breast cancer 1, early onset (BRCA1) - coding DNA reference sequence

(used for variant description)

(last modified November 11, 2013)


This file was created to facilitate the description of sequence variants on transcript NM_007294.3 in the BRCA1 gene based on a coding DNA reference sequence following the HGVS recommendations. The sequence was taken from NG_005905.2, covering BRCA1 transcript NM_007294.3.
NOTE: exon numbering skips exon 4.


Please note that introns are available by clicking on the exon numbers above the sequence.
 (upstream sequence)
      .     .     .     .     .        g.5052
     gtaccttgatttcgtattctgagaggctgctgcttagcggtagccccttggt    c.-181

 .     .     .     .     .     .        g.5112
 ttccgtggcaacggaaaagcgcgggaattacagataaattaaaactgcgactgcgcggcg    c.-121

 .     .     .     .     .     .        g.5172
 tgagctcgctgagacttcctggacgggggacaggctgtggggtttctcagataactgggc    c.-61

 .     .     .     .     . | 02    .       g.6387
 ccctgcgctcaggaggccttcaccctctgctctgggtaaag | ttcattggaacagaaagaa  c.-1

     .     .     .     .     .     .    g.6447
 ATGGATTTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACAAAATGTCATTAATGCTATGCAGAAA    c.60
 M D L S A L R V E E V Q N V I N A M Q K     p.20

     .     . | 03    .     .     .     .  g.14744
 ATCTTAGAGTGTCCCATCTG | TCTGGAGTTGATCAAGGAACCTGTCTCCACAAAGTGTGAC  c.120
 I L E C P I C | L E L I K E P V S T K C D   p.40

     .   | 05  .     .     .     .     .  g.23996
 CACATATTTTGCAA | ATTTTGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTCACAG  c.180
 H I F C K | F C M L K L L N Q K K G P S Q   p.60

     .     .     .  | 06   .     .     .  g.25555
 TGTCCTTTATGTAAGAATGATATAACCAAAAG | GAGCCTACAAGAAAGTACGAGATTTAGT  c.240
 C P L C K N D I T K R | S L Q E S T R F S   p.80

     .     .     .     .     .     .    g.25615
 CAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGTGCTTTTCAGCTTGACACAGGTTTGGAG    c.300
 Q L V E E L L K I I C A F Q L D T G L E     p.100

  | 07   .     .     .     .     .     .  g.26281
 T | ATGCAAACAGCTATAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAGAT  c.360
 Y |  A N S Y N F A K K E N N S P E H L K D   p.120

     .     .     .     .     .     .    g.26341
 GAAGTTTCTATCATCCAAAGTATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTACAGAGT    c.420
 E V S I I Q S M G Y R N R A K R L L Q S     p.140

     .     . | 08   .     .     .     .  g.30642
 GAACCCGAAAATCCTTCCTTG | CAGGAAACCAGTCTCAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGA  c.480
 E P E N P S L  | Q E T S L S V Q L S N L G   p.160

     .     .     .     .     .     .    g.30702
 ACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGCAGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATT    c.540
 T V R T L R T K Q R I Q P Q K T S V Y I     p.180

     | 09.     .     .     .     .  | 10  . g.34568
 GAATTGG | GATCTGATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACTTATTGCAG | TGTGGGA c.600
 E L G |  S D S S E D T V N K A T Y C S | V G  p.200

     .     .     .     .     .     .    g.34628
 GATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCTCAAGGAACCAGGGATGAAATCAGTTTGGATTCT    c.660
 D Q E L L Q I T P Q G T R D E I S L D S     p.220

     . | 11    .     .     .     .     .  g.35673
 GCAAAAAAGG | CTGCTTGTGAATTTTCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCATCAA  c.720
 A K K A |  A C E F S E T D V T N T E H H Q   p.240

     .     .     .     .     .     .    g.35733
 CCCAGTAATAATGATTTGAACACCACTGAGAAGCGTGCAGCTGAGAGGCATCCAGAAAAG    c.780
 P S N N D L N T T E K R A A E R H P E K     p.260

