dynein, cytoplasmic 2, heavy chain 1 (DYNC2H1) - coding DNA reference sequence

(used for variant description)

(last modified May 2, 2014)


This file was created to facilitate the description of sequence variants on transcript NM_001080463.1 in the DYNC2H1 gene based on a coding DNA reference sequence following the HGVS recommendations.

The sequence was taken from NC_000011.9, covering DYNC2H1 transcript NM_001080463.1.


Please note that introns are available by clicking on the exon numbers above the sequence.
 (upstream sequence)
                     .     .        g.5024
                   gactacccctggcaaccgcgaagc    c.-121

 .     .     .     .     .     .        g.5084
 tctgcggtcccgcggtcgggctacgggtttgagcaaagctcctctcttcccttcacttcc    c.-61

 .     .     .     .     .     .        g.5144
 ctccggactggtttcttcttccttcccccttcccccaacttccctccaccccttccaatc    c.-1

     .     .     .     .     .     .    g.5204
 ATGGCGAACGGGACTGCGGACGTTCGGAAGCTCTTCATCTTCACTACTACCCAGAATTAC    c.60
 M A N G T A D V R K L F I F T T T Q N Y     p.20

     .     .     .     .     .     .    g.5264
 TTCGGGTTGATGTCTGAACTCTGGGATCAGCCACTGTTGTGCAACTGTCTTGAAATCAAC    c.120
 F G L M S E L W D Q P L L C N C L E I N     p.40

     .     .     .     .     .     .    g.5324
 AACTTCTTGGATGACGGCAACCAGATGCTCCTCAGGGTGCAGCGATCCGACGCAGGAATC    c.180
 N F L D D G N Q M L L R V Q R S D A G I     p.60

     .   | 02 .     .     .     .     .  g.9151
 TCCTTTTCCAACACG | ATTGAGTTTGGTGACACAAAAGATAAAGTGCTGGTGTTTTTCAAG  c.240
 S F S N T  | I E F G D T K D K V L V F F K   p.80

     .     .     .     .     .     .    g.9211
 CTGCGACCTGAAGTAATTACTGATGAGAATCTACATGATAACATTCTTGTTTCATCTATG    c.300
 L R P E V I T D E N L H D N I L V S S M     p.100

     .     .     .     .     .     .    g.9271
 TTAGAGTCACCTATTAGTTCTCTTTACCAAGCAGTACGGCAAGTATTCGCACCAATGTTG    c.360
 L E S P I S S L Y Q A V R Q V F A P M L     p.120

    | 03 .     .     .     .     .     .  g.9726
 TTAAAG | GATCAGGAATGGAGCAGAAACTTTGATCCCAAACTTCAGAATCTTTTGAGTGAA  c.420
 L K  | D Q E W S R N F D P K L Q N L L S E   p.140

     .     .     .     .     .     .    g.9786
 CTAGAAGCTGGGTTGGGTATAGTTCTACGAAGATCAGACACTAACTTAACAAAATTGAAA    c.480
 L E A G L G I V L R R S D T N L T K L K     p.160

     .     .  | 04   .     .     .     .  g.10784
 TTTAAGGAAGATGACACACGAG | GTATCCTTACACCAAGCGATGAGTTCCAGTTTTGGATA  c.540
 F K E D D T R G |  I L T P S D E F Q F W I   p.180

     .     .     .     .     .     .    g.10844
 GAACAAGCTCACCGTGGAAATAAACAGATTAGTAAAGAAAGAGCCAATTATTTTAAAGAA    c.600
 E Q A H R G N K Q I S K E R A N Y F K E     p.200

     .     . | 05   .     .     .     .  g.12178
 TTATTTGAAACAATTGCAAGA | GAGTTTTATAACTTGGACAGTCTATCCTTACTAGAAGTT  c.660
 L F E T I A R  | E F Y N L D S L S L L E V   p.220

     .     .     .     .     .     .    g.12238
 GTTGACTTGGTGGAGACTACTCAGGATGTTGTAGATGATGTGTGGAGACAAACAGAACAT    c.720
 V D L V E T T Q D V V D D V W R Q T E H     p.240

     .     .     .     .    | 06 .     .  g.13214
 GATCATTATCCTGAGTCACGAATGTTGCATCTCTTAGACATCATAG | GTGGTTCATTTGGA  c.780
 D H Y P E S R M L H L L D I I G |  G S F G   p.260

     .     .     .     .     .     .    g.13274
 AGGTTTGTTCAGAAAAAGTTGGGAACTTTGAACCTGTGGGAAGATCCTTATTATCTTGTG    c.840
 R F V Q K K L G T L N L W E D P Y Y L V     p.280

     .     .     .     .     .     .    g.13334
 AAAGAAAGTCTGAAAGCTGGTATTTCAATTTGTGAACAGTGGGTGATAGTCTGTAATCAT    c.900
 K E S L K A G I S I C E Q W V I V C N H     p.300

     .     .     .     .     .     .    g.13394
 CTAACAGGTCAGGTGTGGCAGCGCTATGTTCCTCATCCATGGAAAAATGAAAAATATTTT    c.960
 L T G Q V W Q R Y V P H P W K N E K Y F     p.320

     .     .     .     | 07    .     .  g.16037
 CCAGAAACACTTGACAAACTTGGCAAACGCCTTGAAGAG | GTCTTGGCTATTAGAACAATT  c.1020
 P E T L D K L G K R L E E  | V L A I R T I   p.340

     .     .     .     .     .     .    g.16097
 CATGAGAAGTTTCTCTATTTTCTACCTGCCAGTGAAGAGAAAATCATATGCCTCACTCGA    c.1080
 H E K F L Y F L P A S E E K I I C L T R     p.360

     .     .     .     .     .   | 08  .  g.16264
 GTATTTGAACCTTTTACTGGCCTGAATCCTGTGCAATATAATCCATATACTGAG | CCCTTG  c.1140
 V F E P F T G L N P V Q Y N P Y T E  | P L   p.380

     .     .     .     .     .     .    g.16324
 TGGAAAGCTGCGGTGTCTCAATATGAAAAGATTATTGCACCTGCGGAACAAAAAATAGCA    c.1200
 W K A A V S Q Y E K I I A P A E Q K I A     p.400

     .     .     .     .     | 09     .  g.16506
 GGAAAATTGAAAAATTATATTTCAGAAATTCAAGACAGTCCACAGCAG | CTTCTTCAAGCA  c.1260
 G K L K N Y I S E I Q D S P Q Q  | L L Q A   p.420

     .     .     .     .     .     .    g.16566
 TTCCTGAAATATAAAGAGTTGGTAAAGCGTCCAACTATAAGCAAAGAATTGATGTTAGAA    c.1320
 F L K Y K E L V K R P T I S K E L M L E     p.440

     .     .     .     . | 10    .     .  g.16961
 AGAGAAACTTTACTGGCAAGACTTGTGGACTCAATTAAAG | ATTTTCGATTAGACTTTGAG  c.1380
 R E T L L A R L V D S I K D |  F R L D F E   p.460

     .     .     .     .     .     .    g.17021
 AATCGGTGCCGAGGAATTCCTGGTGATGCATCTGGACCACTTTCTGGCAAAAATCTTTCA    c.1440
 N R C R G I P G D A S G P L S G K N L S     p.480

     .     .     .     .   | 11 .     .  g.18409
 GAAGTTGTCAACAGTATAGTTTGGGTTCGCCAGTTGGAATTGAAG | GTAGATGATACTATC  c.1500
 E V V N S I V W V R Q L E L K  | V D D T I   p.500

