glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2 (GRIA2) - coding DNA reference sequence

(used for variant description)

(last modified April 30, 2019)


This file was created to facilitate the description of sequence variants on transcript NM_000826.3 in the GRIA2 gene based on a coding DNA reference sequence following the HGVS recommendations.

The sequence was taken from NC_000004.11, covering GRIA2 transcript NM_000826.3.


Please note that introns are available by clicking on the exon numbers above the sequence.
 (upstream sequence)
                .     .     .        g.5039
           gagtcgcgcacgcgcgcccgggactgcctgcccctctct    c.-421

 .     .     .     .     .     .        g.5099
 gtgacttgcctgtgtgtgtgcgtgtgtgtatgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgcgcgcgcg    c.-361

 .     .     .     .     .     .        g.5159
 cgtgagtgagagaggagagagggagaagagagcgcgagagagggtgagtgtgtgtgagtg    c.-301

 .     .     .     .     .     .        g.5219
 catgggagggtgctgaatattccgagacactgggaccacagcggcagctccgctgaaaac    c.-241

 .     .     .     .     .     .        g.5279
 tgcattcagccagtcctccggacttctggagcggggacagggcgcagggcatcagcagcc    c.-181

 .     .     .     .     .     .        g.5339
 accagcaggacctgggaaatagggattcttctgcctccacttcaggttttagcagcttgg    c.-121

 .     .     .     .     .     .        g.5399
 tgctaaattgctgtctcaaaatgcagaggatctaatttgcagaggaaaacagccaaagaa    c.-61

 .     .     .     .     .     .        g.5459
 ggaagaggaggaaaaggaaaaaaaaaggggtatattgtggatgctctacttttcttggaa    c.-1

     .     .     .     .     .     .    g.5519
 ATGCAAAAGATTATGCATATTTCTGTCCTCCTTTCTCCTGTTTTATGGGGACTGATTTTT    c.60
 M Q K I M H I S V L L S P V L W G L I F     p.20

     .     .     | 02     .     .     .  g.6115
 GGTGTCTCTTCTAACAGCATACAGATAG | GGGGGCTATTTCCTAGGGGCGCCGATCAAGAA  c.120
 G V S S N S I Q I G |  G L F P R G A D Q E   p.40

     .     .     .     .     .     .    g.6175
 TACAGTGCATTTCGAGTAGGGATGGTTCAGTTTTCCACTTCGGAGTTCAGACTGACACCC    c.180
 Y S A F R V G M V Q F S T S E F R L T P     p.60

     .     .     .     .     | 03    .  g.87979
 CACATCGACAATTTGGAGGTGGCAAACAGCTTCGCAGTCACTAATGCTT | TCTGCTCCCAG  c.240
 H I D N L E V A N S F A V T N A F |  C S Q   p.80

     .     .     .     .     .     .    g.88039
 TTTTCGAGAGGAGTCTATGCTATTTTTGGATTTTATGACAAGAAGTCTGTAAATACCATC    c.300
 F S R G V Y A I F G F Y D K K S V N T I     p.100

     .     .     .     .     .     .    g.88099
 ACATCATTTTGCGGAACACTCCACGTCTCCTTCATCACTCCCAGCTTCCCAACAGATGGC    c.360
 T S F C G T L H V S F I T P S F P T D G     p.120

     .     .     .     .     .     .    g.88159
 ACACATCCATTTGTCATTCAGATGAGACCCGACCTCAAAGGAGCTCTCCTTAGCTTGATT    c.420
 T H P F V I Q M R P D L K G A L L S L I     p.140

     .     .     .     .     | 04    .  g.97106
 GAATACTATCAATGGGACAAGTTTGCATACCTCTATGACAGTGACAGAG | GCTTATCAACA  c.480
 E Y Y Q W D K F A Y L Y D S D R G |  L S T   p.160

     .     .     .     .     .     .    g.97166
 CTGCAAGCTGTGCTGGATTCTGCTGCTGAAAAGAAATGGCAAGTGACTGCTATCAATGTG    c.540
 L Q A V L D S A A E K K W Q V T A I N V     p.180

     .     .     .     .     .     .    g.97226
 GGAAACATTAACAATGACAAGAAAGATGAGATGTACCGATCACTTTTTCAAGATCTGGAG    c.600
 G N I N N D K K D E M Y R S L F Q D L E     p.200

