beta 3-glucosyltransferase (B3GLCT) - downstream reference sequence


     .     .      .     .     .     . g.137334
aaataaaaactttattatgtaatgaaaa / gttgaacactttcttacaaagaaaactctagg c.*2640

     .     .     .     .     .     .  g.137394
cccagatggtttcatcggtgatattctccaggcatccaaagatgaaatactatgtttatg  c.*2700

     .     .     .     .     .     .  g.137454
ggacataaactctttcagagcataatgaaaaaggaaacatttcccagctgaatttatgag  c.*2760

     .     .     .     .     .     .  g.137514
acccaagtttctctgacaccaaaacttgacaaaagaaaatcacagactaacaactttcat  c.*2820

     .     .     .     .     .     .  g.137574
gagcataaaagacagtgatcctaaacaaaatgatcagcaatatgtaaaaagaggatacat  c.*2880

     .     .     .     .     .     .  g.137634
aaaaaggatagtaactcatgaccaaatgggtttattccagggatgcaaggctactgtaac  c.*2940

     .     .     .     .     .     .  g.137694
attcaaaaatcaagtaattcaccacattaatagaataaaggagaaaaattgtataaccat  c.*3000

     .     .     .     .     .     .  g.137754
tttaatagctgcgcaaaaaaggaggaaaaaaagcatttgacagaattcagcagccaacct  c.*3060

     .     .     .     .     .     .  g.137814
tgtaattctcaaactaggtaaattcgtcaatataataaagagtatctacagaaaaaagta  c.*3120

     .     .     .     .     .     .  g.137874
tcataaatacctaatgctttcatattgaattatttctccccctaaatttggaggaaagac  c.*3180

     .     .     .     .     .     .  g.137934
tagaatgtttaccatcactacttctattcaacatcgtttaggagatcccagtcaggggaa  c.*3240

     .     .     .     .     .     .  g.137994
agaaaagaaaattatataaagagtaaatagaagtaaaaagatatttacagatgacttgat  c.*3300

     .     .     .     .     .     .  g.138054
tgcatacaaacagaatccaaagtattttataatgaatttagtaagatcactagatacagg  c.*3360

     .     .     .     .     .     .  g.138114
actgatataaaaaataattgtatttctacatactggcaacaaacaatttgaaaataaaat  c.*3420

     .     .     .     .     .     .  g.138174
tagggaaacaatgttatttacaatggtttacaaatattaaatactaaggaaatcgatctt  c.*3480

     .     .     .     .     .     .  g.138234
aaatgttaccaccactgccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagcaggaatggatgg  c.*3540

     .     .     .     .     .     .  g.138294
atatgctaattggcttgattgtggcaatcattttacaatgtatacatatatacaatcatg  c.*3600

     .     .     .     .     .     .  g.138354
tacactaagtatatacactttttatgtgtcaagtatacctcagtaaagccggaaagcatt  c.*3660

     .     .     .     .     .     .  g.138414
agcaagcatctagaaatatctagaaataaatagttgcaagatctctgcactgaaaaccag  c.*3720

     .     .     .     .     .     .  g.138474
aaaatcttgagagatattaaaaaggaactaaggtttatcattttatgtactgaaatgttc  c.*3780

     .     .     .     .     .     .  g.138534
aatattgttatgactacaattatctcaaattgatctacagatttatttccagtaaaaatc  c.*3840

     .     .     .     .     .     .  g.138594
tgagactttgtgtgtaaaaattgacaaattggttcaaaatatagaaggaaatgcaaagga  c.*3900

     .     .     .     .     .     .  g.138654
ccgagaatagccaagccaattatgatgacaaaattcgaagatttacaagaacagatttca  c.*3960

     .     .     .     .     .     .  g.138714
agacctaccaaaaaactactcaagtgttttactggcatgacgattgaagttaggtaaatt  c.*4020

     .     .     .     .     .     .  g.138774
gagcagaatccatatataatatgattacttaatgtaagacaaaggtgatacatgcagttc  c.*4080

     .     .     .     .     .     .  g.138834
atgagggaaatgatcttttcaataaatgtagagaaattagatatatggaacaatatgaag  c.*4140

     .     .     .     .     .     .  g.138894
caactactaactcggattacagacattatattcaaagattaagctataaagcatctaaga  c.*4200

     .     .     .     .     .     .  g.138954
acagtacttttcaactgggggccttttagccctgggagacatttggcaagatttttgaat  c.*4260

     .     .     .     .     .     .  g.139014
gtcacaactggaagggggtgctactggcatctcatgggtaggccagagatgctgttaaac  c.*4320

     .     .     .     .     .     .  g.139074
accctacaatgcacaggagaagaattaacaaggaattatctagcctcaaattttagtatt  c.*4380

     .     .     .     .     .     .  g.139134
gtcaaggttgagaaacactagtctagaggaaaaccagactaaaatatcttcatgatctta  c.*4440

     .     .     .     .     .     .  g.139194
ggtaagcaatgaattattaaacaggtaataaaaagccactatctagggctagtgtggtgg  c.*4500

     .     .     .     .     .     .  g.139254
ctcacgtctgcagtctcaacattttggaaggctgaggcaggagaatttcttgaggctagg  c.*4560

     .     .     .     .            g.139302
agttcgagaccagcttaggcaatgtaatgagaccctgactctacaaaa        c.*4608


Powered by LOVD v.3.0 Build 13
©2004-2015 Leiden University Medical Center