     .     .     .     .     .     .    g.18469
 AAGATTGCAGAGGCTCTTTTATCTGACTTGCCAGGATTTCGATGTTTCCATCAAAGTGCC    c.1560
 K I A E A L L S D L P G F R C F H Q S A     p.520

     .     .     .     .     .     .    g.18529
 AAAGATCTCTTAGACCAGCTTAAACTATATGAACAGGAACAATTTGATGATTGGTCCAGG    c.1620
 K D L L D Q L K L Y E Q E Q F D D W S R     p.540

     .     .     .     . | 12   .     .  g.20688
 GATATTCAATCAGGTTTATCTGATTCCAGATCTGGTTTGTG | TATTGAGGCTAGTAGTCGA  c.1680
 D I Q S G L S D S R S G L C | I E A S S R   p.560

     .     .     .     .     .     .    g.20748
 ATTATGGAATTGGATTCTAATGATGGATTACTAAAAGTGCATTATTCAGATCGTTTGGTG    c.1740
 I M E L D S N D G L L K V H Y S D R L V     p.580

     .     .     .     .     .     .    g.20808
 ATTCTTCTGAGAGAAGTTCGTCAGCTCTCTGCACTTGGCTTTGTTATTCCTGCCAAAATA    c.1800
 I L L R E V R Q L S A L G F V I P A K I     p.600

     .     .     .     .     .    | 13.  g.24482
 CAGCAAGTTGCAAACATTGCACAGAAATTCTGCAAGCAAGCAATTATTCTTAAACAA | GTG  c.1860
 Q Q V A N I A Q K F C K Q A I I L K Q  | V   p.620

     .     .     .     .     .     .    g.24542
 GCACATTTTTATAATTCTATTGATCAACAAATGATTCAAAGTCAGAGGCCAATGATGTTA    c.1920
 A H F Y N S I D Q Q M I Q S Q R P M M L     p.640

     .     .     .  | 14  .     .     .  g.29151
 CAATCTGCCTTAGCATTTGAACAGATAATTAAG | AATTCAAAAGCAGGAAGTGGAGGGAAA  c.1980
 Q S A L A F E Q I I K  | N S K A G S G G K   p.660

     .     .     .     .     .     .    g.29211
 TCACAGATAACTTGGGATAATCCTAAAGAATTAGAAGGCTATATCCAAAAACTCCAAAAT    c.2040
 S Q I T W D N P K E L E G Y I Q K L Q N     p.680

     .     .     .     .     .     .    g.29271
 GCTGCTGAACGGCTTGCCACTGAAAATAGAAAACTGAGAAAATGGCACACTACATTTTGT    c.2100
 A A E R L A T E N R K L R K W H T T F C     p.700

    | 15 .     .     .     .     .     .  g.29944
 GAAAAG | GTGGTTGTTCTTATGAATATTGATCTGCTTCGGCAGCAACAGCGCTGGAAAGAT  c.2160
 E K  | V V V L M N I D L L R Q Q Q R W K D   p.720

     .     .     .     .   | 16 .     .  g.31079
 GGATTACAAGAATTGAGAACTGGCTTAGCAACTGTAGAAGCACAG | GGATTCCAAGCAAGT  c.2220
 G L Q E L R T G L A T V E A Q  | G F Q A S   p.740

     .     .     .     .     .     .    g.31139
 GACATGCATGCATGGAAACAACACTGGAATCATCAACTGTACAAAGCTCTGGAGCATCAG    c.2280
 D M H A W K Q H W N H Q L Y K A L E H Q     p.760

     .     .     .     .     .     .    g.31199
 TACCAGATGGGCTTAGAAGCACTTAATGAGAATTTGCCAGAAATAAATATAGACTTAACT    c.2340
 Y Q M G L E A L N E N L P E I N I D L T     p.780

    | 17 .     .     .     .     .     .  g.31344
 TACAA | ACAGGGACGATTACAATTCAGGCCCCCTTTTGAAGAAATCCGGGCTAAATATTAT  c.2400
 Y K | Q G R L Q F R P P F E E I R A K Y Y   p.800

     .     .     .     .     .     .    g.31404
 AGAGAAATGAAGAGATTCATCGGCATTCCAAATCAGTTTAAGGGAGTGGGTGAGGCAGGA    c.2460
 R E M K R F I G I P N Q F K G V G E A G     p.820

     .     .     .     .     .     .    g.31464
 GATGAATCTATTTTTTCTATTATGATTGATAGAAATGCAAGTGGATTTTTGACGATTTTC    c.2520
 D E S I F S I M I D R N A S G F L T I F     p.840

     .     .     .     .     .   | 18  .  g.38843
 AGCAAAGCAGAAGATCTGTTTAGAAGATTGTCAGCTGTTTTACACCAACATAAG | GAATGG  c.2580
 S K A E D L F R R L S A V L H Q H K  | E W   p.860

     .     .     .     .     .     .    g.38903
 ATTGTAATTGGGCAAGTTGATATGGAAGCTCTGGTGGAAAAGCATCTTTTTACTGTACAT    c.2640
 I V I G Q V D M E A L V E K H L F T V H     p.880

     .     .     .     .     .     .    g.38963
 GATTGGGAGAAAAATTTTAAAGCATTAAAAATAAAGGGGAAAGAAGTAGAACGACTTCCA    c.2700
 D W E K N F K A L K I K G K E V E R L P     p.900

  | 19   .     .     .     .     .     .  g.43399
 AG | TGCTGTCAAGGTAGATTGTTTAAATATTAATTGCAACCCTGTGAAGACTGTGATTGAT  c.2760
 S | A V K V D C L N I N C N P V K T V I D   p.920

     .     .     .     .     .     | 20  g.44061
 GATCTCATCCAGAAGTTATTTGATCTGCTTGTTCTTTCTTTGAAGAAGTCCATACAGG | CT  c.2820
 D L I Q K L F D L L V L S L K K S I Q A |    p.940

     .     .     .     .     .     .    g.44121
 CATTTACATGAAATTGATACATTTGTTACTGAGGCTATGGAAGTCTTAACAATTATGCCC    c.2880
 H L H E I D T F V T E A M E V L T I M P     p.960

     .     .     .     .     .     .    g.44181
 CAGTCTGTGGAAGAAATTGGTGATGCAAATCTACAATATAGTAAGTTACAAGAACGGAAG    c.2940
 Q S V E E I G D A N L Q Y S K L Q E R K     p.980

    | 21 .     .     .     .     .     .  g.47759
 CCAGAG | ATTTTGCCCTTATTTCAAGAAGCTGAAGACAAAAACAGACTTTTACGAACTGTG  c.3000
 P E  | I L P L F Q E A E D K N R L L R T V   p.1000

     .     .     .     .     .     .    g.47819
 GCTGGTGGAGGTTTAGAAACAATTAGTAATTTGAAAGCCAAGTGGGATAAATTTGAGTTA    c.3060
 A G G G L E T I S N L K A K W D K F E L     p.1020

     .     .     .    | 22 .     .     .  g.48896
 ATGATGGAAAGTCACCAACTTATGATTAAAGACCAG | ATTGAAGTGATGAAAGGAAATGTG  c.3120
 M M E S H Q L M I K D Q  | I E V M K G N V   p.1040

     .     .     .     .     .     .    g.48956
 AAATCACGTCTTCAGATCTATTATCAAGAACTGGAAAAATTTAAAGCTCGTTGGGACCAA    c.3180
 K S R L Q I Y Y Q E L E K F K A R W D Q     p.1060

     .     .     .     .     .     .    g.49016
 CTAAAGCCTGGTGATGATGTTATTGAAACTGGCCAACATAATACTCTTGATAAAAGTGCA    c.3240
 L K P G D D V I E T G Q H N T L D K S A     p.1080

