MAP7 domain containing 3 (MAP7D3) - coding DNA reference sequence

(used for variant description)

(last modified August 17, 2018)


This file was created to facilitate the description of sequence variants on transcript NM_024597.3 in the MAP7D3 gene based on a coding DNA reference sequence following the HGVS recommendations.

The sequence was taken from NG_016801.1, covering MAP7D3 transcript NM_024597.3.


Please note that introns are available by clicking on the exon numbers above the sequence.
 (upstream sequence)
           .     .     .     .        g.9944
          agaccaggtagtcgctgcccagccggtcaggacgtgggacg    c.-181

 .     .     .     .     .     .        g.10004
 caaggggcaatcctgcccggttcgcaggtccgaggcgggcgcggtggcccttcgggcccc    c.-121

 .     .     .     .     .     .        g.10064
 gccccgccccgccccgccccgccccgcccaccggcagcccggccacgacccaagcggagg    c.-61

 .     .     .     .     .     .        g.10124
 ccgcgccgacgcctgcgcaatgtatgcggagagccaccaccgcctccggtcccgactccg    c.-1

     .     .     .     .     .     .    g.10184
 ATGATGGCGGACGGCGCCGCAGCTGGCGCTGGCGGCAGCCCATCCTTGAGAGAGCTGCGG    c.60
 M M A D G A A A G A G G S P S L R E L R     p.20

     . | 02    .     .     .     .     .  g.15191
 GCACGGATGG | TTGCTGCAGCAAACGAGATTGCTAAGGAAAGGAGGAAGCAAGATGTGGTT  c.120
 A R M V |  A A A N E I A K E R R K Q D V V   p.40

     .     .     .     .     | 03    .  g.15345
 AATCGTGTTGCAACCCATTCCTCAAATATAAGATCGACATTTAAACCAG | TAATCGATGGA  c.180
 N R V A T H S S N I R S T F K P V |  I D G   p.60

     .     .     .     .     .     .    g.15405
 TCCATGCTTAAAAATGACATAAAACAAAGATTAGCAAGAGAGCGCAGAGAGGAGAAAAGG    c.240
 S M L K N D I K Q R L A R E R R E E K R     p.80

     .  | 04  .     .     .     .     .  g.16734
 AGACAGCAAGACG | CCAATAAAGAAACACAACTACTTGAAAAAGAAAGAAAGACCAAGCTC  c.300
 R Q Q D A |  N K E T Q L L E K E R K T K L   p.100

     .     .     .     .     .     .    g.16794
 CAATATGAAAAACAGATGGAGGAAAGACAGAGAAAGCTGAAGGAGCGAAAAGAGAAAGAA    c.360
 Q Y E K Q M E E R Q R K L K E R K E K E     p.120

     .     .     .     .     .    | 05.  g.20208
 GAACAACGGAGAATAGCTGCAGAAGAAAAAAGACACCAGAAGGATGAAGCACAAAAG | GAA  c.420
 E Q R R I A A E E K R H Q K D E A Q K  | E   p.140

     .     .     .     .     .     .    g.20268
 AAATTTACAGCCATTCTTTATCGTACTTTGGAACGGAGGAGACTTGCTGATGATTATCAG    c.480
 K F T A I L Y R T L E R R R L A D D Y Q     p.160

     .     .     .     .     .   | 06 .  g.21001
 CAAAAAAGATGGTCATGGGGAGGCTCTGCAATGGCGAATTCTGAGAGCAAAACTG | CCAAT  c.540
 Q K R W S W G G S A M A N S E S K T A |  N   p.180

     .     .     .     .     .     .    g.21061
 AAACGATCTGCATCTACTGAAAAACTTGAACAGGGTACTTCTGCTTTAATCAGACAAATG    c.600
 K R S A S T E K L E Q G T S A L I R Q M     p.200

     .     .     .     . | 07    .     .  g.25163
 CCTTTGTCATCTGCAGGCCTTCAAAATTCCGTTGCCAAAA | GGAAAACAGACAAGGAGAGA  c.660
 P L S S A G L Q N S V A K R |  K T D K E R   p.220

     .     .     .     .     .     .    g.25223
 AGCTCATCTTTAAATAGAAGAGATAGTAACCTACATTCGTCTACTGATAAAGAACAAGCC    c.720
 S S S L N R R D S N L H S S T D K E Q A     p.240

     .    | 08 .     .     .     .     .  g.29306
 GAAAGGAAGCCACGTG | TTACAGGCGTCACCAATTATGTAATGCAGTATGTCACTGTACCC  c.780
 E R K P R V |  T G V T N Y V M Q Y V T V P   p.260