     .     .     .     .     .     .    g.97286
 TTAAAAAAGGAACGGCGTGTAATTCTGGACTGTGAAAGGGATAAAGTAAACGACATTGTA    c.660
 L K K E R R V I L D C E R D K V N D I V     p.220

    | 05 .     .     .     .     .     .  g.102128
 GACCAG | GTTATTACCATTGGAAAACATGTTAAAGGGTACCACTACATCATTGCAAATCTG  c.720
 D Q  | V I T I G K H V K G Y H Y I I A N L   p.240

 | 06    .     .     .     .     .     .  g.105914
 | GGATTTACTGATGGAGACCTATTAAAAATCCAGTTTGGAGGTGCAAATGTCTCTGGATTT  c.780
 | G F T D G D L L K I Q F G G A N V S G F   p.260

     .     .     .     .     .     .    g.105974
 CAGATAGTGGACTATGATGATTCGTTGGTATCTAAATTTATAGAAAGATGGTCAACACTG    c.840
 Q I V D Y D D S L V S K F I E R W S T L     p.280

     .     .     .     .  | 07   .     .  g.117253
 GAAGAAAAAGAATACCCTGGAGCTCACACAACAACAATTAAG | TATACTTCTGCTCTGACC  c.900
 E E K E Y P G A H T T T I K  | Y T S A L T   p.300

     .     .     .     .     .     .    g.117313
 TATGATGCCGTTCAAGTGATGACTGAAGCCTTCCGCAACCTAAGGAAGCAAAGAATTGAA    c.960
 Y D A V Q V M T E A F R N L R K Q R I E     p.320

     .     .     .     .     .     .    g.117373
 ATCTCCCGAAGGGGGAATGCAGGAGACTGTCTGGCAAACCCAGCAGTGCCCTGGGGACAA    c.1020
 I S R R G N A G D C L A N P A V P W G Q     p.340

     .     .     . | 08    .     .     .  g.117695
 GGTGTAGAAATAGAAAGGGCCCTCAAACAG | GTTCAGGTTGAAGGTCTCTCAGGAAATATA  c.1080
 G V E I E R A L K Q  | V Q V E G L S G N I   p.360

     .     .     .     .     .     .    g.117755
 AAGTTTGACCAGAATGGAAAAAGAATAAACTATACAATTAACATCATGGAGCTCAAAACT    c.1140
 K F D Q N G K R I N Y T I N I M E L K T     p.380

     .   | 09 .     .     .     .     .  g.118471
 AATGGGCCCCGGAAG | ATTGGCTACTGGAGTGAAGTGGACAAAATGGTTGTTACCCTTACT  c.1200
 N G P R K  | I G Y W S E V D K M V V T L T   p.400

     .     .     .     .     .     .    g.118531
 GAGCTCCCTTCTGGAAATGACACCTCTGGGCTTGAGAATAAGACTGTTGTTGTCACCACA    c.1260
 E L P S G N D T S G L E N K T V V V T T     p.420

    | 10 .     .     .     .     .     .  g.120141
 ATTTTG | GAATCTCCGTATGTTATGATGAAGAAAAATCATGAAATGCTTGAAGGCAATGAG  c.1320
 I L  | E S P Y V M M K K N H E M L E G N E   p.440

     .     .     .     .     .     .    g.120201
 CGCTATGAGGGCTACTGTGTTGACCTGGCTGCAGAAATCGCCAAACATTGTGGGTTCAAG    c.1380
 R Y E G Y C V D L A A E I A K H C G F K     p.460

     .     .     .     .     .     .    g.120261
 TACAAGTTGACAATTGTTGGTGATGGCAAGTATGGGGCCAGGGATGCAGACACGAAAATT    c.1440
 Y K L T I V G D G K Y G A R D A D T K I     p.480

     .     .     .  | 11  .     .     .  g.120820
 TGGAATGGGATGGTTGGAGAACTTGTATATGGG | AAAGCTGATATTGCAATTGCTCCATTA  c.1500
 W N G M V G E L V Y G  | K A D I A I A P L   p.500

     .     .     .     .     .     .    g.120880
 ACTATTACCCTTGTGAGAGAAGAGGTGATTGACTTCTCAAAGCCCTTCATGAGCCTCGGG    c.1560
 T I T L V R E E V I D F S K P F M S L G     p.520