     .     .     .     .     .     .    g.49076
 AAGTTAATAAAAGAGAAAAAAATTGAGTTTGATGATCTTGAAGTCACAAGAAAAAAGCTG    c.3300
 K L I K E K K I E F D D L E V T R K K L     p.1100

  | 23   .     .     .     .     .     .  g.50078
 GT | TGATGATTGCCATCATTTTAGACTGGAAGAGCCTAATTTCTCCCTGGCAAGTAGTATC  c.3360
 V | D D C H H F R L E E P N F S L A S S I   p.1120

     .     .     .     .     .     .    g.50138
 TCTAAAGATATCGAGAGCTGTGCCCAAATTTGGGCCTTTTATGAAGAGTTTCAACAAGGA    c.3420
 S K D I E S C A Q I W A F Y E E F Q Q G     p.1140

     .     .     .     | 24     .     .  g.50286
 TTTCAGGAAATGGCCAATGAAGACTGGATCACTTTTCG | GACTAAGACATACCTGTTTGAG  c.3480
 F Q E M A N E D W I T F R | T K T Y L F E   p.1160

     .     .     .     .     .     .    g.50346
 GAATTTTTGATGAACTGGCATGACAGATTAAGGAAGGTTGAAGAACATTCAGTGATGACA    c.3540
 E F L M N W H D R L R K V E E H S V M T     p.1180

     .     .     .  | 25  .     .     .  g.50927
 GTGAAATTACAATCAGAGGTTGACAAATATAAA | ATCGTAATTCCTATCTTGAAATATGTG  c.3600
 V K L Q S E V D K Y K  | I V I P I L K Y V   p.1200

     .     .     .     .     .     .    g.50987
 AGAGGGGAGCATCTTTCTCCAGATCACTGGCTTGACCTTTTTCGTCTCCTTGGACTTCCT    c.3660
 R G E H L S P D H W L D L F R L L G L P     p.1220

     .     .     .     .     .     .    g.51047
 AGGGGGACTAGTCTAGAGAAACTACTGTTTGGTGATTTGCTCAGAGTAGCTGATACAATT    c.3720
 R G T S L E K L L F G D L L R V A D T I     p.1240

     .     .   | 26  .     .     .     .  g.51993
 GTAGCCAAAGCTGCCGACCTTAAA | GATTTAAATAGTCGGGCACAAGGTGAAGTTACAATC  c.3780
 V A K A A D L K  | D L N S R A Q G E V T I   p.1260

     .     .     .     .     .     .    g.52053
 AGAGAAGCTTTACGTGAACTTGATCTTTGGGGAGTTGGAGCAGTGTTTACATTAATTGAT    c.3840
 R E A L R E L D L W G V G A V F T L I D     p.1280

     .     .     .     .     .     .    g.52113
 TATGAAGACAGCCAAAGTCGAACTATGAAGCTGATTAAAGACTGGAAAGATATAGTAAAT    c.3900
 Y E D S Q S R T M K L I K D W K D I V N     p.1300

     .     .     .     .     .     .    g.52173
 CAGGTTGGAGATAATAGATGCCTTCTCCAATCCTTAAAGGATTCTCCTTATTATAAAGGA    c.3960
 Q V G D N R C L L Q S L K D S P Y Y K G     p.1320

     .     .     .     .     .     .    g.52233
 TTTGAAGATAAAGTATCAATTTGGGAAAGAAAACTTGCAGAGTTAGATGAATACCTGCAG    c.4020
 F E D K V S I W E R K L A E L D E Y L Q     p.1340

     .     .     .     .     .     .    g.52293
 AATTTAAATCATATTCAGAGAAAGTGGGTGTATTTGGAACCCATTTTCGGCCGTGGAGCA    c.4080
 N L N H I Q R K W V Y L E P I F G R G A     p.1360

     .     .     .     .    | 27.     .  g.54259
 TTGCCAAAAGAACAGACACGCTTCAACAGAGTTGATGAAGATTTTAG | ATCAATAATGACT  c.4140
 L P K E Q T R F N R V D E D F R | S I M T   p.1380

     .     .     .     .     .     .    g.54319
 GATATCAAGAAAGACAATAGAGTCACAACATTAACTACTCATGCTGGAATAAGAAATTCT    c.4200
 D I K K D N R V T T L T T H A G I R N S     p.1400

     .     .     .     .     .     .    g.54379
 CTACTAACAATACTTGATCAGCTTCAAAGATGTCAGAAATCATTAAATGAATTTTTGGAG    c.4260
 L L T I L D Q L Q R C Q K S L N E F L E     p.1420

 | 28    .     .     .     .     .     .  g.54539
 | GAAAAACGCTCAGCATTCCCAAGATTTTATTTTATTGGTGATGATGACTTATTAGAAATA  c.4320
 | E K R S A F P R F Y F I G D D D L L E I   p.1440

     .     .     .     .     .     | 29  g.56503
 TTGGGCCAGTCTACCAACCCATCAGTGATTCAGTCTCACCTGAAGAAGCTTTTTGCTG | GT  c.4380
 L G Q S T N P S V I Q S H L K K L F A G |    p.1460

     .     .     .     .     .     .    g.56563
 ATTAACAGTGTTTGCTTTGATGAGAAATCAAAACATATAACTGCAATGAAATCTTTAGAG    c.4440
 I N S V C F D E K S K H I T A M K S L E     p.1480

     .     .     .     .     . | 30   .  g.58606
 GGAGAAGTTGTACCTTTTAAAAATAAAGTTCCTCTATCAAATAATGTAGAG | ACATGGTTG  c.4500
 G E V V P F K N K V P L S N N V E  | T W L   p.1500

     .     .     .     .     .     .    g.58666
 AATGATTTGGCCTTAGAAATGAAGAAAACTTTGGAACAGTTGTTGAAGGAATGTGTTACT    c.4560
 N D L A L E M K K T L E Q L L K E C V T     p.1520

     .     .     .     .     . | 31   .  g.61476
 ACTGGGCGAAGTTCTCAAGGTGCAGTTGACCCATCTCTGTTCCCTTCACAG | ATTTTATGC  c.4620
 T G R S S Q G A V D P S L F P S Q  | I L C   p.1540

     .     .     .     .     .     .    g.61536
 TTGGCGGAGCAGATTAAATTCACTGAAGATGTAGAAAATGCTATTAAAGATCATAGTCTT    c.4680
 L A E Q I K F T E D V E N A I K D H S L     p.1560

     .     .     .     .     .     .    g.61596
 CATCAGATTGAAACACAACTGGTGAATAAGTTAGAGCAATATACTAACATTGATACAAGT    c.4740
 H Q I E T Q L V N K L E Q Y T N I D T S     p.1580

     .     .  | 32   .     .     .     .  g.64362
 TCTGAGGATCCAGGGAATACTG | AATCGGGCATCCTGGAGCTTAAACTTAAAGCCCTAATT  c.4800
 S E D P G N T E |  S G I L E L K L K A L I   p.1600

     .     .     .     .     .     .    g.64422
 CTTGACATTATCCATAATATTGATGTGGTAAAGCAGTTAAACCAAATTCAGGTTCATACA    c.4860
 L D I I H N I D V V K Q L N Q I Q V H T     p.1620

     .     .     .     .     .     .    g.64482
 ACTGAAGACTGGGCTTGGAAAAAACAACTTAGATTCTATATGAAAAGTGATCATACATGT    c.4920
 T E D W A W K K Q L R F Y M K S D H T C     p.1640

     .     .     .     .     | 33     .  g.65689
 TGTGTTCAAATGGTGGATTCTGAATTTCAGTATACTTATGAATATCAG | GGTAATGCTTCC  c.4980
 C V Q M V D S E F Q Y T Y E Y Q  | G N A S   p.1660

