ubiquitin specific peptidase 9, X-linked (USP9X) - downstream reference sequence


     .     .     .      .     .     . g.155970
agcacatatacaaaaataaaactttataaattcaa / tttcggttttccctttatttattaa c.*4080

     .     .     .     .     .     .  g.156030
tacaagatttctaaacaaggtagatgtgtaatagagctgaagggaattttttaaagggaa  c.*4140

     .     .     .     .     .     .  g.156090
atgtttatgaggaattcagccatcattgtgtatatccaaagtggattcacacctaaggac  c.*4200

     .     .     .     .     .     .  g.156150
ctcaaagaaatgagttgtgatctaattgcagactttagagttaaaactaagattcagcaa  c.*4260

     .     .     .     .     .     .  g.156210
actgtggtgtttcagttctcttaaactggaaataaagcagaccacatgttttgaggggag  c.*4320

     .     .     .     .     .     .  g.156270
ccacagaagtgaaagttaactctctagcaagttccatctgctgttttttagtgtctagaa  c.*4380

     .     .     .     .     .     .  g.156330
atagctctttgttgtcatgtcccagggaaattaagatttcctcagaaacctggaggtgct  c.*4440

     .     .     .     .     .     .  g.156390
ttcctaaagttgggttacttcaagaactgctaaaagacaaatctcagattttcactggat  c.*4500

     .     .     .     .     .     .  g.156450
ttaatttcactgatttttttaaatagaaaactaatatttaacttttctgcaatttggaaa  c.*4560

     .     .     .     .     .     .  g.156510
actccctccagttggattagactgtattttaagtatttttagctacatgagtacatctaa  c.*4620

     .     .     .     .     .     .  g.156570
ctgaaaatctacatcaccaccaatattttgaattgtttcttgtaatctggtaacttagag  c.*4680

     .     .     .     .     .     .  g.156630
ataggcaaaaagttgacatctttatttttatctgtacctgaaagtttagatactcttact  c.*4740

     .     .     .     .     .     .  g.156690
aaagttggggttacataaaacgtttcagtaactttagggaggtaaaatctcaagagaaat  c.*4800

     .     .     .     .     .     .  g.156750
ttcttaaattacaccaaaaaactttcctaaatagaacacgtttcagagccatttaaataa  c.*4860

     .     .     .     .     .     .  g.156810
aggttgattattttaaggtcattctatttaaatggtcaaaactcaagagtaaaataggaa  c.*4920

     .     .     .     .     .     .  g.156870
tcattttagccatctgagaaaacaagtctcattctgatccattaacattagacaatatac  c.*4980

     .     .     .     .     .     .  g.156930
tgcatttcaacaaatccaagatgccattggttacaaggcgcctcagcaagcaaaatcact  c.*5040

     .     .     .     .     .     .  g.156990
gactttcatggatattaaaacgtggggtatcccatctggtagtaatccttgtcatgacaa  c.*5100

     .     .     .     .     .     .  g.157050
acgtcttttcacatctggaaataggtttttgtagtgggcttttctcacattgcttttttt  c.*5160

     .     .     .     .     .     .  g.157110
tccattagtggaacttagaaaccctatttttatgtgtaattgctaacaaagctggccaat  c.*5220

     .     .     .     .     .     .  g.157170
ttacaagtttatgaagaaatggcttgatggaactgaacctttgaggagtcaccgaattat  c.*5280

     .     .     .     .     .     .  g.157230
taatgaagtgccctgtgtaagcggtcttcttgagatagttttgtgtcgtagcttctggtt  c.*5340

     .     .     .     .     .     .  g.157290
ttcacatgcattatagttaagacaccaagtggactttcttgctctgccagtatggttcag  c.*5400

     .     .     .     .     .     .  g.157350
ctgccctggactagtctctgcctgtcaaagcactccctatgttagaaaatgagtatagag  c.*5460

     .     .     .     .     .     .  g.157410
gccaggcgtggtggctcacgcctgtaatcccaccagttggaaaggccgaagcgggtggat  c.*5520

     .     .     .     .     .     .  g.157470
cacctgaggtcgggagttcgagaccagcctggccaacattgtgaaaccctgtctctacta  c.*5580

     .     .     .     .     .     .  g.157530
aaaatacaaaaattagctgggtgtggtggcgcacgcctgtaatcccagctactcaggagg  c.*5640

     .     .     .     .     .     .  g.157590
ctgaggcacgagagtaacttgaaccagaggcagaggttgcagtgagccgagatggggcca  c.*5700

     .     .     .     .     .     .  g.157650
ctgcactgtagcctgggcgacggagtgaaactctcaaaaaaaaaagaaactggcttctgt  c.*5760

     .     .     .     .     .     .  g.157710
agccttcccagcactagccaaactcctcaaaggtaagcaagtgggggccaccttgcaaga  c.*5820

     .     .     .     .     .     .  g.157770
tagtaagaattgtgttcattttctatttatattcaaccctatagatgtgtttaaaaaaca  c.*5880

     .     .     .     .     .     .  g.157830
aaatattccaaataggtactttgggtattggaacatttttttccatggagtcctttttag  c.*5940

     .     .     .     .     .     .  g.157890
caattcagttgcatcaggaatagaaatgtattcttaacagtgttgctgctgtgtctctta  c.*6000

     .     .     .     .     .       g.157946
aatcacttgccattaattatcttatgttctcatctaattcttcccccacccattaa    c.*6056


Powered by LOVD v.3.0 Build 10b
©2004-2014 Leiden University Medical Center