     .     .     .     .     .     .    g.35793
 TATCAGGGTAGTTCTGTTTCAAACTTGCATGTGGAGCCATGTGGCACAAATACTCATGCC    c.840
 Y Q G S S V S N L H V E P C G T N T H A     p.280

     .     .     .     .     .     .    g.35853
 AGCTCATTACAGCATGAGAACAGCAGTTTATTACTCACTAAAGACAGAATGAATGTAGAA    c.900
 S S L Q H E N S S L L L T K D R M N V E     p.300

     .     .     .     .     .     .    g.35913
 AAGGCTGAATTCTGTAATAAAAGCAAACAGCCTGGCTTAGCAAGGAGCCAACATAACAGA    c.960
 K A E F C N K S K Q P G L A R S Q H N R     p.320

     .     .     .     .     .     .    g.35973
 TGGGCTGGAAGTAAGGAAACATGTAATGATAGGCGGACTCCCAGCACAGAAAAAAAGGTA    c.1020
 W A G S K E T C N D R R T P S T E K K V     p.340

     .     .     .     .     .     .    g.36033
 GATCTGAATGCTGATCCCCTGTGTGAGAGAAAAGAATGGAATAAGCAGAAACTGCCATGC    c.1080
 D L N A D P L C E R K E W N K Q K L P C     p.360

     .     .     .     .     .     .    g.36093
 TCAGAGAATCCTAGAGATACTGAAGATGTTCCTTGGATAACACTAAATAGCAGCATTCAG    c.1140
 S E N P R D T E D V P W I T L N S S I Q     p.380

     .     .     .     .     .     .    g.36153
 AAAGTTAATGAGTGGTTTTCCAGAAGTGATGAACTGTTAGGTTCTGATGACTCACATGAT    c.1200
 K V N E W F S R S D E L L G S D D S H D     p.400

     .     .     .     .     .     .    g.36213
 GGGGAGTCTGAATCAAATGCCAAAGTAGCTGATGTATTGGACGTTCTAAATGAGGTAGAT    c.1260
 G E S E S N A K V A D V L D V L N E V D     p.420

     .     .     .     .     .     .    g.36273
 GAATATTCTGGTTCTTCAGAGAAAATAGACTTACTGGCCAGTGATCCTCATGAGGCTTTA    c.1320
 E Y S G S S E K I D L L A S D P H E A L     p.440

     .     .     .     .     .     .    g.36333
 ATATGTAAAAGTGAAAGAGTTCACTCCAAATCAGTAGAGAGTAATATTGAAGACAAAATA    c.1380
 I C K S E R V H S K S V E S N I E D K I     p.460

     .     .     .     .     .     .    g.36393
 TTTGGGAAAACCTATCGGAAGAAGGCAAGCCTCCCCAACTTAAGCCATGTAACTGAAAAT    c.1440
 F G K T Y R K K A S L P N L S H V T E N     p.480

     .     .     .     .     .     .    g.36453
 CTAATTATAGGAGCATTTGTTACTGAGCCACAGATAATACAAGAGCGTCCCCTCACAAAT    c.1500
 L I I G A F V T E P Q I I Q E R P L T N     p.500

     .     .     .     .     .     .    g.36513
 AAATTAAAGCGTAAAAGGAGACCTACATCAGGCCTTCATCCTGAGGATTTTATCAAGAAA    c.1560
 K L K R K R R P T S G L H P E D F I K K     p.520

     .     .     .     .     .     .    g.36573
 GCAGATTTGGCAGTTCAAAAGACTCCTGAAATGATAAATCAGGGAACTAACCAAACGGAG    c.1620
 A D L A V Q K T P E M I N Q G T N Q T E     p.540

     .     .     .     .     .     .    g.36633
 CAGAATGGTCAAGTGATGAATATTACTAATAGTGGTCATGAGAATAAAACAAAAGGTGAT    c.1680
 Q N G Q V M N I T N S G H E N K T K G D     p.560

     .     .     .     .     .     .    g.36693
 TCTATTCAGAATGAGAAAAATCCTAACCCAATAGAATCACTCGAAAAAGAATCTGCTTTC    c.1740
 S I Q N E K N P N P I E S L E K E S A F     p.580