     .     .     .     .     .     .    g.65749
 AAACTGGTTTATACTCCACTGACAGACAAGTGCTACTTAACTCTCACTCAAGCCATGAAG    c.5040
 K L V Y T P L T D K C Y L T L T Q A M K     p.1680

     .     .     .     .     .     .    g.65809
 ATGGGACTTGGAGGAAATCCTTATGGACCAGCTGGAACTGGGAAAACGGAATCAGTAAAG    c.5100
 M G L G G N P Y G P A G T G K T E S V K     p.1700

     .     .     .     .     . | 34   .  g.66464
 GCTTTAGGTGGACTTCTTGGAAGACAAGTTTTAGTCTTTAATTGTGATGAG | GGCATCGAT  c.5160
 A L G G L L G R Q V L V F N C D E  | G I D   p.1720

     .     .     .     .     .     .    g.66524
 GTGAAGTCAATGGGACGAATATTTGTTGGTTTGGTGAAGTGTGGGGCCTGGGGTTGTTTT    c.5220
 V K S M G R I F V G L V K C G A W G C F     p.1740

     .     .     .     .     .     .    g.66584
 GATGAATTTAATAGGCTGGAAGAATCTGTACTGTCAGCAGTTTCTATGCAAATCCAGACA    c.5280
 D E F N R L E E S V L S A V S M Q I Q T     p.1760

     .     .     .     .     .   | 35  .  g.68657
 ATTCAAGATGCTTTGAAGAATCATAGAACTGTATGTGAACTGCTTGGCAAGGAG | GTAGAA  c.5340
 I Q D A L K N H R T V C E L L G K E  | V E   p.1780

     .     .     .     .     .     .    g.68717
 GTAAATTCTAATTCTGGAATTTTTATCACTATGAATCCTGCTGGAAAAGGTTATGGAGGA    c.5400
 V N S N S G I F I T M N P A G K G Y G G     p.1800

     .     .     .     .     .     .    g.68777
 AGACAAAAACTGCCTGATAATCTTAAACAGCTTTTCAGGCCCGTAGCTATGTCTCATCCA    c.5460
 R Q K L P D N L K Q L F R P V A M S H P     p.1820

     .     .     .     .     .     .    g.68837
 GACAATGAGCTTATTGCAGAAGTTATTCTCTATTCGGAAGGCTTTAAAGACGCTAAAGTA    c.5520
 D N E L I A E V I L Y S E G F K D A K V     p.1840

     .     .     .     | 36     .     .  g.69646
 TTGAGCAGAAAATTGGTAGCTATTTTCAATCTATCTAG | GGAACTTTTGACACCTCAGCAA  c.5580
 L S R K L V A I F N L S R | E L L T P Q Q   p.1860

     .     .     .     .     .     .    g.69706
 CATTATGATTGGGGTTTGAGAGCTTTGAAGACAGTTCTGAGAGGAAGTGGAAATCTCCTT    c.5640
 H Y D W G L R A L K T V L R G S G N L L     p.1880

     .     .     .   | 37  .     .     .  g.71830
 AGACAGCTAAACAAAAGTGGCACTACACAGAATG | CTAATGAAAGTCATATTGTGGTACAA  c.5700
 R Q L N K S G T T Q N A |  N E S H I V V Q   p.1900

     .     .     .     .     .     .    g.71890
 GCACTGAGGCTTAATACCATGTCAAAGTTTACGTTTACTGATTGCACCCGGTTTGATGCA    c.5760
 A L R L N T M S K F T F T D C T R F D A     p.1920

     .     .     .     .     .     .    g.71950
 CTGATAAAAGATGTCTTTCCGGGAATTGAATTGAAAGAAGTGGAATATGATGAACTAAGT    c.5820
 L I K D V F P G I E L K E V E Y D E L S     p.1940

     .     .     .     .     .   | 38  .  g.73131
 GCTGCATTAAAGCAGGTCTTTGAAGAGGCCAATTATGAAATTATACCCAATCAG | ATCAAA  c.5880
 A A L K Q V F E E A N Y E I I P N Q  | I K   p.1960

     .     .     .     .     .     .    g.73191
 AAGGCTTTAGAATTGTATGAACAGTTATGCCAGAGGATGGGAGTTGTTATTGTTGGTCCA    c.5940
 K A L E L Y E Q L C Q R M G V V I V G P     p.1980

     .     .     .     .     .     .    g.73251
 AGTGGTGCTGGAAAATCAACGCTTTGGAGAATGTTAAGGGCTGCGCTTTGTAAAACTGGC    c.6000
 S G A G K S T L W R M L R A A L C K T G     p.2000

     .     .     .     .     .     .    g.73311
 AAAGTAGTGAAACAATATACTATGAATCCCAAAGCTATGCCTCGATATCAATTATTAGGC    c.6060
 K V V K Q Y T M N P K A M P R Y Q L L G     p.2020

     .     .     .     .     .     .    g.73371
 CATATTGACATGGACACAAGAGAATGGTCTGATGGTGTTTTGACAAATAGTGCTCGTCAA    c.6120
 H I D M D T R E W S D G V L T N S A R Q     p.2040

     .     | 39    .     .     .     .  g.74636
 GTGGTTCGGGAACCTCAAG | ATGTCAGCTCATGGATAATCTGTGATGGTGATATTGACCCT  c.6180
 V V R E P Q D |  V S S W I I C D G D I D P   p.2060

     .     .     .     .     .     .    g.74696
 GAATGGATAGAATCTCTGAATTCTGTTCTGGATGATAATCGACTGCTGACTATGCCCAGT    c.6240
 E W I E S L N S V L D D N R L L T M P S     p.2080

     .     .     .     .     .     .    g.74756
 GGAGAAAGGATTCAGTTTGGCCCAAATGTTAACTTTGTATTTGAAACTCATGATTTAAGT    c.6300
 G E R I Q F G P N V N F V F E T H D L S     p.2100

     .     .     .     .    | 40.     .  g.77339
 TGTGCATCACCAGCCACAATATCTAGAATGGGAATGATCTTTCTTAG | TGATGAAGAGACA  c.6360
 C A S P A T I S R M G M I F L S | D E E T   p.2120

     .     .     .     .     .     .    g.77399
 GATCTTAATTCTCTGATAAAATCTTGGTTGAGGAATCAGCCTGCTGAATATAGAAATAAT    c.6420
 D L N S L I K S W L R N Q P A E Y R N N     p.2140

     .     .     .     .     .    | 41.  g.80468
 CTTGAAAATTGGATTGGAGATTATTTTGAAAAGGCTTTACAATGGGTTCTAAAGCAG | AAT  c.6480
 L E N W I G D Y F E K A L Q W V L K Q  | N   p.2160

     .     .     .     .     .     .    g.80528
 GACTATGTGGTAGAAACAAGTTTGGTTGGGACTGTGATGAATGGTTTGTCACATCTACAT    c.6540
 D Y V V E T S L V G T V M N G L S H L H     p.2180

     .     .     .     .     .     .    g.80588
 GGTTGCAGAGATCATGACGAATTCATTATTAATCTCATAAGGGGACTTGGTGGAAATCTG    c.6600
 G C R D H D E F I I N L I R G L G G N L     p.2200

     .     .     .  | 42  .     .     .  g.81838
 AATATGAAGTCACGTTTGGAATTTACCAAAGAG | GTTTTTCATTGGGCACGAGAATCTCCT  c.6660
 N M K S R L E F T K E  | V F H W A R E S P   p.2220

     .     .     .     .     .     .    g.81898
 CCAGACTTTCACAAACCTATGGATACCTACTATGACTCTACTAGGGGTCGATTAGCAACA    c.6720
 P D F H K P M D T Y Y D S T R G R L A T     p.2240

