protein phosphatase 2, regulatory subunit B, beta (PPP2R2B) - coding DNA reference sequence

(used for variant description)

(last modified August 6, 2019)


This file was created to facilitate the description of sequence variants on transcript NM_181678.2 in the PPP2R2B gene based on a coding DNA reference sequence following the HGVS recommendations.

The sequence was taken from NG_011570.1, covering PPP2R2B transcript NM_181678.2.


Please note that introns are available by clicking on the exon numbers above the sequence.
 (upstream sequence)
                .     .     .        g.5035
             agtcacacaggggatgactgcaagtccttcgtaac    c.-241

 .     .     .     .     .     .        g.5095
 cactccaggacgctgccagggcctgagaagggacaaactccaattgctccagttcaaact    c.-181

 .     .     .     .     .     .  | 02    g.5340
 ggtcctggcctggtcaaacggaggagacagagcagtgattcacagcaggacgtg | gaattg  c.-121

 .     .     .     .     .     .        g.5400
 ggacactcacccaggacacactatggtgcttcagccaagtgaaaggcactatcgagattg    c.-61

 .     . | 03   .     .     .     .       g.229935
 gaaccacagaag | gagccaagggagaacccaagacagagaatagtggcccaataatgaagc  c.-1

     .     .     .    | 04.     .     .  g.385351
 ATGAATTATCCAGATGAAAACACCTATGGAAATAAAG | CTGACATTATCTCTACGGTAGAA  c.60
 M N Y P D E N T Y G N K A |  D I I S T V E   p.20

     .     .     .     .     .     .    g.385411
 TTCAACCACACGGGAGAATTACTAGCGACAGGGGACAAGGGGGGTCGGGTTGTAATATTT    c.120
 F N H T G E L L A T G D K G G R V V I F     p.40

     .   | 05 .     .     .     .     .  g.388371
 CAACGAGAGCAGGAG | AGTAAAAATCAGGTTCATCGTAGGGGTGAATACAATGTTTACAGC  c.180
 Q R E Q E  | S K N Q V H R R G E Y N V Y S   p.60

     .     .     .     .     .     .    g.388431
 ACATTCCAGAGCCATGAACCCGAGTTCGATTACCTGAAGAGTTTAGAAATAGAAGAAAAA    c.240
 T F Q S H E P E F D Y L K S L E I E E K     p.80

     .     .     .     .     .     .    g.388491
 ATCAATAAAATAAGATGGCTCCCCCAGCAGAATGCAGCTTACTTTCTTCTGTCTACTAAT    c.300
 I N K I R W L P Q Q N A A Y F L L S T N     p.100

  | 06   .     .     .     .     .     .  g.395289
 G | ATAAAACTGTGAAGCTGTGGAAAGTCAGCGAGCGTGATAAGAGGCCAGAAGGCTACAAT  c.360
 D |  K T V K L W K V S E R D K R P E G Y N   p.120

     .     .     .     .     .   | 07  .  g.435752
 CTGAAAGATGAGGAGGGCCGGCTCCGGGATCCTGCCACCATCACAACCCTGCGG | GTGCCT  c.420
 L K D E E G R L R D P A T I T T L R  | V P   p.140

     .     .     .     .     .     .    g.435812
 GTCCTGAGACCCATGGACCTGATGGTGGAGGCCACCCCACGAAGAGTATTTGCCAACGCA    c.480
 V L R P M D L M V E A T P R R V F A N A     p.160

     .     .     .     .     .     .    g.435872
 CACACATATCACATCAACTCCATATCTGTCAACAGCGACTATGAAACCTACATGTCCGCT    c.540
 H T Y H I N S I S V N S D Y E T Y M S A     p.180

     .     .     .     .     .  | 08   .  g.448063
 GATGACCTGAGGATTAACCTATGGAACTTTGAAATAACCAATCAAAGTTTTA | ATATTGTG  c.600
 D D L R I N L W N F E I T N Q S F N |  I V   p.200

     .     .     .     .     .     .    g.448123
 GACATTAAGCCAGCCAACATGGAGGAGCTCACGGAGGTGATCACAGCAGCCGAGTTCCAC    c.660
 D I K P A N M E E L T E V I T A A E F H     p.220

     .     .     .     .     .     .    g.448183
 CCCCATCATTGCAACACCTTCGTGTACAGCAGCAGCAAAGGGACAATCCGGCTGTGTGAC    c.720
 P H H C N T F V Y S S S K G T I R L C D     p.240

