cyclin-dependent kinase-like 5 (CDKL5) - coding DNA reference sequence

(used for variant description)

(last modified May 18, 2017)


This file was created to facilitate the description of sequence variants on transcript NM_003159.2 in the CDKL5 gene based on a coding DNA reference sequence following the HGVS recommendations.

The sequence was taken from NG_008475.1, covering CDKL5 transcript NM_003159.2.


Please note that introns are available by clicking on the exon numbers above the sequence.
 (upstream sequence)
                          .        g.5013
                        attagttgtctct    c.-241

 .     .     .     .     .     .        g.5073
 gccgctggggaaggtaaagcggcgacggcgtcctcaggagctgtggggtcccctgctaga    c.-181

 .     .    | 02.     .     .     .       g.86372
 agtgggggactcggcggg | ggagtcatttaatacttcatgattagaacaaatatgtgaaag  c.-121

 .     .     .     .     .     .        g.86432
 ttcccaccaaccagtgagaatttcttccttcagacggttttggatcttactgcacagctt    c.-61

 .     .     .     .     .     .        g.86492
 tctgagaagttcttttggtgccatgttttgtggcttgcatcaaaagaggagtttgtcttc    c.-1

     .     .     .     .     .     .    g.86552
 ATGAAGATTCCTAACATTGGTAATGTGATGAATAAATTTGAGATCCTTGGGGTTGTAGGT    c.60
 M K I P N I G N V M N K F E I L G V V G     p.20

   | 03  .     .     .     | 04    .     . g.143893
 GAAG | GAGCCTATGGAGTTGTACTTAAATGCAGACACAAG | GAAACACATGAAATTGTGGCG c.120
 E G |  A Y G V V L K C R H K  | E T H E I V A  p.40

     .     .   | 05 .     .     .     .  g.154784
 ATCAAGAAATTCAAGGACAGTGAAG | AAAATGAAGAAGTCAAAGAAACGACTTTACGAGAG  c.180
 I K K F K D S E E |  N E E V K E T T L R E   p.60

     .     .     .     .     .     .    g.154844
 CTTAAAATGCTTCGGACTCTCAAGCAGGAAAACATTGTGGAGTTGAAGGAAGCATTTCGT    c.240
 L K M L R T L K Q E N I V E L K E A F R     p.80

     .     .     .     .  | 06   .     .  g.159261
 CGGAGGGGAAAGTTGTACTTGGTGTTTGAGTATGTTGAAAAA | AATATGCTCGAATTGCTG  c.300
 R R G K L Y L V F E Y V E K  | N M L E L L   p.100

     .     .     .     .     .     .    g.159321
 GAAGAAATGCCAAATGGAGTTCCACCTGAGAAAGTAAAAAGCTACATCTATCAGCTAATC    c.360
 E E M P N G V P P E K V K S Y I Y Q L I     p.120

     .     .     .     .  | 07  .     .  g.161303
 AAGGCTATTCACTGGTGCCATAAGAATGATATTGTCCATCGAG | ATATAAAACCAGAAAAT  c.420
 K A I H W C H K N D I V H R D |  I K P E N   p.140

     .     .     .     .  | 08  .     .  g.163675
 CTCTTAATCAGCCACAATGATGTCCTAAAACTGTGTGACTTTG | GTTTTGCTCGTAATCTG  c.480
 L L I S H N D V L K L C D F G |  F A R N L   p.160

     .     .     .     .     .     .    g.163735
 TCAGAAGGCAATAATGCTAATTACACAGAGTACGTTGCCACCAGATGGTATCGGTCCCCA    c.540
 S E G N N A N Y T E Y V A T R W Y R S P     p.180

     .   | 09  .     .     .     .     .  g.167395
 GAACTCTTACTTGG | CGCTCCCTATGGAAAGTCCGTGGACATGTGGTCGGTGGGCTGTATT  c.600
 E L L L G | A P Y G K S V D M W S V G C I   p.200

     .     .     .     .     .     .    g.167455
 CTTGGGGAGCTTAGCGATGGACAGCCTTTATTTCCTGGAGAAAGTGAAATTGACCAACTT    c.660
 L G E L S D G Q P L F P G E S E I D Q L     p.220