     .     .     .     .     .     .    g.29366
 TTGCGTAAATGTACTAGCGACGAATTGAGGGCTGTTATGTTTCCCATGTCGACAATGAAA    c.840
 L R K C T S D E L R A V M F P M S T M K     p.280

     .     .     .     .     .     .    g.29426
 ATACCTCCTCAAACAAAAGTAGAAGAGTCTCCCTTGGAGAAAGTAGAGACACCTCCCAAG    c.900
 I P P Q T K V E E S P L E K V E T P P K     p.300

     .     .     .     .     .     .    g.29486
 GCAAGTGTGGATGCACCCCCCCAGGTGAATGTGGAAGTATTCTGCAACACAAGCATGGAA    c.960
 A S V D A P P Q V N V E V F C N T S M E     p.320

     .     .     .     .     .     .    g.29546
 GCGTCCCCCAAGGCAGGTGTGGGCATGGCCCCTGAGGTGAGCACGGACTCATTCCCTGTG    c.1020
 A S P K A G V G M A P E V S T D S F P V     p.340

     .     .     .     .     .     .    g.29606
 GTGAGCGTGGACGTGTCGCCTGTGGTGAGCACATATGATTCTGAGATGAGCATGGACGCA    c.1080
 V S V D V S P V V S T Y D S E M S M D A     p.360

     .     .     .     .     .     .    g.29666
 TCCCCCGAGTTGAGCATAGAAGCACTCCCGAAGGTGGACCTGGAAACAGTTCCCAAGGTG    c.1140
 S P E L S I E A L P K V D L E T V P K V     p.380

     .     .     .     .     .     .    g.29726
 AGCATAGTAGCATCCCCGGAGGCGAGCCTGGAAGCACCCCCGGAAGTGAGTCTGGAAGCA    c.1200
 S I V A S P E A S L E A P P E V S L E A     p.400

     .     .     .     .     .     .    g.29786
 CTGCCAGAGGTGAGCGTGGAAGCAGCCCCAGAGGGGAGCCTGGAAGCACCTCCCAAGGGG    c.1260
 L P E V S V E A A P E G S L E A P P K G     p.420

     .     .     .     .     .     .    g.29846
 AGCGCAGAAGTAGCCCCCAAGGAGAGTGTGAAAGGGTCACCCAAGGAGAGCATGGAGGCA    c.1320
 S A E V A P K E S V K G S P K E S M E A     p.440

     .     .     .     .     .     .    g.29906
 TCTCCTGAGGCGATGGTGAAAGCATCCCCCAAGACATCCCTTGAAGCAAGCATGGAAGCA    c.1380
 S P E A M V K A S P K T S L E A S M E A     p.460

     .     .     .  | 09  .     .     .  g.30543
 TCTCCCAAGGCAAAAGCGAGAGACGCTCCAAAG | AAATCAGAAATGGACAAACAGGCCTTA  c.1440
 S P K A K A R D A P K  | K S E M D K Q A L   p.480

     .     .     .     .     .     .    g.30603
 ATCCCTATTGCCAAGAAGCGTCTATCATCATACACTGAGTGTTATAAATGGTCATCATCT    c.1500
 I P I A K K R L S S Y T E C Y K W S S S     p.500

     .     .     .     . | 10   .     .  g.30908
 CCTGAAAATGCTTGTGGTCTGCCGTCTCCCATCAGCACTAA | CAGGCAAATCCAAAAGAAC  c.1560
 P E N A C G L P S P I S T N | R Q I Q K N   p.520

     .     .     .     .     .     .    g.30968
 TGCCCTCCATCACCATTACCACTTATTTCAAAACAGTCACCACAGACTTCTTTTCCTTAT    c.1620
 C P P S P L P L I S K Q S P Q T S F P Y     p.540

     .     .     .     .     .     .    g.31028
 AAAATAATGCCTATTCAACACACCCTGTCTGTGCAAAGTGCATCAAGTACTGTCAAAAAG    c.1680
 K I M P I Q H T L S V Q S A S S T V K K     p.560

     .     .     .     .     .     .    g.31088
 AAAAAAGAAACAGTTTCTAAAACCACTAACAGATGTGAGGCTTTGAGCCAAAGGCATATG    c.1740
 K K E T V S K T T N R C E A L S Q R H M     p.580

     . | 11    .     .     .     .     .  g.32774
 ATCTATGAAG | AGTCTGGTAATAAGAGTACTGCAGGTATTATGAATGCCGAGGCGGCAACA  c.1800
 I Y E E |  S G N K S T A G I M N A E A A T   p.600