     .     .     .     .     .     .    g.36753
 AAAACGAAAGCTGAACCTATAAGCAGCAGTATAAGCAATATGGAACTCGAATTAAATATC    c.1800
 K T K A E P I S S S I S N M E L E L N I     p.600

     .     .     .     .     .     .    g.36813
 CACAATTCAAAAGCACCTAAAAAGAATAGGCTGAGGAGGAAGTCTTCTACCAGGCATATT    c.1860
 H N S K A P K K N R L R R K S S T R H I     p.620

     .     .     .     .     .     .    g.36873
 CATGCGCTTGAACTAGTAGTCAGTAGAAATCTAAGCCCACCTAATTGTACTGAATTGCAA    c.1920
 H A L E L V V S R N L S P P N C T E L Q     p.640

     .     .     .     .     .     .    g.36933
 ATTGATAGTTGTTCTAGCAGTGAAGAGATAAAGAAAAAAAAGTACAACCAAATGCCAGTC    c.1980
 I D S C S S S E E I K K K K Y N Q M P V     p.660

     .     .     .     .     .     .    g.36993
 AGGCACAGCAGAAACCTACAACTCATGGAAGGTAAAGAACCTGCAACTGGAGCCAAGAAG    c.2040
 R H S R N L Q L M E G K E P A T G A K K     p.680

     .     .     .     .     .     .    g.37053
 AGTAACAAGCCAAATGAACAGACAAGTAAAAGACATGACAGCGATACTTTCCCAGAGCTG    c.2100
 S N K P N E Q T S K R H D S D T F P E L     p.700

     .     .     .     .     .     .    g.37113
 AAGTTAACAAATGCACCTGGTTCTTTTACTAAGTGTTCAAATACCAGTGAACTTAAAGAA    c.2160
 K L T N A P G S F T K C S N T S E L K E     p.720

     .     .     .     .     .     .    g.37173
 TTTGTCAATCCTAGCCTTCCAAGAGAAGAAAAAGAAGAGAAACTAGAAACAGTTAAAGTG    c.2220
 F V N P S L P R E E K E E K L E T V K V     p.740

     .     .     .     .     .     .    g.37233
 TCTAATAATGCTGAAGACCCCAAAGATCTCATGTTAAGTGGAGAAAGGGTTTTGCAAACT    c.2280
 S N N A E D P K D L M L S G E R V L Q T     p.760

     .     .     .     .     .     .    g.37293
 GAAAGATCTGTAGAGAGTAGCAGTATTTCATTGGTACCTGGTACTGATTATGGCACTCAG    c.2340
 E R S V E S S S I S L V P G T D Y G T Q     p.780

     .     .     .     .     .     .    g.37353
 GAAAGTATCTCGTTACTGGAAGTTAGCACTCTAGGGAAGGCAAAAACAGAACCAAATAAA    c.2400
 E S I S L L E V S T L G K A K T E P N K     p.800

     .     .     .     .     .     .    g.37413
 TGTGTGAGTCAGTGTGCAGCATTTGAAAACCCCAAGGGACTAATTCATGGTTGTTCCAAA    c.2460
 C V S Q C A A F E N P K G L I H G C S K     p.820

     .     .     .     .     .     .    g.37473
 GATAATAGAAATGACACAGAAGGCTTTAAGTATCCATTGGGACATGAAGTTAACCACAGT    c.2520
 D N R N D T E G F K Y P L G H E V N H S     p.840

     .     .     .     .     .     .    g.37533
 CGGGAAACAAGCATAGAAATGGAAGAAAGTGAACTTGATGCTCAGTATTTGCAGAATACA    c.2580
 R E T S I E M E E S E L D A Q Y L Q N T     p.860

     .     .     .     .     .     .    g.37593
 TTCAAGGTTTCAAAGCGCCAGTCATTTGCTCCGTTTTCAAATCCAGGAAATGCAGAAGAG    c.2640
 F K V S K R Q S F A P F S N P G N A E E     p.880