     .     .     .     .     .     .    g.81958
 TATGTGCTTAAGAAGCCAGAAGACTTGACTGCTGATGATTTCAGTAACGGCTTAACTCTT    c.6780
 Y V L K K P E D L T A D D F S N G L T L     p.2260

     .     .     .     .     .     .    g.82018
 CCAGTCATTCAGACTCCTGACATGCAACGAGGTCTAGATTATTTCAAACCATGGTTAAGT    c.6840
 P V I Q T P D M Q R G L D Y F K P W L S     p.2280

     .     .     .     .     .  | 43  .  g.82916
 TCTGATACTAAACAGCCCTTTATTCTGGTAGGACCAGAAGGATGTGGCAAAGG | GATGCTG  c.6900
 S D T K Q P F I L V G P E G C G K G | M L   p.2300

     .     .     .     .     .     .    g.82976
 CTCAGGTACGCATTTTCACAACTCCGGTCCACTCAAATTGCTACAGTTCACTGTAGTGCA    c.6960
 L R Y A F S Q L R S T Q I A T V H C S A     p.2320

     .     .     .     .     .     .    g.83036
 CAAACCACTTCTCGACATCTCCTGCAGAAACTGAGCCAGACTTGCATGGTAATCAGTACT    c.7020
 Q T T S R H L L Q K L S Q T C M V I S T     p.2340

     .     .     .     .     .     .    g.83096
 AATACTGGTCGTGTATACAGACCAAAAGACTGTGAAAGACTTGTTCTGTACTTAAAAGAT    c.7080
 N T G R V Y R P K D C E R L V L Y L K D     p.2360

     .     .     .     .     .     .    g.83156
 ATCAACCTACCTAAACTTGATAAATGGGGGACCAGTACTTTGGTAGCATTCCTACAACAG    c.7140
 I N L P K L D K W G T S T L V A F L Q Q     p.2380

 | 44    .     .     .     .     .     .  g.84126
 | GTATTGACGTATCAAGGATTTTATGATGAAAATTTGGAATGGGTTGGTCTAGAAAATATT  c.7200
 | V L T Y Q G F Y D E N L E W V G L E N I   p.2400

     .     .     .     .     .     .    g.84186
 CAAATTGTGGCTTCTATGTCAGCTGGAGGAAGACTGGGAAGACATAAACTTACTACCAGA    c.7260
 Q I V A S M S A G G R L G R H K L T T R     p.2420

     .     .     .  | 45   .     .     .  g.85269
 TTTACTTCCATCGTTCGTCTTTGTTCTATAGA | TTACCCAGAAAGAGAGCAGTTACAAACG  c.7320
 F T S I V R L C S I D | Y P E R E Q L Q T   p.2440

     .     .     .     .     .     .    g.85329
 ATTTATGGAGCATATTTGGAACCAGTTCTACATAAAAATCTGAAGAATCATTCTATTTGG    c.7380
 I Y G A Y L E P V L H K N L K N H S I W     p.2460

     .     .     .     .     .    | 46.  g.87089
 GGTTCTTCATCAAAAATTTATCTTTTAGCAGGATCTATGGTACAAGTGTATGAACAG | GTG  c.7440
 G S S S K I Y L L A G S M V Q V Y E Q  | V   p.2480

     .     .     .     .     .     .    g.87149
 CGAGCCAAATTTACAGTTGATGATTATAGTCACTATTTCTTTACTCCTTGCATTCTTACC    c.7500
 R A K F T V D D Y S H Y F F T P C I L T     p.2500

     .     .     .     . | 47    .     .  g.87686
 CAATGGGTTCTTGGCTTATTTAGATATGATTTAGAAGGAG | GATCCTCAAACCATCCACTA  c.7560
 Q W V L G L F R Y D L E G G |  S S N H P L   p.2520

     .     .     .     .     .     .    g.87746
 GATTATGTGTTAGAAATTGTAGCATATGAGGCACGGCGCTTATTTCGTGACAAAATTGTT    c.7620
 D Y V L E I V A Y E A R R L F R D K I V     p.2540

     .     .     .     .     .     .    g.87806
 GGTGCAAAGGAACTTCATTTATTTGACATCATTTTAACATCAGTGTTTCAAGGAGATTGG    c.7680
 G A K E L H L F D I I L T S V F Q G D W     p.2560

     .     .     | 48     .     .     .  g.93534
 GGCTCAGACATATTAGACAATATGTCAG | ATAGTTTCTACGTTACATGGGGAGCTCGGCAT  c.7740
 G S D I L D N M S D |  S F Y V T W G A R H   p.2580

     .     .     .     .     .     .    g.93594
 AATTCAGGAGCAAGGGCAGCCCCAGGACAACCATTACCTCCACATGGAAAACCACTTGGA    c.7800
 N S G A R A A P G Q P L P P H G K P L G     p.2600

     .     .     .     | 49    .     .  g.94818
 AAACTAAACTCTACTGATCTCAAGGATGTTATTAAAAAG | GGTCTTATTCATTATGGACGA  c.7860
 K L N S T D L K D V I K K  | G L I H Y G R   p.2620

     .     .     .     .     .     .    g.94878
 GATAACCAGAATTTAGACATTTTACTTTTCCACGAAGTCTTGGAGTATATGTCTAGGATA    c.7920
 D N Q N L D I L L F H E V L E Y M S R I     p.2640

     .     .     .     .     .     .    g.94938
 GATAGAGTGCTGAGTTTCCCTGGAGGTTCACTTCTATTAGCAGGACGCAGTGGTGTAGGT    c.7980
 D R V L S F P G G S L L L A G R S G V G     p.2660

     .     .     .     .     .     .    g.94998
 CGTCGGACCATCACTTCTTTAGTCAGTCACATGCATGGAGCGGTCCTGTTTTCTCCAAAG    c.8040
 R R T I T S L V S H M H G A V L F S P K     p.2680

     .     .     .     .     | 50     .  g.95627
 ATTTCCAGAGGATATGAACTGAAGCAGTTCAAAAATGATCTCAAACAT | GTGCTGCAACTT  c.8100
 I S R G Y E L K Q F K N D L K H  | V L Q L   p.2700

     .     .     .     .     .     .    g.95687
 GCAGGAATTGAAGCACAACAGGTAGTTTTACTTCTTGAGGATTACCAGTTTGTACATCCT    c.8160
 A G I E A Q Q V V L L L E D Y Q F V H P     p.2720

     .     .     .    | 51.     .     .  g.99255
 ACATTTTTGGAGATGATCAATAGCCTTTTGTCTTCAG | GTGAAGTTCCTGGACTCTATACT  c.8220
 T F L E M I N S L L S S G |  E V P G L Y T   p.2740

     .     .     .     .     .     .    g.99315
 CTTGAAGAATTAGAGCCCTTGCTGTTACCACTTAAGGATCAAGCTTCACAAGATGGTTTT    c.8280
 L E E L E P L L L P L K D Q A S Q D G F     p.2760

     .     .     . | 52   .     .     .  g.100420
 TTTGGACCAGTCTTCAATTACTTCACATATA | GAATTCAGCAAAACTTGCATATTGTCTTG  c.8340
 F G P V F N Y F T Y R |  I Q Q N L H I V L   p.2780

     .     .     .     .     .     .    g.100480
 ATAATGGATTCTGCAAATTCAAACTTCATGATAAACTGTGAGAGTAATCCAGCTTTGCAT    c.8400
 I M D S A N S N F M I N C E S N P A L H     p.2800