     .     .     .     .     .     .    g.120940
 ATATCTATCATGATCAAGAAGCCTCAGAAGTCCAAACCAGGAGTGTTTTCCTTTCTTGAT    c.1620
 I S I M I K K P Q K S K P G V F S F L D     p.540

     .     .     .     .     .     .    g.121000
 CCTTTAGCCTATGAGATCTGGATGTGCATTGTTTTTGCCTACATTGGGGTCAGTGTAGTT    c.1680
 P L A Y E I W M C I V F A Y I G V S V V     p.560

     .     .     .     .     .     .    g.121060
 TTATTCCTGGTCAGCAGATTTAGCCCCTACGAGTGGCACACTGAGGAGTTTGAAGATGGA    c.1740
 L F L V S R F S P Y E W H T E E F E D G     p.580

     .     .     .     .     .     .    g.121120
 AGAGAAACACAAAGTAGTGAATCAACTAATGAATTTGGGATTTTTAATAGTCTCTGGTTT    c.1800
 R E T Q S S E S T N E F G I F N S L W F     p.600

     .     .     .     .   | 12  .     .  g.125696
 TCCTTGGGTGCCTTTATGCAGCAAGGATGCGATATTTCGCCAAG | ATCCCTCTCTGGGCGC  c.1860
 S L G A F M Q Q G C D I S P R | S L S G R   p.620

     .     .     .     .     .     .    g.125756
 ATTGTTGGAGGTGTGTGGTGGTTCTTTACCCTGATCATAATCTCCTCCTACACGGCTAAC    c.1920
 I V G G V W W F F T L I I I S S Y T A N     p.640

     .     .     .     .     .     .    g.125816
 TTAGCTGCCTTCCTGACTGTAGAGAGGATGGTGTCTCCCATCGAAAGTGCTGAGGATCTT    c.1980
 L A A F L T V E R M V S P I E S A E D L     p.660

     .     .     .     .     .     .    g.125876
 TCTAAGCAAACAGAAATTGCTTATGGAACATTAGACTCTGGCTCCACTAAAGAGTTTTTC    c.2040
 S K Q T E I A Y G T L D S G S T K E F F     p.680

   | 13  .     .     .     .     .     .  g.144369
 AGG | AGATCTAAAATTGCAGTGTTTGATAAAATGTGGACCTACATGCGGAGTGCGGAGCCC  c.2100
 R  | R S K I A V F D K M W T Y M R S A E P   p.700

     .     .     .     .     .     .    g.144429
 TCTGTGTTTGTGAGGACTACGGCCGAAGGGGTGGCTAGAGTGCGGAAGTCCAAAGGGAAA    c.2160
 S V F V R T T A E G V A R V R K S K G K     p.720

     .     .     .     .     .     .    g.144489
 TATGCCTACTTGTTGGAGTCCACGATGAACGAGTACATTGAGCAAAGGAAGCCTTGCGAC    c.2220
 Y A Y L L E S T M N E Y I E Q R K P C D     p.740

     .     .     .     .     .     .    g.144549
 ACCATGAAAGTTGGTGGAAACCTGGATTCCAAAGGCTATGGCATCGCAACACCTAAAGGA    c.2280
 T M K V G G N L D S K G Y G I A T P K G     p.760

     . | 14   .     .     .     .     .  g.146003
 TCCTCATTAAG | AACCCCAGTAAATCTTGCAGTATTGAAACTCAGTGAGCAAGGCGTCTTA  c.2340
 S S L R | T P V N L A V L K L S E Q G V L   p.780

     .     .     .     .     .     .    g.146063
 GACAAGCTGAAAAACAAATGGTGGTACGATAAAGGTGAATGTGGAGCCAAGGACTCTGGA    c.2400
 D K L K N K W W Y D K G E C G A K D S G     p.800

    | 15 .     .     .     .     .     .  g.147269
 AGTAAG | GAAAAGACCAGTGCCCTCAGTCTGAGCAACGTTGCTGGAGTATTCTACATCCTT  c.2460
 S K  | E K T S A L S L S N V A G V F Y I L   p.820

     .     .     .     .     .     .    g.147329
 GTCGGGGGCCTTGGTTTGGCAATGCTGGTGGCTTTGATTGAGTTCTGTTACAAGTCAAGG    c.2520
 V G G L G L A M L V A L I E F C Y K S R     p.840

