chloride intracellular channel 2 (CLIC2) - downstream reference sequence


     .      .     .     .     .     . g.63535
aaaaaccttcaa / ttaactcttggtttaaaagaaaaatataaaccaaaactacatgatctc c.*1740

     .     .     .     .     .     .  g.63595
taaaacaaataatgatgatgtaaacacttcatatcagaatccatgggataaatataaagc  c.*1800

     .     .     .     .     .     .  g.63655
agtgatcagaggaaattttataactaaacactgctattagtaaaaataaaagattgaaaa  c.*1860

     .     .     .     .     .     .  g.63715
taaattgattaaatattgaactaacaaaaatttttaaaatgtgcacaacaatgtgaatat  c.*1920

     .     .     .     .     .     .  g.63775
acttgacacttctcaactctctgcttcaaaatagttaaggtgatgagttttaagctatgt  c.*1980

     .     .     .     .     .     .  g.63835
gtttttaacacaacttaaaaaaaaatgtccaaatggatcttggtagagcaccagcaaaaa  c.*2040

     .     .     .     .     .     .  g.63895
acagaaagaaacttagaataagtacaacaaattaagtaaaagaacacaagagattaacaa  c.*2100

     .     .     .     .     .     .  g.63955
aaaaagtaagaattaacaaaagaatagaaatagcatagacctagttaacgaatcaaaacc  c.*2160

     .     .     .     .     .     .  g.64015
tttattttttaaaagattgataatacagacaaaccattagctacattaattgaaataaaa  c.*2220

     .     .     .     .     .     .  g.64075
cagagaaagcaaaagtatgcaaaataaagaatggggaaataactattagaagaaatttaa  c.*2280

     .     .     .     .     .     .  g.64135
gacattataagagactactttgcagacctctgtgcaaacaaatttcaaaatctagatgat  c.*2340

     .     .     .     .     .     .  g.64195
agagataatttcctagcaaagtaaagattacgaaaaacaactttattagagatatgaaaa  c.*2400

     .     .     .     .     .     .  g.64255
ttgaagagctcaatcttcatagaagaaagagagaacattttttaaaaagaagaaatagag  c.*2460

     .     .     .     .     .     .  g.64315
aaaattataaggaactacttaccaaaaagtatcaatccccagatagtttcacagggaaat  c.*2520

     .     .     .     .     .     .  g.64375
gctaccaaactttaaaagaccatatagtctcaaagtaactttgcgaaacagtgtttcttc  c.*2580

     .     .     .     .     .     .  g.64435
tggaaaatataaaacaaaatataaagaaactatacataaatattgtactctaattggcaa  c.*2640

     .     .     .     .     .     .  g.64495
agttgtttctcaaggggatatgtgtagacaattctgaaacagccatacatgtatactaag  c.*2700

     .     .     .     .     .     .  g.64555
attgaaaaaataagtaaatgaactgtaggtgggaagtacaaataatcaagaaggctagga  c.*2760

     .     .     .     .     .     .  g.64615
tgaactatgtggtactggattcgattcagagacatcggtatgtactcaagtttaacttaa  c.*2820

     .     .     .     .     .     .  g.64675
tattgatagaggtgaatagatacaaaaataattacatgtgcgtatatacatgagtcagta  c.*2880

     .     .     .     .     .     .  g.64735
tacatatgtatagttcctagccctgtgtcctgagagggcctagaagcaatagtaccctag  c.*2940

     .     .     .     .     .     .  g.64795
tagcaacaagcacacccaatgctaagaccttggattctaatatcattctccaataaaagg  c.*3000

     .     .     .     .     .     .  g.64855
aactagagctacttggagaaataactgattctaggaccaaggcaggggaaatacaagatg  c.*3060

     .     .     .     .     .     .  g.64915
ggcctggagaatctcatagcaccagaaagtaaggaattgaggaaaaaaaaaaaaaaaaga  c.*3120

     .     .     .     .     .     .  g.64975
tgaagtcatggcaaaggaatagaggagtcatcctgaaagattgccaaatttggaaaaatt  c.*3180

     .     .     .     .     .     .  g.65035
gcctcaataaaatatagatactcctcaccttctgatggggctatgacttaataaacccat  c.*3240

     .     .     .     .     .     .  g.65095
cataagttagaaatattgtaagttgaaaaggcatttagtaccccaacaaacccatcataa  c.*3300

     .     .     .     .     .     .  g.65155
agtcaaaaaatcataagtcaaaccataagtccagatgctcctcagcttaccacgcaatta  c.*3360

     .     .     .     .     .     .  g.65215
catcccaataaacccaccataaacttgaaaatttgtaagtcaaatggtcataagttgagg  c.*3420

     .     .     .     .     .     .  g.65275
tttgtctgtaatgcagtattagattataacacaaagtataaaatagaggagtccatatgg  c.*3480

     .     .     .     .     .     .  g.65335
acacaaatgacttaattaataattaattaattaatggaggaaaagaggcaaatctcccat  c.*3540

     .     .     .     .     .     .  g.65395
tacagaggaatttatttatccaatcctctgttgatggatacttaggttgatttcatgtct  c.*3600

     .     .     .     .     .     .  g.65455
ttgctattgtagatagtactatgatgaatatacaagtgcagtatctgtttgctaaaatga  c.*3660

     .     .     .                 g.65488
ttaattttcctttgggtagatacccagtaatgg                c.*3693


Powered by LOVD v.3.0 Build 22
©2004-2020 Leiden University Medical Center