     .     .     .     .     .     .    g.167515
 TTTACTATTCAGAAGGTGCTAGGACCACTTCCATCTGAGCAGATGAAGCTTTTCTACAGT    c.720
 F T I Q K V L G P L P S E Q M K L F Y S     p.240

     .     .   | 10  .     .     .     .  g.174779
 AATCCTCGCTTCCATGGGCTCCGG | TTTCCAGCTGTTAACCATCCTCAGTCCTTGGAAAGA  c.780
 N P R F H G L R  | F P A V N H P Q S L E R   p.260

     .     .     .     .   | 11 .     .  g.177872
 AGATACCTTGGAATTTTGAATAGTGTTCTACTTGACCTAATGAAG | AATTTACTGAAGTTG  c.840
 R Y L G I L N S V L L D L M K  | N L L K L   p.280

     .     .     .     .     .     .    g.177932
 GACCCAGCTGACAGATACTTGACAGAACAGTGTTTGAATCACCCTACATTTCAAACCCAG    c.900
 D P A D R Y L T E Q C L N H P T F Q T Q     p.300

     .     .     .     .     .     .    g.177992
 AGACTTCTGGATCGTTCTCCTTCAAGGTCAGCAAAAAGAAAACCTTACCATGTGGAAAGC    c.960
 R L L D R S P S R S A K R K P Y H V E S     p.320

     .    | 12.     .     .     .     .  g.183340
 AGCACATTGTCTAATAG | AAACCAAGCCGGCAAAAGTACTGCTTTGCAGTCTCACCACAGA  c.1020
 S T L S N R | N Q A G K S T A L Q S H H R   p.340

     .     .     .     .     .     .    g.183400
 TCTAACAGCAAGGACATCCAGAACCTGAGTGTAGGCCTGCCCCGGGCTGACGAAGGTCTC    c.1080
 S N S K D I Q N L S V G L P R A D E G L     p.360

     .     .     .     .     .     .    g.183460
 CCTGCCAATGAAAGCTTCCTAAATGGAAACCTTGCTGGAGCTAGTCTTAGTCCACTGCAC    c.1140
 P A N E S F L N G N L A G A S L S P L H     p.380

     .     .     .     .     .     .    g.183520
 ACCAAAACCTACCAAGCAAGCAGCCAGCCTGGGTCTACCAGCAAAGATCTCACCAACAAC    c.1200
 T K T Y Q A S S Q P G S T S K D L T N N     p.400

     .     .     .     .     .     .    g.183580
 AACATACCACACCTTCTTAGCCCAAAAGAAGCCAAGTCAAAAACAGAGTTTGATTTTAAT    c.1260
 N I P H L L S P K E A K S K T E F D F N     p.420

     .     .     .     .     .     .    g.183640
 ATTGACCCAAAGCCTTCAGAAGGCCCAGGGACAAAGTACCTCAAGTCAAACAGCAGATCT    c.1320
 I D P K P S E G P G T K Y L K S N S R S     p.440

     .     .     .     .     .     .    g.183700
 CAGCAGAACCGCCACTCATTCATGGAAAGCTCTCAAAGCAAAGCTGGGACACTGCAGCCC    c.1380
 Q Q N R H S F M E S S Q S K A G T L Q P     p.460

     .     .     .     .     .     .    g.183760
 AATGAAAAGCAGAGTCGGCATAGCTATATTGACACAATTCCCCAGTCCTCTAGGAGTCCC    c.1440
 N E K Q S R H S Y I D T I P Q S S R S P     p.480

     .     .     .     .     .     .    g.183820
 TCCTACAGGACCAAGGCCAAAAGCCATGGGGCACTGAGTGACTCCAAGTCTGTGAGCAAC    c.1500
 S Y R T K A K S H G A L S D S K S V S N     p.500

     .     .     .     .     .     .    g.183880
 CTTTCTGAAGCCAGGGCCCAAATTGCGGAGCCCAGTACCAGTAGGTACTTCCCATCTAGC    c.1560
 L S E A R A Q I A E P S T S R Y F P S S     p.520