     .     .     .     .     .   | 53  .  g.105451
 AAGAAATGCCAGGTGTTGTGGATGGAGGGTTGGTCCAATAGCAGTATGAAGAAA | ATACCT  c.8460
 K K C Q V L W M E G W S N S S M K K  | I P   p.2820

     .     .     .     .     .     .    g.105511
 GAAATGTTATTCAGTGAAACAGGTGGTGGAGAAAAATACAATGATAAAAAACGAAAAGAA    c.8520
 E M L F S E T G G G E K Y N D K K R K E     p.2840

     .     | 54    .     .     .     .  g.107399
 GAAAAGAAAAAAAATTCAG | TTGATCCTGATTTTCTAAAATCATTTTTATTAATCCATGAA  c.8580
 E K K K N S V |  D P D F L K S F L L I H E   p.2860

     .     .     .     .     .     .    g.107459
 TCTTGTAAAGCATATGGTGCTACACCAAGCCGATACATGACCTTTTTACATGTGTATTCT    c.8640
 S C K A Y G A T P S R Y M T F L H V Y S     p.2880

     .     .     .     .     .   | 55  .  g.111296
 GCCATTAGTAGTAGCAAGAAAAAGGAATTATTAAAAAGACAAAGTCATTTGCAG | GCTGGT  c.8700
 A I S S S K K K E L L K R Q S H L Q  | A G   p.2900

     .     .     .     .     .     .    g.111356
 GTATCTAAACTAAATGAAGCTAAAGCTCTTGTGGATGAACTGAACAGAAAAGCTGGAGAA    c.8760
 V S K L N E A K A L V D E L N R K A G E     p.2920

     .     .     .     .     .     .    g.111416
 CAAAGTGTGTTACTTAAAACGAAGCAAGATGAAGCAGATGCTGCCCTTCAAATGATCACA    c.8820
 Q S V L L K T K Q D E A D A A L Q M I T     p.2940

     .  | 56   .     .     .     .     .  g.115532
 GTGTCAATGCAG | GATGCTAGTGAGCAAAAAACAGAACTTGAAAGACTGAAGCACAGAATA  c.8880
 V S M Q  | D A S E Q K T E L E R L K H R I   p.2960

     .     .     .     .     .     .    g.115592
 GCAGAAGAAGTTGTTAAAATTGAAGAAAGAAAAAATAAAATTGATGATGAATTAAAAGAA    c.8940
 A E E V V K I E E R K N K I D D E L K E     p.2980

    | 57 .     .     .     .     .     .  g.116246
 GTACAA | CCTTTAGTCAATGAAGCTAAACTAGCAGTTGGAAACATTAAGCCCGAATCACTT  c.9000
 V Q  | P L V N E A K L A V G N I K P E S L   p.3000

     .     .     .     .     .     .    g.116306
 TCAGAAATTCGCTCACTACGCATGCCACCTGATGTAATTAGAGATATTCTTGAAGGAGTT    c.9060
 S E I R S L R M P P D V I R D I L E G V     p.3020

     .     .     .     .    | 58.     .  g.117612
 TTAAGGTTGATGGGTATCTTTGATACATCTTGGGTGAGCATGAAAAG | TTTCCTTGCAAAA  c.9120
 L R L M G I F D T S W V S M K S | F L A K   p.3040

     .     .     .     .     .     .    g.117672
 AGAGGTGTAAGAGAAGACATAGCAACCTTTGATGCCCGAAATATTTCAAAGGAAATAAGA    c.9180
 R G V R E D I A T F D A R N I S K E I R     p.3060

     .     .     .     .     . | 59   .  g.118543
 GAGAGTGTTGAAGAACTTCTTTTTAAAAATAAAGGCTCTTTTGATCCAAAG | AATGCTAAG  c.9240
 E S V E E L L F K N K G S F D P K  | N A K   p.3080

     .     .     .     .     .     .    g.118603
 CGTGCCAGTACTGCAGCTGCACCTTTGGCTGCCTGGGTGAAAGCCAATATTCAGTATTCC    c.9300
 R A S T A A A P L A A W V K A N I Q Y S     p.3100

     .     .     .     .     .  | 60  .  g.126836
 CATGTCTTGGAACGAATTCATCCTTTGGAAACTGAACAGGCAGGATTAGAATC | GAATCTG  c.9360
 H V L E R I H P L E T E Q A G L E S | N L   p.3120

     .     .     .     .     .     .    g.126896
 AAGAAAACTGAAGACAGAAAAAGGAAACTAGAGGAGCTTCTTAATTCTGTTGGTCAAAAG    c.9420
 K K T E D R K R K L E E L L N S V G Q K     p.3140

     .     . | 61    .     .     .     .  g.129643
 GTATCAGAACTCAAAGAAAA | ATTTCAGAGCAGGACTTCAGAAGCTGCCAAACTTGAGGCT  c.9480
 V S E L K E K | F Q S R T S E A A K L E A   p.3160

     .     .     .     .     .     .    g.129703
 GAAGTAAGCAAGGCACAAGAAACAATCAAAGCTGCAGAAGTCTTAATTAATCAGCTTGAC    c.9540
 E V S K A Q E T I K A A E V L I N Q L D     p.3180

     .     .    | 62.     .     .     .  g.131274
 AGAGAACATAAGAGATGGAATGCACAG | GTTGTAGAGATAACAGAGGAATTAGCTACTCTT  c.9600
 R E H K R W N A Q  | V V E I T E E L A T L   p.3200

     .     .     .     .     .     .    g.131334
 CCTAAAAGAGCTCAACTTGCTGCTGCATTTATTACATATCTTTCTGCTGCTCCTGAATCT    c.9660
 P K R A Q L A A A F I T Y L S A A P E S     p.3220

     .     .     .     .     | 63    .  g.132010
 CTGAGAAAAACCTGTTTGGAAGAATGGACCAAGTCAGCTGGTCTTGAGA | AATTTGATCTG  c.9720
 L R K T C L E E W T K S A G L E K |  F D L   p.3240

     .     .     .     .     .     .    g.132070
 AGGAGATTTCTTTGTACTGAAAGTGAGCAGTTAATTTGGAAAAGTGAAGGCCTACCATCA    c.9780
 R R F L C T E S E Q L I W K S E G L P S     p.3260

     .     .     .     | 64    .     .  g.137117
 GATGACCTTTCCATAGAAAATGCTCTTGTAATATTACAG | ATCATTGGTTTGAAATCATGG  c.9840
 D D L S I E N A L V I L Q  | I I G L K S W   p.3280

 | 65    .     .     .     .     .     .  g.139322
 | AGTCGAGTGTGCCCATTTCTTATAGATCCTTCTTCCCAAGCTACAGAGTGGTTAAAAACA  c.9900
 | S R V C P F L I D P S S Q A T E W L K T   p.3300

     .     .     .     | 66    .     .  g.140841
 CATTTGAAAGACTCACGTTTAGAAGTTATCAATCAGCAG | GATAGTAACTTTATCACAGCT  c.9960
 H L K D S R L E V I N Q Q  | D S N F I T A   p.3320

     .     .     .     .     .     .    g.140901
 CTTGAATTAGCAGTACGTTTTGGGAAAACCCTTATTATACAAGAGATGGATGGTGTAGAA    c.10020
 L E L A V R F G K T L I I Q E M D G V E     p.3340

     .     .     .     .  | 67  .     .  g.148871
 CCTGTTCTTTATCCATTATTGAGACGAGATCTGGTTGCTCAAG | GACCACGTTATGTGGTA  c.10080
 P V L Y P L L R R D L V A Q G |  P R Y V V   p.3360

     .     .     .     .     .     .    g.148931
 CAAATAGGTGACAAAATTATTGACTACAATGAAGAATTCCGCCTCTTTTTGTCAACAAGA    c.10140
 Q I G D K I I D Y N E E F R L F L S T R     p.3380