     .     .     .     .     .     .    g.37653
 GAATGTGCAACATTCTCTGCCCACTCTGGGTCCTTAAAGAAACAAAGTCCAAAAGTCACT    c.2700
 E C A T F S A H S G S L K K Q S P K V T     p.900

     .     .     .     .     .     .    g.37713
 TTTGAATGTGAACAAAAGGAAGAAAATCAAGGAAAGAATGAGTCTAATATCAAGCCTGTA    c.2760
 F E C E Q K E E N Q G K N E S N I K P V     p.920

     .     .     .     .     .     .    g.37773
 CAGACAGTTAATATCACTGCAGGCTTTCCTGTGGTTGGTCAGAAAGATAAGCCAGTTGAT    c.2820
 Q T V N I T A G F P V V G Q K D K P V D     p.940

     .     .     .     .     .     .    g.37833
 AATGCCAAATGTAGTATCAAAGGAGGCTCTAGGTTTTGTCTATCATCTCAGTTCAGAGGC    c.2880
 N A K C S I K G G S R F C L S S Q F R G     p.960

     .     .     .     .     .     .    g.37893
 AACGAAACTGGACTCATTACTCCAAATAAACATGGACTTTTACAAAACCCATATCGTATA    c.2940
 N E T G L I T P N K H G L L Q N P Y R I     p.980

     .     .     .     .     .     .    g.37953
 CCACCACTTTTTCCCATCAAGTCATTTGTTAAAACTAAATGTAAGAAAAATCTGCTAGAG    c.3000
 P P L F P I K S F V K T K C K K N L L E     p.1000

     .     .     .     .     .     .    g.38013
 GAAAACTTTGAGGAACATTCAATGTCACCTGAAAGAGAAATGGGAAATGAGAACATTCCA    c.3060
 E N F E E H S M S P E R E M G N E N I P     p.1020

     .     .     .     .     .     .    g.38073
 AGTACAGTGAGCACAATTAGCCGTAATAACATTAGAGAAAATGTTTTTAAAGAAGCCAGC    c.3120
 S T V S T I S R N N I R E N V F K E A S     p.1040

     .     .     .     .     .     .    g.38133
 TCAAGCAATATTAATGAAGTAGGTTCCAGTACTAATGAAGTGGGCTCCAGTATTAATGAA    c.3180
 S S N I N E V G S S T N E V G S S I N E     p.1060

     .     .     .     .     .     .    g.38193
 ATAGGTTCCAGTGATGAAAACATTCAAGCAGAACTAGGTAGAAACAGAGGGCCAAAATTG    c.3240
 I G S S D E N I Q A E L G R N R G P K L     p.1080

     .     .     .     .     .     .    g.38253
 AATGCTATGCTTAGATTAGGGGTTTTGCAACCTGAGGTCTATAAACAAAGTCTTCCTGGA    c.3300
 N A M L R L G V L Q P E V Y K Q S L P G     p.1100

     .     .     .     .     .     .    g.38313
 AGTAATTGTAAGCATCCTGAAATAAAAAAGCAAGAATATGAAGAAGTAGTTCAGACTGTT    c.3360
 S N C K H P E I K K Q E Y E E V V Q T V     p.1120

     .     .     .     .     .     .    g.38373
 AATACAGATTTCTCTCCATATCTGATTTCAGATAACTTAGAACAGCCTATGGGAAGTAGT    c.3420
 N T D F S P Y L I S D N L E Q P M G S S     p.1140

     .     .     .     .     .     .    g.38433
 CATGCATCTCAGGTTTGTTCTGAGACACCTGATGACCTGTTAGATGATGGTGAAATAAAG    c.3480
 H A S Q V C S E T P D D L L D D G E I K     p.1160

     .     .     .     .     .     .    g.38493
 GAAGATACTAGTTTTGCTGAAAATGACATTAAGGAAAGTTCTGCTGTTTTTAGCAAAAGC    c.3540
 E D T S F A E N D I K E S S A V F S K S     p.1180

     .     .     .     .     .     .    g.38553
 GTCCAGAAAGGAGAGCTTAGCAGGAGTCCTAGCCCTTTCACCCATACACATTTGGCTCAG    c.3600
 V Q K G E L S R S P S P F T H T H L A Q     p.1200

