGCTTGAA    c.6240
 L Q K E N L K L S S E N I E L K F Q L E     p.2080

     .     .     . | 46    .     .     .  g.84468
 CAAGCAAATAAAGATTTGCCAAGATTAAAG | AATCAAGTCAGAGATTTGAAGGAAATGTGT  c.6300
 Q A N K D L P R L K  | N Q V R D L K E M C   p.2100

     .     .     .     .     .    | 47.  g.86225
 GAATTTCTTAAGAAAGAAAAAGCAGAAGTTCAGCGGAAACTTGGCCATGTTAGAGGG | TCT  c.6360
 E F L K K E K A E V Q R K L G H V R G  | S   p.2120

     .     .     .     .     .     .    g.86285
 GGTAGAAGTGGAAAGACAATCCCAGAACTGGAAAAAACCATTGGTTTAATGAAAAAAGTA    c.6420
 G R S G K T I P E L E K T I G L M K K V     p.2140

     .     .     .     .     .     .    g.86345
 GTTGAAAAAGTCCAGAGAGAAAATGAACAGTTGAAAAAAGCATCAGGAATATTGACTAGT    c.6480
 V E K V Q R E N E Q L K K A S G I L T S     p.2160

     .     .     .     .  | 48   .     .  g.87214
 GAAAAAATGGCTAATATTGAGCAGGAAAATGAAAAATTGAAG | GCTGAATTAGAAAAACTT  c.6540
 E K M A N I E Q E N E K L K  | A E L E K L   p.2180

     .     .     .     .     .     .    g.87274
 AAAGCTCATCTTGGGCATCAGTTGAGCATGCACTATGAATCCAAGACCAAAGGCACAGAA    c.6600
 K A H L G H Q L S M H Y E S K T K G T E     p.2200

     .     .     .     .   | 49 .     .  g.88211
 AAAATTATTGCTGAAAATGAAAGGCTTCGTAAAGAACTTAAAAAA | GAAACTGATGCTGCA  c.6660
 K I I A E N E R L R K E L K K  | E T D A A   p.2220

     .     .     .     .     .     .    g.88271
 GAGAAATTACGGATAGCAAAGAATAATTTAGAGATATTAAATGAGAAGATGACAGTTCAA    c.6720
 E K L R I A K N N L E I L N E K M T V Q     p.2240

     .     .     .     .     .     .    g.88331
 CTAGAAGAGACTGGTAAGAGATTGCAGTTTGCAGAAAGCAGAGGTCCACAGCTTGAAGGT    c.6780
 L E E T G K R L Q F A E S R G P Q L E G     p.2260

     .     .     .     | 50     .     .  g.91521
 GCTGACAGTAAGAGCTGGAAATCCATTGTGGTTACAAG | AATGTATGAAACCAAGTTAAAA  c.6840
 A D S K S W K S I V V T R | M Y E T K L K   p.2280

     .     .     .     .     .     .    g.91581
 GAATTGGAAACTGATATTGCCAAAAAAAATCAAAGCATTACTGACCTTAAACAGCTTGTA    c.6900
 E L E T D I A K K N Q S I T D L K Q L V     p.2300

     .     .     .     .     .     .    g.91641
 AAAGAAGCAACAGAGAGAGAACAAAAAGTTAACAAATACAATGAAGACCTTGAACAACAG    c.6960
 K E A T E R E Q K V N K Y N E D L E Q Q     p.2320

 | 51    .     .     .     .     .     .  g.92863
 | ATTAAGATTCTTAAACATGTTCCTGAAGGTGCTGAGACAGAGCAAGGCCTTAAACGGGAG  c.7020
 | I K I L K H V P E G A E T E Q G L K R E   p.2340

     .   | 52  .     .     .     .     .  g.93516
 CTTCAAGTTCTTAG | ATTAGCTAATCATCAGCTGGATAAAGAGAAAGCAGAATTAATCCAT  c.7080
 L Q V L R | L A N H Q L D K E K A E L I H   p.2360

     .     .     .     .     | 53    .  g.96794
 CAGATAGAAGCTAACAAGGACCAAAGTGGAGCTGAAAGCACCATACCTG | ATGCTGATCAA  c.7140
 Q I E A N K D Q S G A E S T I P D |  A D Q   p.2380

     .     .     .     .     .     .    g.96854
 CTAAAGGAAAAAATAAAAGATCTAGAGACACAGCTCAAAATGTCAGATCTAGAAAAGCAG    c.7200
 L K E K I K D L E T Q L K M S D L E K Q     p.2400

      | 54    .     .     .     .     .  g.97853
 CATTTGAAG | GAGGAAATAAAGAAGCTGAAAAAAGAACTGGAAAATTTTGATCCTTCATTT  c.7260
 H L K  | E E I K K L K K E L E N F D P S F   p.2420

     .     .     .     .     .     .    g.97913
 TTTGAAGAAATTGAAGATCTTAAGTATAATTACAAGGAAGAAGTGAAGAAGAATATTCTC    c.7320
 F E E I E D L K Y N Y K E E V K K N I L     p.2440

     .     .     .     .     .     .    g.97973
 TTAGAAGAGAAGGTAAAAAAACTTTCAGAACAATTGGGAGTTGAATTAACTAGCCCTGTT    c.7380
 L E E K V K K L S E Q L G V E L T S P V     p.2460

     .     .     .     .     .     .    g.98033
 GCTGCTTCTGAAGAGTTTGAAGATGAAGAAGAAAGTCCTGTTAATTTCCCCATTTACTAA    c.7440
 A A S E E F E D E E E S P V N F P I Y X     p.2479

     .     .     .     .     .     .    g.98093
 aggtcacctataaactttgtttcatttaactatttattaactttataagttaaatatact    c.*60

     .     .     .     .     .     .    g.98153
 tggaaataagcagttctccgaactgtagtatttccttctcactaccttgtacctttatac    c.*120

     .     .     .     .     .         g.98204
 ttagattggaattcttaataaataaaattatatgaaattttcaacttatta        c.*171

 (downstream sequence)
Legend:
Nucleotide numbering (following the rules of the HGVS for a 'Coding DNA Reference Sequence') is indicated at the right of the sequence, counting the A of the ATG translation initiating Methionine as 1. Every 10th nucleotide is indicated by a "." above the sequence. The Centrosomal protein 290kDa protein sequence is shown below the coding DNA sequence, with numbering indicated at the right starting with 1 for the translation initiating Methionine. Every 10th amino acid is shown in bold. The position of introns is indicated by a vertical line, splitting the two exons. The start of the first exon (transcription initiation site) is indicated by a '\', the end of the last exon (poly-A addition site) by a '/'. The exon number is indicated above the first nucleotide(s) of the exon. To aid the description of frame shift variants, all stop codons in the +1 frame are shown in bold while all stop codons in the +2 frame are underlined.

Powered by LOVD v.3.0 Build 12
©2004-2015 Leiden University Medical Center