     .     .     .     .     .     .    g.148991
 AACCCAAATCCTTTTATTCCACCGGATGCAGCTTCCATTGTTACTGAGGTTAACTTTACT    c.10200
 N P N P F I P P D A A S I V T E V N F T     p.3400

     .     .    | 68.     .     .     .  g.151017
 ACAACAAGAAGTGGATTACGAGGGCAG | CTTTTAGCTTTAACCATTCAGCATGAGAAACCT  c.10260
 T T R S G L R G Q  | L L A L T I Q H E K P   p.3420

     .     .     .     .     .     .    g.151077
 GATTTAGAAGAACAGAAAACAAAACTATTACAACAGGAAGAAGATAAGAAAATACAGCTA    c.10320
 D L E E Q K T K L L Q Q E E D K K I Q L     p.3440

     .     .    | 69.     .     .     .  g.151708
 GCCAAGCTCGAAGAATCTCTTCTAGAG | ACACTTGCCACATCTCAAGGCAATATTTTGGAA  c.10380
 A K L E E S L L E  | T L A T S Q G N I L E   p.3460

     .     .     .     .     .     .    g.151768
 AATAAGGATTTGATTGAGTCTTTGAATCAGACAAAAGCAAGCAGTGCACTTATTCAAGAG    c.10440
 N K D L I E S L N Q T K A S S A L I Q E     p.3480

     .     .     .     .  | 70   .     .  g.153195
 TCACTTAAAGAATCTTACAAACTCCAAATTTCCCTTGATCAA | GAACGGGATGCCTATCTC  c.10500
 S L K E S Y K L Q I S L D Q  | E R D A Y L   p.3500

     .     .     .     .     .     .    g.153255
 CCCCTGGCTGAGAGTGCCAGCAAGATGTACTTCATTATTTCTGATTTGTCCAAAATTAAT    c.10560
 P L A E S A S K M Y F I I S D L S K I N     p.3520

     .     .     .     .     .     .    g.153315
 AACATGTACCGTTTTAGTTTGGCTGCTTTTCTCCGACTTTTCCAACGAGCTCTACAAAAC    c.10620
 N M Y R F S L A A F L R L F Q R A L Q N     p.3540

    | 71 .     .     .     .     .     .  g.155511
 AAACAG | GATTCTGAAAATACAGAACAGAGAATCCAGTCACTTATCAGCTCATTACAACAT  c.10680
 K Q  | D S E N T E Q R I Q S L I S S L Q H   p.3560

     .     .     .    | 72 .     .     .  g.175941
 ATGGTATATGAATATATATGTCGTTGTCTATTTAAG | GCTGATCAGTTGATGTTCGCTTTG  c.10740
 M V Y E Y I C R C L F K  | A D Q L M F A L   p.3580

     .     .     .     .  | 73   .     .  g.177766
 CATTTTGTTCGAGGCATGCATCCTGAACTTTTTCAAGAAAAT | GAATGGGATACGTTTACA  c.10800
 H F V R G M H P E L F Q E N  | E W D T F T   p.3600

     .     .     .  | 74  .     .     .  g.178604
 GGTGTGGTTGTTGGAGACATGTTACGGAAAGCT | GACTCTCAACAAAAAATACGTGATCAG  c.10860
 G V V V G D M L R K A  | D S Q Q K I R D Q   p.3620

     .     .     .     .     . | 75   .  g.181833
 CTTCCGTCTTGGATAGATCAGGAACGAAGCTGGGCCGTGGCAACATTAAAG | ATTGCTCTC  c.10920
 L P S W I D Q E R S W A V A T L K  | I A L   p.3640

     .     .     .     .     .     .    g.181893
 CCCAGTCTTTATCAGACCCTCTGCTTTGAAGATGCAGCTCTGTGGCGTACTTATTATAAT    c.10980
 P S L Y Q T L C F E D A A L W R T Y Y N     p.3660

     .     .     .     .     .     .    g.181953
 AATTCAATGTGTGAGCAAGAGTTTCCATCTATCCTTGCAAAGAAAGTTTCCTTATTTCAG    c.11040
 N S M C E Q E F P S I L A K K V S L F Q     p.3680

   | 76  .     .     .     .     .     .  g.183159
 CAG | ATTCTTGTAGTACAGGCGCTAAGACCGGACAGATTGCAAAGTGCCATGGCTCTTTTT  c.11100
 Q  | I L V V Q A L R P D R L Q S A M A L F   p.3700

     .    | 77 .     .     .     .     .  g.198706
 GCATGTAAAACTCTGG | GACTGAAAGAGGTGTCCCCACTGCCTCTAAATCTCAAACGTTTA  c.11160
 A C K T L G |  L K E V S P L P L N L K R L   p.3720

     .     .     .     .     .     .    g.198766
 TACAAAGAGACACTGGAAATTGAACCCATCTTGATAATTATTTCTCCGGGTGCTGATCCT    c.11220
 Y K E T L E I E P I L I I I S P G A D P     p.3740

     .     .     .     .     .    | 78.  g.200167
 TCTCAGGAACTTCAAGAACTAGCTAATGCTGAAAGAAGCGGAGAGTGTTATCACCAG | GTT  c.11280
 S Q E L Q E L A N A E R S G E C Y H Q  | V   p.3760

     .     .     .     .     .     .    g.200227
 GCCATGGGTCAAGGTCAAGCTGATTTAGCAATTCAAATGCTAAAAGAATGTGCCCGCAAT    c.11340
 A M G Q G Q A D L A I Q M L K E C A R N     p.3780

     .     .     .     .     .     .    g.200287
 GGAGACTGGCTCTGTTTGAAGAACTTACATCTTGTGGTATCTTGGCTGCCAGTTCTGGAA    c.11400
 G D W L C L K N L H L V V S W L P V L E     p.3800

   | 79  .     .     .     .     .     .  g.203347
 AAG | GAATTGAATACTCTTCAACCTAAAGATACCTTTCGTCTTTGGCTCACTGCAGAAGTT  c.11460
 K  | E L N T L Q P K D T F R L W L T A E V   p.3820

     .     .     .     .     .   | 80  .  g.207453
 CATCCCAACTTTACTCCTATTTTACTACAGTCAAGTCTGAAGATAACATATGAG | TCACCT  c.11520
 H P N F T P I L L Q S S L K I T Y E  | S P   p.3840

     .     .     .     .     .     .    g.207513
 CCAGGTTTAAAGAAGAATTTAATGCGTACTTATGAGTCTTGGACTCCTGAGCAAATTAGC    c.11580
 P G L K K N L M R T Y E S W T P E Q I S     p.3860

     .     .     .     .     .     .    g.207573
 AAAAAAGATAATACACATCGAGCTCATGCTCTCTTCAGTCTTGCATGGTTTCATGCTGCA    c.11640
 K K D N T H R A H A L F S L A W F H A A     p.3880

     .     .     . | 81    .     .     .  g.212144
 TGTCAAGAAAGAAGAAACTATATTCCTCAG | GGTTGGACAAAGTTTTATGAATTTTCTTTA  c.11700
 C Q E R R N Y I P Q  | G W T K F Y E F S L   p.3900

     .     .     .     .    | 82 .     .  g.216612
 TCAGATCTTCGGGCTGGGTACAACATTATTGACAGACTTTTTGATG | GTGCCAAAGATGTA  c.11760
 S D L R A G Y N I I D R L F D G |  A K D V   p.3920

     .     .     .     .     .     .    g.216672
 CAATGGGAATTTGTACATGGTTTACTTGAAAATGCTATTTATGGAGGACGTATAGACAAC    c.11820
 Q W E F V H G L L E N A I Y G G R I D N     p.3940