     .     .     .     .     .     .    g.38613
 GGTTACCGAAGAGGGGCCAAGAAATTAGAGTCCTCAGAAGAGAACTTATCTAGTGAGGAT    c.3660
 G Y R R G A K K L E S S E E N L S S E D     p.1220

     .     .     .     .     .     .    g.38673
 GAAGAGCTTCCCTGCTTCCAACACTTGTTATTTGGTAAAGTAAACAATATACCTTCTCAG    c.3720
 E E L P C F Q H L L F G K V N N I P S Q     p.1240

     .     .     .     .     .     .    g.38733
 TCTACTAGGCATAGCACCGTTGCTACCGAGTGTCTGTCTAAGAACACAGAGGAGAATTTA    c.3780
 S T R H S T V A T E C L S K N T E E N L     p.1260

     .     .     .     .     .     .    g.38793
 TTATCATTGAAGAATAGCTTAAATGACTGCAGTAACCAGGTAATATTGGCAAAGGCATCT    c.3840
 L S L K N S L N D C S N Q V I L A K A S     p.1280

     .     .     .     .     .     .    g.38853
 CAGGAACATCACCTTAGTGAGGAAACAAAATGTTCTGCTAGCTTGTTTTCTTCACAGTGC    c.3900
 Q E H H L S E E T K C S A S L F S S Q C     p.1300

     .     .     .     .     .     .    g.38913
 AGTGAATTGGAAGACTTGACTGCAAATACAAACACCCAGGATCCTTTCTTGATTGGTTCT    c.3960
 S E L E D L T A N T N T Q D P F L I G S     p.1320

     .     .     .     .     .     .    g.38973
 TCCAAACAAATGAGGCATCAGTCTGAAAGCCAGGGAGTTGGTCTGAGTGACAAGGAATTG    c.4020
 S K Q M R H Q S E S Q G V G L S D K E L     p.1340

     .     .     .     .     .     .    g.39033
 GTTTCAGATGATGAAGAAAGAGGAACGGGCTTGGAAGAAAATAATCAAGAAGAGCAAAGC    c.4080
 V S D D E E R G T G L E E N N Q E E Q S     p.1360

     .    | 12 .     .     .     .     .  g.39495
 ATGGATTCAAACTTAG | GTGAAGCAGCATCTGGGTGTGAGAGTGAAACAAGCGTCTCTGAA  c.4140
 M D S N L G |  E A A S G C E S E T S V S E   p.1380

     .     .     .     .   | 13 .     .  g.47923
 GACTGCTCAGGGCTATCCTCTCAGAGTGACATTTTAACCACTCAG | CAGAGGGATACCATG  c.4200
 D C S G L S S Q S D I L T T Q  | Q R D T M   p.1400

     .     .     .     .     .     .    g.47983
 CAACATAACCTGATAAAGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGTGTTAGAACAG    c.4260
 Q H N L I K L Q Q E M A E L E A V L E Q     p.1420

     .     .     .     .     .     .    g.48043
 CATGGGAGCCAGCCTTCTAACAGCTACCCTTCCATCATAAGTGACTCTTCTGCCCTTGAG    c.4320
 H G S Q P S N S Y P S I I S D S S A L E     p.1440

     .     .     .    | 14.     .     .  g.53892
 GACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATCAGAAAAAG | CAGTATTAACTTCACAGAAAAGT  c.4380
 D L R N P E Q S T S E K A |  V L T S Q K S   p.1460

     .     .     .     .     .     .    g.53952
 AGTGAATACCCTATAAGCCAGAATCCAGAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCT    c.4440
 S E Y P I S Q N P E G L S A D K F E V S     p.1480

     .     .     .     .   | 15  .     .  g.55978
 GCAGATAGTTCTACCAGTAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAG | GTCATCCCCTTCTAAA  c.4500
 A D S S T S K N K E P G V E R | S S P S K   p.1500

     .     .     .     .     .     .    g.56038
 TGCCCATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCACAGTTGCTCTGGGAGTCTTCAGAATAGA    c.4560
 C P S L D D R W Y M H S C S G S L Q N R     p.1520

