insulin-like growth factor 1 (somatomedin C) (IGF1) - downstream reference sequence


     .      .     .     .     .     . g.89780
tgattaattagttc / ttttggataatgttggtgtaatgtgtcattccttaagaattctact c.*6720

     .     .     .     .     .     .  g.89840
gttatataccatttttattaaggtcattgcaataaataaacatgaaaacatacccagaaa  c.*6780

     .     .     .     .     .     .  g.89900
aacaaaactaatcacacacaaaaatgaagacatctcatagaatttacagattctatttaa  c.*6840

     .     .     .     .     .     .  g.89960
aagtaaatatgtttcaaaggacttgcaaaagctatgtaagagatgtatgaattgtacaat  c.*6900

     .     .     .     .     .     .  g.90020
atatgcattaacaataaagcagttgtacgtaaaatcccctcactgtcacccaacagtgac  c.*6960

     .     .     .     .     .     .  g.90080
ttataatccctgacacaaagtggttgggaaaatattctattgccagaaggttcacacgta  c.*7020

     .     .     .     .     .     .  g.90140
tcaaataaggcacataatatataaatggcatctaatacattcccataccaagagatttat  c.*7080

     .     .     .     .     .     .  g.90200
aagaatgtgatctctcagcattgagtttttgtttcaataaatcgttccaattttttactg  c.*7140

     .     .     .     .     .     .  g.90260
aatagatactgtgaatatcaaattcacaacagcatttatagaagtacaaggtataaagat  c.*7200

     .     .     .     .     .     .  g.90320
tggtaatctccctcgtttaaaagcatctcatttcattttttaaaaattcattaactattt  c.*7260

     .     .     .     .     .     .  g.90380
ggaaagttacccaaatataaaaaaagtctcacaagttttgtacttagttttaaggaaatt  c.*7320

     .     .     .     .     .     .  g.90440
atagtaaagttttctttaatattttctcacgtgccattggtgtcccatctcacgttcatt  c.*7380

     .     .     .     .     .     .  g.90500
cctacctttgctccctcaaaatgtccaagaatctccctgggactaacattatgcgggccc  c.*7440

     .     .     .     .     .     .  g.90560
cttcttcctccaaatgtcttgttcatgctcttagcattttgcctcctatagtcatggtgt  c.*7500

     .     .     .     .     .     .  g.90620
tctgtactacttctcccctcgctccactccagacaatccctctctcctttcattcacact  c.*7560

     .     .     .     .     .     .  g.90680
agggtgatctagccacagcctttcactaaagattttgtaaacaatgaaaaggggatgagt  c.*7620

     .     .     .     .     .     .  g.90740
taagcacaggacagaaaataccttccatttcaatggcaaacatcactattactatgaatc  c.*7680

     .     .     .     .     .     .  g.90800
caaggaatttctggtggctcatgtgcctcctgtcatcttagcaagatcttttccactctt  c.*7740

     .     .     .     .     .     .  g.90860
ctgcaaactctcccaggaaccactttctatcaaaccctttatcccctcctttggaaagaa  c.*7800

     .     .     .     .     .     .  g.90920
cttataagaaaattatattgtattcttatgcagggcaatctttccccatcccagctttgc  c.*7860

     .     .     .     .     .     .  g.90980
cagtggtgggggtgggggcagggctggctcaccttttgttactgaatatgtacaaaaggt  c.*7920

     .     .     .     .     .     .  g.91040
gttctttcctaaaggaaataccaattctatccctaagaggaattctatcttccttccagg  c.*7980

     .     .     .     .     .     .  g.91100
tcatctacgtcaaataacagcctctttttttaaaagaacatctttttcttctgtaagatc  c.*8040

     .     .     .     .     .     .  g.91160
tttattggagataattaccaccactccaacaataagggtggttaatatttactgagcact  c.*8100

     .     .     .     .     .     .  g.91220
tactgtgagtcagtcattatgccaagtggtttacctatattatctcattcatccttccaa  c.*8160

     .     .     .     .     .     .  g.91280
caagcctatgcatcaggcactattgtaaacactgactgataaggaaatggaggctcaaag  c.*8220

     .     .     .     .     .     .  g.91340
acattacttagtttactgaaggtcacagaccagcagagaaggcttgaatctgggtctgag  c.*8280

     .     .     .     .     .     .  g.91400
gacatcaaatctgggtctgaagacacttgcttttactactccaccacttacacccaatcc  c.*8340

     .     .     .     .     .     .  g.91460
aggcatgaggacagctcagaatactgactgatactttcttgttcaaaattggctttacac  c.*8400

     .     .     .     .     .     .  g.91520
gctacaggcagacacatggctaatggcacctttgagtgatgacctattattgagtatgat  c.*8460

     .     .     .     .     .     .  g.91580
attatcaggataaagaagcatttctgcacggtaaccaatgtatctaataatgtgtcattc  c.*8520

     .     .     .     .     .     .  g.91640
cccactgccgttcttccacatgtgcatgtcagttctggatagtacttcatgctatgcagg  c.*8580

     .     .     .     .     .     .  g.91700
taacacccagggatatagagccaatctcgggatacctccatgaagaaagttatgtattgg  c.*8640

     .     .     .                 g.91735
ctcttacacagtctaggaataaaccattcccacct               c.*8675


Powered by LOVD v.3.0 Build 18
©2004-2017 Leiden University Medical Center