     .     .     .     .     .     .    g.183940
 TGCTTAGACTTGAATTCTCCCACCAGCCCAACCCCCACCAGACACAGTGACACGAGAACT    c.1620
 C L D L N S P T S P T P T R H S D T R T     p.540

     .     .     .     .     .     .    g.184000
 TTGCTCAGCCCTTCTGGAAGAAATAACCGAAATGAGGGAACGCTGGACTCACGTCGAACC    c.1680
 L L S P S G R N N R N E G T L D S R R T     p.560

     .     .     .     .     .     .    g.184060
 ACAACCAGACATTCTAAGACGATGGAGGAATTGAAGCTGCCGGAGCACATGGACAGTAGC    c.1740
 T T R H S K T M E E L K L P E H M D S S     p.580

     .     .     .     .     .     .    g.184120
 CATTCCCATTCACTGTCTGCACCTCACGAATCTTTTTCTTATGGACTGGGCTACACCAGC    c.1800
 H S H S L S A P H E S F S Y G L G Y T S     p.600

     .     .     .     .     .     .    g.184180
 CCCTTTTCTTCCCAGCAACGTCCTCATAGGCATTCTATGTATGTGACCCGTGACAAAGTG    c.1860
 P F S S Q Q R P H R H S M Y V T R D K V     p.620

     .     .     .     .     .     .    g.184240
 AGAGCCAAGGGCTTGGATGGAAGCTTGAGCATAGGGCAAGGGATGGCAGCTAGAGCCAAC    c.1920
 R A K G L D G S L S I G Q G M A A R A N     p.640

     .     .   | 13  .     .     .     .  g.188242
 AGCCTGCAACTCTTGTCACCCCAG | CCTGGAGAACAGCTCCCTCCAGAGATGACTGTGGCA  c.1980
 S L Q L L S P Q  | P G E Q L P P E M T V A   p.660

     .     .     .     .     .     .    g.188302
 AGATCTTCGGTCAAAGAGACCTCCAGAGAAGGCACCTCTTCCTTCCATACACGCCAGAAG    c.2040
 R S S V K E T S R E G T S S F H T R Q K     p.680

    | 14 .     .     .     .     .     .  g.188914
 TCTGAG | GGTGGAGTGTATCATGACCCACACTCTGATGATGGCACAGCCCCCAAAGAAAAT  c.2100
 S E  | G G V Y H D P H S D D G T A P K E N   p.700

     .     .     .     .     .  | 15   .  g.192555
 AGACACCTATACAATGATCCTGTGCCAAGGAGAGTTGGTAGCTTTTACAGAG | TGCCATCT  c.2160
 R H L Y N D P V P R R V G S F Y R V |  P S   p.720

     .     .     .     .     .     .    g.192615
 CCACGTCCAGACAATTCTTTCCATGAAAATAATGTGTCAACTAGAGTTTCTTCTCTACCA    c.2220
 P R P D N S F H E N N V S T R V S S L P     p.740

     .     .     .     .     .    | 16 .  g.199266
 TCAGAGAGCAGTTCTGGAACCAACCACTCAAAAAGACAACCAGCATTCGATCCATG | GAAA  c.2280
 S E S S S G T N H S K R Q P A F D P W | K   p.760

     .     .     .     .     .     .    g.199326
 AGTCCTGAAAATATTAGTCATTCAGAGCAACTCAAGGAAAAAGAGAAGCAAGGATTTTTC    c.2340
 S P E N I S H S E Q L K E K E K Q G F F     p.780

     .     .     .    | 17 .     .     .  g.204547
 AGGTCAATGAAAAAGAAAAAGAAGAAATCTCAAACA | GTACCCAATTCCGACAGCCCTGAT  c.2400
 R S M K K K K K K S Q T  | V P N S D S P D   p.800

     .     .     .     .     .     .    g.204607
 CTTCTGACGTTGCAGAAATCCATTCATTCTGCTAGCACTCCAAGCAGCAGACCAAAGGAG    c.2460
 L L T L Q K S I H S A S T P S S R P K E     p.820