     .     .     .     .     .     .    g.32834
 AAAATTTTGACAGAATTGCGCCGCCTTGCTCGTGAACAAAGAGAAAAAGAGGAAGAAGAA    c.1860
 K I L T E L R R L A R E Q R E K E E E E     p.620

     .     .    | 12 .     .     .     .  g.34085
 AGACAACGGGAAGAAATGCAGCAAAG | GGTCATTAAGAAATCAAAAGACATGGCAAAGGAA  c.1920
 R Q R E E M Q Q R | V I K K S K D M A K E   p.640

     .     .     .     .     .     .    g.34145
 GCAGTTGGAGGCCAAGCAGAAGACCACTTGAAACTCAAAGATGGGCAGCAACAAAATGAG    c.1980
 A V G G Q A E D H L K L K D G Q Q Q N E     p.660

     .     .     .     .     .   | 13  .  g.35475
 ACTAAAAAGAAGAAAGGATGGCTGGATCAGGAAGACCAGGAAGCACCACTGCAG | AAAGGG  c.2040
 T K K K K G W L D Q E D Q E A P L Q  | K G   p.680

     .     .     .     .     .     .    g.35535
 GACGCCAAAATAAAAGCTCAAGAGGAAGCTGACAAACGCAAGAAAGAACACGAGAGAATT    c.2100
 D A K I K A Q E E A D K R K K E H E R I     p.700

     .     .     .     | 14    .     .  g.36623
 ATGTTACAAAATTTACAAGAACGGTTAGAAAGGAAAAAG | AGAATAGAAGAAATTATGAAG  c.2160
 M L Q N L Q E R L E R K K  | R I E E I M K   p.720

     .     .     .  | 15  .     .     .  g.39023
 CGGACAAGAAAGACAGATGTGAATGCCTCAAAG | GTCACAGAAACATCCAGCCATGACATA  c.2220
 R T R K T D V N A S K  | V T E T S S H D I   p.740

     .     .     .     .     .     .    g.39083
 TATGAAGAGGCTGAGGCTGACAACGAAGAAAGCGACAAGGACTCATTGAATGAAATGTTT    c.2280
 Y E E A E A D N E E S D K D S L N E M F     p.760

     | 16.     .     .     .     .     .  g.40572
 CCATCAG | CCATTCTAAATGGCACAGGCTCACCTACCAAATTTAAAATGCCGTTCAACAAT  c.2340
 P S A |  I L N G T G S P T K F K M P F N N   p.780

     .     .     .     .     .     .    g.40632
 GCCAAGAAAATGACACACAAGCTGGTATTTCTAGAAGATGGTACCAGCCAGGTCCGTAAA    c.2400
 A K K M T H K L V F L E D G T S Q V R K     p.800

     .     .     .     .     .     .    g.40692
 GAGCCAAAAACATATTTTAATGGCGATTTGAAAAACTTCAGACAAAAAAGCATGAAAGAC    c.2460
 E P K T Y F N G D L K N F R Q K S M K D     p.820

     .     .    | 17 .     .     .     .  g.41845
 ACTTCAATACAGGAAGTAGTTTCAAG | ACCATCTTCCAAAAGAATGACCAGTCACACAACG  c.2520
 T S I Q E V V S R | P S S K R M T S H T T   p.840

     .     .     .     .   | 18 .     .  g.42002
 AAAACCAGAAAGGCGGATGAAACCAACACCACCAGCAGATCCTCT | GCACAAACAAAATCT  c.2580
 K T R K A D E T N T T S R S S  | A Q T K S   p.860

     .     .     .     .     .         g.42053
 GAAGGATTCCATGACATCTTGCCAAAGTCCTCAGACACCTTTAGACAATAA        c.2631
 E G F H D I L P K S S D T F R Q X         p.876

     .     .     .  | 19   .     .     .  g.43017
 gagaagaagcaaacctgtttctcctcatttgg | atatgtaaaccttactcagcctgggaga  c.*60

     .     .     .     .     .     .    g.43077
 tgaatacatcttccactctggataactcaactcctgggcccatcagtcctcaaatttttc    c.*120

     .     .     .     .     .     .    g.43137
 tgcttctgacttgaacctggtaaaggaagtgacaccgaaaaattgaaagaaactgtcaaa    c.*180

     .     .     .     .     .     .    g.43197
 aggccactttgatgtatatctcagatgttaaagtcatcttattctcttgtgtctaagcaa    c.*240

     .     .     .     .     .     .    g.43257
 gagttctaagtaaagagtggtttttgttttctttggaaaatcatcattgtctctcattct    c.*300