     .     .     .     .     .     .    g.147389
 GCCGAGGCGAAACGAATGAAGGTGGCAAAGAATGCACAGAATATTAACCCATCTTCCTCG    c.2580
 A E A K R M K V A K N A Q N I N P S S S     p.860

     .     .     .     .     .     .    g.147449
 CAGAATTCACAGAATTTTGCAACTTATAAGGAAGGTTACAACGTATATGGCATCGAAAGT    c.2640
 Q N S Q N F A T Y K E G Y N V Y G I E S     p.880

     .                           g.147461
 GTTAAAATTTAG |                          c.2653
 V K I X                           p.883

   | 16  .     .     .     .     .     .  g.147908
 ggg | atgaccttgaatgatgccatgaggaacaaggcaaggctgtcaattacaggaagtact  c.*60

     .     .     .     .     .     .    g.147968
 ggagaaaatggacgtgttatgactccagaatttcccaaagcagtgcatgctgtcccttac    c.*120

     .     .     .     .     .     .    g.148028
 gtgagtcctggcatgggaatgaatgtcagtgtgactgatctctcgtgattgataagaacc    c.*180

     .     .     .     .     .     .    g.148088
 ttttgagtgccttacacaatggttttcttgtgtgtttattgtcaaagtggtgagaggcat    c.*240

     .     .     .     .     .     .    g.148148
 ccagtatcttgaagacttttctttcagccaagaattcttaaatatgtggagttcatcttg    c.*300

     .     .     .     .     .     .    g.148208
 aattgtaaggaatgattaattaaaacacaacatctttttctactcgagttacagacaaag    c.*360

     .     .     .     .     .     .    g.148268
 cgtggtggacatgcacagctaacatggaagtactataatttacctgaagtctttgtacag    c.*420

     .     .     .     .     .     .    g.148328
 acaacaaacctgtttctgcagccactattgttagtctcttgattcataatgacttaagca    c.*480

     .     .     .     .     .     .    g.148388
 cacttgacatcaactgcatcaagatgtgacatgttttataaaaaaaggaaaaaaaacatt    c.*540

     .     .     .     .     .     .    g.148448
 taaaactaaaaaatatttttaggtattttcacaaacaaactggcttttaaataaatttgc    c.*600

     .     .     .     .     .     .    g.148508
 ttccatattggttgaataagacaaaaacaattaaactgagtgggaagtgaataaaaaaag    c.*660

     .     .     .     .     .     .    g.148568
 gctttaggtatcgattccatatttttcaaagccaaatatgtaaatgctaaggaaagtaaa    c.*720

     .     .     .     .     .     .    g.148628
 caaagaggagattccaatcttgtaatttaatattgttattaaaactttaatgtatcctat    c.*780

     .     .     .     .     .     .    g.148688
 tctttaacatttggtgttaatataaaattacttggcaatgcttgacatttgaaataaaca    c.*840

     .     .     .     .     .     .    g.148748
 tttttctattgttttattgcaagtggtccaattaattttgcttagctacagtttggtcat    c.*900

     .     .     .     .     .     .    g.148808
 aaatcaagtgagtttaaagacactaccaagttgttaggtgcccagagaaaatttctccct    c.*960

     .     .     .     .     .     .    g.148868
 tttaaaaaggccaggtgatttttcaaatgtaatcttgcccccaaagtaatatctgaatat    c.*1020

     .     .     .     .     .     .    g.148928
 ctttttgacatgtctaaatatatatatatataaagaaatatttgttaacacaaaagcatt    c.*1080

     .     .     .     .     .     .    g.148988
 tgatctatgtagataaatgctaatagatttaaaaagctaatattaacaaataccagaata    c.*1140

     .     .     .     .     .     .    g.149048
 cgtgaagttccatttttaaagtgtttgagcttacagaagagaaacattcattttaaatga    c.*1200

     .     .     .     .     .     .    g.149108
 agtaaaaaatgccttgaaagtaattctttagatagttgcccattgattaaattccaaaaa    c.*1260

     .     .     .     .     .     .    g.149168
 ctaaatatgtttttagctttaaaattataaaagctgtcataaactttatatattatgaat    c.*1320

     .     .     .     .     .     .    g.149228
 tttaaaatatgtttgagtctcctgcaatatagtttcatcccattgacatcaattaaaaat    c.*1380