     .     .     .    | 09.     .     .  g.486033
 ATGCGGGCATCTGCCCTGTGTGACAGGCACACCAAAT | TTTTTGAAGAGCCGGAAGATCCA  c.780
 M R A S A L C D R H T K F |  F E E P E D P   p.260

     .     .     .     .     .     .    g.486093
 AGCAACAGATCATTTTTCTCTGAAATTATCTCTTCGATTTCGGATGTGAAGTTCAGCCAC    c.840
 S N R S F F S E I I S S I S D V K F S H     p.280

     .     .     .     .     .     .    g.486153
 AGTGGGAGGTATATCATGACCAGGGACTACTTGACCGTCAAAGTCTGGGATCTCAACATG    c.900
 S G R Y I M T R D Y L T V K V W D L N M     p.300

     .     .    | 10.     .     .     .  g.493441
 GAAAACCGCCCCATCGAGACTTACCAG | GTTCATGACTACCTCCGCAGCAAGCTGTGTTCC  c.960
 E N R P I E T Y Q  | V H D Y L R S K L C S   p.320

     .     .     .     .     .     | 11  g.496245
 CTCTATGAAAATGACTGCATTTTTGATAAATTTGAGTGTGTGTGGAATGGGTCAGACAG | T  c.1020
 L Y E N D C I F D K F E C V W N G S D S |   p.340

     .     .     .     .     .     .    g.496305
 GTCATCATGACAGGCTCCTACAACAACTTCTTCAGGATGTTCGACAGAAACACCAAGCGT    c.1080
 V I M T G S Y N N F F R M F D R N T K R     p.360

     .     .     .     .     .     .    g.496365
 GATGTGACCCTTGAGGCTTCGAGGGAAAACAGCAAGCCCCGGGCTATCCTCAAACCCCGA    c.1140
 D V T L E A S R E N S K P R A I L K P R     p.380

     .     .     .     .     .     .    g.496425
 AAAGTGTGTGTGGGGGGCAAGCGGAGAAAAGACGAGATCAGTGTCGACAGTCTGGACTTT    c.1200
 K V C V G G K R R K D E I S V D S L D F     p.400

     .     .     .     .     .     .    g.496485
 AGCAAAAAGATCTTGCATACAGCTTGGCATCCTTCAGAAAATATTATAGCAGTGGCGGCT    c.1260
 S K K I L H T A W H P S E N I I A V A A     p.420

     .     .     .                   g.496524
 ACAAATAACCTATATATATTCCAGGACAAGGTTAACTAG              c.1299
 T N N L Y I F Q D K V N X               p.432

     .     .     .     .     .     .    g.496584
 gtggacaagttattacttaataatctcacatactgaatactagtcaaacaagtttttaaa    c.*60

     .     .     .     .     .     .    g.496644
 tgtttctttgggtcttcatttgatgcattgactttaatttccctatacaggaaatgattg    c.*120

     .     .     .     .     .     .    g.496704
 gaatagaattaaaaggagtccaacattcccagctccccagttctaagaaacttttgtcaa    c.*180

     .     .     .     .     .     .    g.496764
 acccaataggtttgggacacttctgtttagaattgaaagctgccagctaacagtaattct    c.*240

     .     .     .     .     .     .    g.496824
 tccatagttgacttgaacttctgatgcttttattgcccagttttctctggtgggtccagt    c.*300

     .     .     .     .     .     .    g.496884
 gttttgttcctaggtgtctgctgcgataaaatgaggttgtctgtagtatttaaggagaaa    c.*360

     .     .     .     .     .     .    g.496944
 agagataagttttttttaattaagcaattccatttgattgaaaaaaatcaacaaaaaata    c.*420

     .     .                        g.496967
 aacaccgtttactcttagacaaa                      c.*443

 (downstream sequence)
Legend:
Nucleotide numbering (following the rules of the HGVS for a 'Coding DNA Reference Sequence') is indicated at the right of the sequence, counting the A of the ATG translation initiating Methionine as 1. Every 10th nucleotide is indicated by a "." above the sequence. The Protein phosphatase 2, regulatory subunit B, beta protein sequence is shown below the coding DNA sequence, with numbering indicated at the right starting with 1 for the translation initiating Methionine. Every 10th amino acid is shown in bold. The position of introns is indicated by a vertical line, splitting the two exons. The start of the first exon (transcription initiation site) is indicated by a '\', the end of the last exon (poly-A addition site) by a '/'. The exon number is indicated above the first nucleotide(s) of the exon. To aid the description of frame shift variants, all stop codons in the +1 frame are shown in bold while all stop codons in the +2 frame are underlined.

Powered by LOVD v.3.0 Build 21c
©2004-2019 Leiden University Medical Center