interphotoreceptor matrix proteoglycan 2 (IMPG2) - 621 nt intron 13 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.82107
gtaagcataaaaagtgaaacatgggcactagtgaataatcatgtatgaccgactcctcct c.2802+60

     .     .     .     .     .     . g.82167
cccctctagcacataaggtctgagccagggaaagtgtgatctgctgtgaacattcacttc c.2802+120

     .     .     .     .     .     . g.82227
ctatcattcacaaatagtatcatggcctagggttggtaagaaaacagtaagacatacaag c.2802+180

     .     .     .     .     .     . g.82287
aaatggaaaacacaaaagtggcatgagagtgatgtgataatttacaaggaagattgtttt c.2802+240

     .     .     .     .     .     . g.82347
ccatgaattatgggactacagtaagtttgacatttctcttcacattttactgtgaagcta c.2802+300

     .  g.82358
atgttttgtgg c.2802+311

--------------------- middle of intron ---------------------
                   g.82359   .      g.82368
                   c.2803-310 gtacctatgt c.2803-301

.     .     .     .     .     .      g.82428
tgcctccactgttgtgatcctttagtgaaacagagaataaactctctgagtgtctaaaac c.2803-241

.     .     .     .     .     .      g.82488
tatgtatgaattccatggggttcctaaatatcactatgaaaatcttatagcatttctagt c.2803-181

.     .     .     .     .     .      g.82548
ttatactgtcaaatcattcctaatttgtacttttgttaattaacagtttaagtgtagata c.2803-121

.     .     .     .     .     .      g.82608
aaatacaattaggaaaagtgaggcagggtcttacctgtgtttttgttttgttttgtttgg c.2803-61

.     .     .     .     .     .      g.82668
gtatgtattgaacaaaatgtgacacgctgtcaataaacttaccacttttgtatattgtag c.2803-1


Powered by LOVD v.3.0 Build 12
©2004-2015 Leiden University Medical Center