     .     .     .    | 18 .     .     .  g.207790
 TGGCGCCCCGAGAAGATCTCAGATCTGCAGACCCAA | AGCCAGCCATTAAAATCACTGCGC  c.2520
 W R P E K I S D L Q T Q  | S Q P L K S L R   p.840

     .     .     .     .     .     .    g.207850
 AAGTTGTTACATCTCTCTTCGGCCTCAAATCACCCGGCTTCCTCAGATCCCCGCTTCCAG    c.2580
 K L L H L S S A S N H P A S S D P R F Q     p.860

     .     .     .     .     .     .    g.207910
 CCCTTAACAGCTCAACAAACCAAAAATTCCTTCTCAGAAATTCGGATTCACCCCCTGAGC    c.2640
 P L T A Q Q T K N S F S E I R I H P L S     p.880

     .     .     .     .     .     .    g.207970
 CAGGCCTCTGGCGGGAGCAGCAACATCCGGCAGGAACCCGCACCGAAGGGCAGGCCAGCC    c.2700
 Q A S G G S S N I R Q E P A P K G R P A     p.900

     .  | 19  .     .     .     .     .  g.225449
 CTCCAGCTGCCAG | ACGGTGGATGTGATGGCAGAAGACAGAGACACCATTCTGGACCCCAA  c.2760
 L Q L P D |  G G C D G R R Q R H H S G P Q   p.920

     .     .     .    | 20.     .     .  g.229828
 GATAGACGCTTCATGTTAAGGACGACAGAACAACAAG | GAGAATACTTCTGCTGTGGTGAC  c.2820
 D R R F M L R T T E Q Q G |  E Y F C C G D   p.940

     .     .     .     .     .     .    g.229888
 CCAAAGAAGCCTCACACTCCGTGCGTCCCAAACCGAGCCCTTCATCGTCCAATCTCCAGT    c.2880
 P K K P H T P C V P N R A L H R P I S S     p.960

     .     .     .     .     .     .    g.229948
 CCTGCTCCCTATCCAGTACTCCAGGTCCGAGGCACTTCCATGTGCCCGACACTCCAGGTC    c.2940
 P A P Y P V L Q V R G T S M C P T L Q V     p.980

     .     .     .     . | 21    .     .  g.232847
 CGAGGCACTGATGCTTTCAGCTGCCCAACCCAGCAATCCG | GGTTCTCTTTCTTCGTGAGA  c.3000
 R G T D A F S C P T Q Q S G |  F S F F V R   p.1000

     .     .     .     .     .     .    g.232907
 CACGTTATGAGGGAAGCCCTGATTCACAGGGCCCAGGTAAACCAAGCTGCGCTCCTGACA    c.3060
 H V M R E A L I H R A Q V N Q A A L L T     p.1020

     .     .     .                   g.232940
 TACCATGAGAATGCGGCACTGACGGGCAAGTGA                 c.3093
 Y H E N A A L T G K X                  p.1030

     .     .     .     .     .     .    g.233000
 cttctgcaagcctgcggctggtcccaatgccctgaatcacctctctcatggaagaaccaa    c.*60

     .     .                        g.233025
 ttaacaccaatgaatcaaccattaa                     c.*85

 (downstream sequence)
Legend:
Nucleotide numbering (following the rules of the HGVS for a 'Coding DNA Reference Sequence') is indicated at the right of the sequence, counting the A of the ATG translation initiating Methionine as 1. Every 10th nucleotide is indicated by a "." above the sequence. The Cyclin-dependent kinase-like 5 protein sequence is shown below the coding DNA sequence, with numbering indicated at the right starting with 1 for the translation initiating Methionine. Every 10th amino acid is shown in bold. The position of introns is indicated by a vertical line, splitting the two exons. The start of the first exon (transcription initiation site) is indicated by a '\', the end of the last exon (poly-A addition site) by a '/'. The exon number is indicated above the first nucleotide(s) of the exon. To aid the description of frame shift variants, all stop codons in the +1 frame are shown in bold while all stop codons in the +2 frame are underlined.

Powered by LOVD v.3.0 Build 18
©2004-2017 Leiden University Medical Center