     .     .     .     .     .     .    g.56098
 AACTACCCATCTCAAGAGGAGCTCATTAAGGTTGTTGATGTGGAGGAGCAACAGCTGGAA    c.4620
 N Y P S Q E E L I K V V D V E E Q Q L E     p.1540

     .     .     .     .     .   | 16 .  g.59250
 GAGTCTGGGCCACACGATTTGACGGAAACATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAG | AGGGA  c.4680
 E S G P H D L T E T S Y L P R Q D L E |  G   p.1560

     .     .     .     .     .     .    g.59310
 ACCCCTTACCTGGAATCTGGAATCAGCCTCTTCTCTGATGACCCTGAATCTGATCCTTCT    c.4740
 T P Y L E S G I S L F S D D P E S D P S     p.1580

     .     .     .     .     .     .    g.59370
 GAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGGCAACATACCATCTTCAACCTCTGCATTG    c.4800
 E D R A P E S A R V G N I P S S T S A L     p.1600

     .     .     .     .     .     .    g.59430
 AAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGCAGAATCTGCCCAGAGTCCAGCTGCTGCTCATACTACT    c.4860
 K V P Q L K V A E S A Q S P A A A H T T     p.1620

     .     .     .     .     .     .    g.59490
 GATACTGCTGGGTATAATGCAATGGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAGAATTGACA    c.4920
 D T A G Y N A M E E S V S R E K P E L T     p.1640

     .     .     .     .     .     .    g.59550
 GCTTCAACAGAAAGGGTCAACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGACCCCAGAA    c.4980
 A S T E R V N K R M S M V V S G L T P E     p.1660

    | 17 .     .     .     .     .     .  g.62842
 GAATTT | ATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAACTAATCTAATT  c.5040
 E F  | M L V Y K F A R K H H I T L T N L I   p.1680

     .     .     .   | 18  .     .     .  g.66558
 ACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAG | ATGCTGAGTTTGTGTGTGAACGGACA  c.5100
 T E E T T H V V M K T D |  A E F V C E R T   p.1700

     .     .     .     .     .  | 19   .  g.67118
 CTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCT | GGGTGACC  c.5160
 L K Y F L G I A G G K W V V S Y F W |  V T   p.1720

     .     .     .  | 20  .     .     .  g.73375
 CAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAG | CATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTG  c.5220
 Q S I K E R K M L N E  | H D F E V R G D V   p.1740

     .     .     .     .     .    | 21.  g.79369
 GTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAG | ATC  c.5280
 V N G R N H Q G P K R A R E S Q D R K  | I   p.1760

     .     .     .     .     .  | 22   .  g.81297
 TTCAGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAG | ATCAACTG  c.5340
 F R G L E I C C Y G P F T N M P T D |  Q L   p.1780

     .     .     .     .     .     .    g.81357
 GAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAGGAGCTTTCATCATTCACCCTT    c.5400
 E W M V Q L C G A S V V K E L S S F T L     p.1800

    | 23 .     .     .     .     .     .  g.82834
 GGCACA | GGTGTCCACCCAATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGC  c.5460
 G T  | G V H P I V V V Q P D A W T E D N G   p.1820

     | 24.     .     .     .     .     .  g.84734
 TTCCATG | CAATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGAC  c.5520
 F H A |  I G Q M C E A P V V T R E W V L D   p.1840

     .     .     .     .     .     .    g.84794
 AGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACCCCAGATCCCCCAC    c.5580
 S V A L Y Q C Q E L D T Y L I P Q I P H     p.1860

     .                             g.84806
 AGCCACTACTGA                            c.5592
 S H Y X                             p.1863

     .     .     .     .     .     .    g.84866
 ctgcagccagccacaggtacagagccacaggaccccaagaatgagcttacaaagtggcct    c.*60

     .     .     .     .     .     .    g.84926
 ttccaggccctgggagctcctctcactcttcagtccttctactgtcctggctactaaata    c.*120

     .     .     .     .     .     .    g.84986
 ttttatgtacatcagcctgaaaaggacttctggctatgcaagggtcccttaaagattttc    c.*180