     .     .     .     .     .     .    g.149288
 aaccctaatatattatttttatatttattcctcaggtggaatggctattttaatatgccc    c.*1440

     .     .     .     .     .     .    g.149348
 agtgtggataaaatgtcacatttctgtaacttttgactaaagagcctatatttatctagt    c.*1500

     .     .     .     .     .     .    g.149408
 taatgaatttaaaggatctatctttcccttcataaaatacctcttatttccattaaagcc    c.*1560

     .     .     .     .     .     .    g.149468
 ccccaagtttaattaatttaggattttgaatgattattgacatccaatagttatttttaa    c.*1620

     .     .     .     .     .     .    g.149528
 tatttgtattcttgttatttctggaagaaagcctttgtgtagcacttggtattttgcaaa    c.*1680

     .     .     .     .     .     .    g.149588
 gtgcttttaaaacattcttacttaccgtatttcatagaagggaaggaaaaatgtaaggtt    c.*1740

     .     .     .     .     .     .    g.149648
 taacagtaagcacttgcattgaacatggaggcatgtggtatcatgatattcttcactaaa    c.*1800

     .     .     .     .     .     .    g.149708
 tttagctgtccctaatcacagatcctaaggtaatataatataattttagtgcatttctcc    c.*1860

     .     .     .     .     .     .    g.149768
 tcatcaggaatgctggaggtgcattttaagttttaataataagtgctagaatgaccaaat    c.*1920

     .     .     .     .     .     .    g.149828
 tgcagactaattgtttccatattgtacttaaaatgagtttttaaaagtgaaaaagaaatg    c.*1980

     .     .     .     .     .     .    g.149888
 actatatacaatcaatgctatttattgtacctctgggcctactcttctaaaaattgtagc    c.*2040

     .     .     .     .     .     .    g.149948
 ttatcgatttttctctgtcaagcttgaactaatgtaaataattgaaataatgtaaagtta    c.*2100

     .     .     .     .     .     .    g.150008
 tattttcatgtttttatagatacaacatgacaagaatacataatgtaagagtatttcaac    c.*2160

     .     .     .     .     .     .    g.150068
 tatggataatgttgattggataatgcacatctcagttacaagcagtactcatagtttaat    c.*2220

     .     .     .     .     .     .    g.150128
 atccatgtaacggtgcatcaatatattgctatataaatatgtctgtgtgcatataagtga    c.*2280

     .     .     .     .     .     .    g.150188
 aaagtggtcaaacaagagtgatgacagctgtctaaaggtttttttattcattttatataa    c.*2340

     .     .     .     .     .     .    g.150248
 aaactgttatggaaagaccaaaatgtttatgaactattcttatgtaaatttacaattgtc    c.*2400

     .     .     .     .     .     .    g.150308
 ctttactgtacttttttgtttacagtatagtaccttattttctgctgtgttaagtgggtg    c.*2460

     .     .     .     .     .     .    g.150368
 tcaaactccaagaagacatacactttctataacttctattgaagatattggaatttccaa    c.*2520

     .     .     .     .     .     .    g.150428
 tttttcatgtgtactatgtcagaaaatgctttcgattttatttttaaatctaacatcgga    c.*2580

     .     .     .     .     .     .    g.150488
 tggcttttccggagtgttgtaaaaacttcaatcatacataaaacatgttcttacaaaagg    c.*2640

                                  g.150492
 caaa                                c.*2644

 (downstream sequence)
Legend:
Nucleotide numbering (following the rules of the HGVS for a 'Coding DNA Reference Sequence') is indicated at the right of the sequence, counting the A of the ATG translation initiating Methionine as 1. Every 10th nucleotide is indicated by a "." above the sequence. The Glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2 protein sequence is shown below the coding DNA sequence, with numbering indicated at the right starting with 1 for the translation initiating Methionine. Every 10th amino acid is shown in bold. The position of introns is indicated by a vertical line, splitting the two exons. The start of the first exon (transcription initiation site) is indicated by a '\', the end of the last exon (poly-A addition site) by a '/'. The exon number is indicated above the first nucleotide(s) of the exon. To aid the description of frame shift variants, all stop codons in the +1 frame are shown in bold while all stop codons in the +2 frame are underlined.

Powered by LOVD v.3.0 Build 21c
©2004-2019 Leiden University Medical Center