     .     .     .     .     .     .    g.43317
 tgtgttgtcccaccaatgtgtttgctggagtgagtgcatcaaggatgctttcctgaaact    c.*360

     .     .     .     .     .     .    g.43377
 gtaactgtggagtttctagaagaatctgattgcagaactaattctctttcagtatatatt    c.*420

     .     .     .     .     .     .    g.43437
 tgaaatcttaaagtaatgctttttctttttctttttcttttttttttttttgagacggag    c.*480

     .     .     .     .     .     .    g.43497
 tcttgccctgtcgcccaggctgcagtgcagtggcacaatctcggctcactgcaacctccg    c.*540

     .     .     .     .     .     .    g.43557
 cctcctcatctcaagcaattctcctgtctcagcctccccagtagctgggattacaggcat    c.*600

     .     .     .     .     .     .    g.43617
 gtgccaccacacctggctaatttttttgtattttagtagagatagggttttaccatgttc    c.*660

     .     .     .     .     .     .    g.43677
 accaggctagtctcgaaatcctggcctcaagagatccacccgtcttggcctcccaaagtg    c.*720

     .     .     .     .     .     .    g.43737
 ttgggattacaggtgtgagccactgcacccagccaagtaatgctttttctgtgtaccagt    c.*780

     .     .     .     .     .     .    g.43797
 gacaattttgacagctaaaaactcacagttgatcttgtagagaacagaatagattatgca    c.*840

     .     .     .     .     .     .    g.43857
 agggccgcaggatcgctcacaagagctgtcagattgtttctaatataaaaataccaaagg    c.*900

     .     .     .     .     .     .    g.43917
 ttgcaaaatccagcaaattgtattttactgtgatatatgtatatttttaactctacccat    c.*960

     .     .     .     .     .     .    g.43977
 ctgtgccagtgagtacacaggcactaataacctgaaatgctgggagtcctgtaaagcccc    c.*1020

     .     .     .     .     .     .    g.44037
 atcttggaacagtcagcacctttcatgctcttgtcagtgtttccttttgaaggacatatt    c.*1080

     .     .     .     .     .     .    g.44097
 ggtgtttatctacagaaacatatattatttttattgtgtacataaaggagtatatggctg    c.*1140

     .     .     .     .     .     .    g.44157
 ttgtcccgtggggtatgtttaattcctctaaatgtttaaagtacttttctgcctgtactc    c.*1200

     .     .     .     .     .     .    g.44217
 tccagttctgtcgttgagtatacactcaggcttgagatacaaccaaaatttgcttgcctt    c.*1260

     .     .     .     .     .     .    g.44277
 tctctagccactggctgccagtgagttcgtgtgatgggcacacagaaatgcacacagatg    c.*1320

     .     .     .     .     .     .    g.44337
 tacatacacgtatgtatgcacacacagtatatgattccataaaattcaaatgcagattaa    c.*1380

     .     .     .     .     .     .    g.44397
 ttctcctaatgagttttcagtgttgaatcgtaaatagtctgaagcaggccagtgttcctt    c.*1440

     .     .     .     .     .     .    g.44457
 ttggctgccagtcttggattagtaaaaggaggtaattctttcagattccctggttctttg    c.*1500

     .     .     .     .     .     .    g.44517
 ccactcagagtattgtacttttgatatagaatagagaaggttacctttggtttaaaaact    c.*1560

     .     .     .     .     .     .    g.44577
 atttttatatactagctctttcatgtataaaacagagacaatcatcctaacaaaagagtt    c.*1620

     .     .     .     .     .     .    g.44637
 cctgttatttttctgcacaaatgtcttgtgttgaaacactgttacagttccatataaatg    c.*1680

     .     .     .                   g.44669
 tgtgctatataaaataaactttggagataaaa                  c.*1712

 (downstream sequence)
Legend:
Nucleotide numbering (following the rules of the HGVS for a 'Coding DNA Reference Sequence') is indicated at the right of the sequence, counting the A of the ATG translation initiating Methionine as 1. Every 10th nucleotide is indicated by a "." above the sequence. The MAP7 domain containing 3 protein sequence is shown below the coding DNA sequence, with numbering indicated at the right starting with 1 for the translation initiating Methionine. Every 10th amino acid is shown in bold. The position of introns is indicated by a vertical line, splitting the two exons. The start of the first exon (transcription initiation site) is indicated by a '\', the end of the last exon (poly-A addition site) by a '/'. The exon number is indicated above the first nucleotide(s) of the exon. To aid the description of frame shift variants, all stop codons in the +1 frame are shown in bold while all stop codons in the +2 frame are underlined.

Powered by LOVD v.3.0 Build 21
©2004-2018 Leiden University Medical Center