     .     .     .     .     .     .    g.85046
 tgcttgaagtctcccttggaaatctgccatgagcacaaaattatggtaatttttcacctg    c.*240

     .     .     .     .     .     .    g.85106
 agaagattttaaaaccatttaaacgccaccaattgagcaagatgctgattcattatttat    c.*300

     .     .     .     .     .     .    g.85166
 cagccctattctttctattcaggctgttgttggcttagggctggaagcacagagtggctt    c.*360

     .     .     .     .     .     .    g.85226
 ggcctcaagagaatagctggtttccctaagtttacttctctaaaaccctgtgttcacaaa    c.*420

     .     .     .     .     .     .    g.85286
 ggcagagagtcagacccttcaatggaaggagagtgcttgggatcgattatgtgacttaaa    c.*480

     .     .     .     .     .     .    g.85346
 gtcagaatagtccttgggcagttctcaaatgttggagtggaacattggggaggaaattct    c.*540

     .     .     .     .     .     .    g.85406
 gaggcaggtattagaaatgaaaaggaaacttgaaacctgggcatggtggctcacgcctgt    c.*600

     .     .     .     .     .     .    g.85466
 aatcccagcactttgggaggccaaggtgggcagatcactggaggtcaggagttcgaaacc    c.*660

     .     .     .     .     .     .    g.85526
 agcctggccaacatggtgaaaccccatctctactaaaaatacagaaattagccggtcatg    c.*720

     .     .     .     .     .     .    g.85586
 gtggtggacacctgtaatcccagctactcaggtggctaaggcaggagaatcacttcagcc    c.*780

     .     .     .     .     .     .    g.85646
 cgggaggtggaggttgcagtgagccaagatcataccacggcactccagcctgggtgacag    c.*840

     .     .     .     .     .     .    g.85706
 tgagactgtggctcaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggaaaatgaaactagaagagatttcta    c.*900

     .     .     .     .     .     .    g.85766
 aaagtctgagatatatttgctagatttctaaagaatgtgttctaaaacagcagaagattt    c.*960

     .     .     .     .     .     .    g.85826
 tcaagaaccggtttccaaagacagtcttctaattcctcattagtaataagtaaaatgttt    c.*1020

     .     .     .     .     .     .    g.85886
 attgttgtagctctggtatataatccattcctcttaaaatataagacctctggcatgaat    c.*1080

     .     .     .     .     .     .    g.85946
 atttcatatctataaaatgacagatcccaccaggaaggaagctgttgctttctttgaggt    c.*1140

     .     .     .     .     .     .    g.86006
 gatttttttcctttgctccctgttgctgaaaccatacagcttcataaataattttgcttg    c.*1200

     .     .     .     .     .     .    g.86066
 ctgaaggaagaaaaagtgtttttcataaacccattatccaggactgtttatagctgttgg    c.*1260

     .     .     .     .     .     .    g.86126
 aaggactaggtcttccctagcccccccagtgtgcaagggcagtgaagacttgattgtaca    c.*1320

     .     .     .     .     .     .    g.86186
 aaatacgttttgtaaatgttgtgctgttaacactgcaaataaacttggtagcaaacactt    c.*1380

                                  g.86189
 cca                                c.*1383

 (downstream sequence)
Legend:
Nucleotide numbering (following the rules of the HGVS for a 'Coding DNA Reference Sequence') is indicated at the right of the sequence, counting the A of the ATG translation initiating Methionine as 1. Every 10th nucleotide is indicated by a "." above the sequence. The Breast cancer 1, early onset protein sequence is shown below the coding DNA sequence, with numbering indicated at the right starting with 1 for the translation initiating Methionine. Every 10th amino acid is shown in bold. The position of introns is indicated by a vertical line, splitting the two exons. The start of the first exon (transcription initiation site) is indicated by a '\', the end of the last exon (poly-A addition site) by a '/'. The exon number is indicated above the first nucleotide(s) of the exon. To aid the description of frame shift variants, all stop codons in the +1 frame are shown in bold while all stop codons in the +2 frame are underlined.

Powered by LOVD v.3.0 Build 08
©2004-2013 Leiden University Medical Center