     .     .     .     .     .     .    g.216732
 TATTTTGACCTTAGAGTTCTTCAGTCATACCTGAAGCAGTTTTTTAATTCTTCAGTTATT    c.11880
 Y F D L R V L Q S Y L K Q F F N S S V I     p.3960

     .     .     .     .     .     .    g.216792
 GATGTATTCAACCAAAGGAACAAGAAAAGCATTTTTCCATATTCCGTATCTCTACCACAA    c.11940
 D V F N Q R N K K S I F P Y S V S L P Q     p.3980

     .   | 83 .     .     .     .     .  g.219499
 TCCTGCAGCATTTTG | GACTATCGTGCTGTCATTGAGAAAATTCCAGAGGACGACAAACCT  c.12000
 S C S I L  | D Y R A V I E K I P E D D K P   p.4000

     .     .     .     .     .     .    g.219559
 AGTTTCTTTGGTCTGCCTGCCAATATCGCTCGCTCATCTCAGCGCATGATCAGTTCTCAG    c.12060
 S F F G L P A N I A R S S Q R M I S S Q     p.4020

 | 84    .     .     .     .     .     .  g.253871
 | GTTATTTCACAGTTGAGGATTTTGGGCAGATCCATAACAGCTGGTTCCAAATTTGATAGA  c.12120
 | V I S Q L R I L G R S I T A G S K F D R   p.4040

     .     .     .     .     .    | 85.  g.295234
 GAAATCTGGTCTAATGAACTTTCTCCTGTCCTCAATCTCTGGAAGAAACTAAACCAG | AAT  c.12180
 E I W S N E L S P V L N L W K K L N Q  | N   p.4060

     .     .     .     .     .     .    g.295294
 TCAAACCTAATACATCAGAAAGTGCCTCCTCCTAACGATCGACAAGGATCTCCAATACTG    c.12240
 S N L I H Q K V P P P N D R Q G S P I L     p.4080

     .     .     .     .     .     .    g.295354
 TCATTCATCATTCTTGAACAATTTAATGCTATTCGTTTAGTACAAAGTGTCCACCAGTCT    c.12300
 S F I I L E Q F N A I R L V Q S V H Q S     p.4100

     .     .     .     .     .     .    g.295414
 CTTGCTGCTCTCAGCAAAGTCATCAGAGGAACTACTTTACTGAGTTCAGAAGTACAAAAA    c.12360
 L A A L S K V I R G T T L L S S E V Q K     p.4120

     .     .    | 86.     .     .     .  g.331544
 TTGGCAAGTGCTTTATTAAACCAAAAG | TGTCCTCTCGCATGGCAGAGCAAGTGGGAAGGC  c.12420
 L A S A L L N Q K  | C P L A W Q S K W E G   p.4140

     .     .     .     .     .    | 87.  g.350757
 CCAGAAGATCCCTTACAATACCTGAGAGGTCTTGTTGCCCGTGCCCTTGCAATACAG | AAC  c.12480
 P E D P L Q Y L R G L V A R A L A I Q  | N   p.4160

     .     .     .     .     .     .    g.350817
 TGGGTAGATAAAGCTGAAAAACAGGCTCTTCTCTCTGAAACACTTGACCTATCAGAACTT    c.12540
 W V D K A E K Q A L L S E T L D L S E L     p.4180

     .     .     .     .    | 88.     .  g.351856
 TTCCATCCAGACACATTTCTTAATGCTCTTCGCCAGGAAACTGCAAG | GGCAGTGGGTCGT  c.12600
 F H P D T F L N A L R Q E T A R | A V G R   p.4200

     .     .     .     .     .     .    g.351916
 TCTGTGGATAGCCTTAAATTTGTAGCCTCATGGAAAGGTCGACTGCAAGAAGCAAAGCTA    c.12660
 S V D S L K F V A S W K G R L Q E A K L     p.4220

      | 89    .     .     .     .     .  g.364208
 CAAATTAAG | ATCAGTGGCTTGTTACTAGAAGGATGTAGTTTTGATGGAAATCAACTTTCT  c.12720
 Q I K  | I S G L L L E G C S F D G N Q L S   p.4240

     .     .     .     .     .     .    g.364268
 GAAAATCAGCTTGATTCTCCCAGCGTGTCATCAGTGCTCCCTTGTTTTATGGGCTGGATT    c.12780
 E N Q L D S P S V S S V L P C F M G W I     p.4260

    | 90 .     .     .     .     .     .  g.374717
 CCACAG | GATGCATGTGGTCCATATTCTCCGGATGAGTGCATCTCTTTGCCTGTTTACACA  c.12840
 P Q  | D A C G P Y S P D E C I S L P V Y T   p.4280

     .     .     .     .     .     .    g.374777
 AGTGCTGAAAGGGATCGTGTGGTTACCAATATTGATGTTCCATGTGGGGGCAACCAAGAC    c.12900
 S A E R D R V V T N I D V P C G G N Q D     p.4300

     .     .     .     .              g.374822
 CAGTGGATTCAGTGTGGAGCAGCTCTATTCCTAAAAAATCAGTAG           c.12945
 Q W I Q C G A A L F L K N Q X            p.4314

     .     .     .     .     .     .    g.374882
 aatctaatgacaacaaaagccatcttcacaaaagggaacattgattctttaagctttaaa    c.*60

     .     .     .     .     .     .    g.374942
 tcaaacatgtggtcagtctacatttgaaatgttagttcaaaatattaacatatagttatg    c.*120

     .     .     .     .     .     .    g.375002
 ttgttgatgtcactgaaattttaatgtgtaaaagcagcactgtgcatcttttaaagtaat    c.*180

     .     .     .     .     .     .    g.375062
 aaattaatggagttattgttaaaacagagtattcttttgacaacattaaatatttctgtg    c.*240

     .     .     .     .     .     .    g.375122
 agaaagttcacttttccagtggctcaaaaatttgttttaggtcagagattttaagtggta    c.*300

     .     .     .     .     .     .    g.375182
 tattaaccaataataaatattttggctgtcatttgtgtcataattatttaataaaagagc    c.*360

     .     .     .     .     .     .    g.375242
 attcataatttttgcagtcttcccatgactctttttacatactgaagaatgtattataaa    c.*420

     .     .     .     .     .     .    g.375302
 gttataatgaatgtataaaagtatcaacatgaatataattatactatgctaattataata    c.*480

     .     .     .     .     .     .    g.375362
 tacaaatatataattattgtcataattatatacttataactaatatcttaaggtaattca    c.*540

     .     .     .     .     .     .    g.375422
 aataggaataattcaggtgacataataatggaggataaattctggttattaaacattcag    c.*600

     .                             g.375432
 cttttttgtg                             c.*610

 (downstream sequence)
Legend:
Nucleotide numbering (following the rules of the HGVS for a 'Coding DNA Reference Sequence') is indicated at the right of the sequence, counting the A of the ATG translation initiating Methionine as 1. Every 10th nucleotide is indicated by a "." above the sequence. The Dynein, cytoplasmic 2, heavy chain 1 protein sequence is shown below the coding DNA sequence, with numbering indicated at the right starting with 1 for the translation initiating Methionine. Every 10th amino acid is shown in bold. The position of introns is indicated by a vertical line, splitting the two exons. The start of the first exon (transcription initiation site) is indicated by a '\', the end of the last exon (poly-A addition site) by a '/'. The exon number is indicated above the first nucleotide(s) of the exon. To aid the description of frame shift variants, all stop codons in the +1 frame are shown in bold while all stop codons in the +2 frame are underlined.

Powered by LOVD v.3.0 Build 09
©2004-2014 Leiden University Medical Center